LOB-opdrachtenLOB-opdrachten

Voor de inrichting en uitvoering van het LOB-programma kan een school kiezen om
  • zelf LOB-opdrachten te ontwikkelen
  • gebruik te maken van bestaande (gratis) LOB-opdrachten
  • kiezen om gebruik te maken van een LOB-methoden of LOB-product

LOB-opdrachten
Het Expertisepunt LOB heeft alle vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in een database beschikbaar gemaakt. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten in het eigen LOB-programma. Alle LOB-opdrachten en oefeningen kunnen gratis gedownload, geprint en gebruikt worden, met bronvermelding.

Hoe vind je de juiste LOB-opdracht?
Ga naar het menu-item 'materialen' en kies voor 'opdrachtenbank'.
Via het linker menu selecteer je de gwenste criteria die voor jouw LOB-programma van toepassing zijn. Zo kun je kiezen voor individuele of groepsopdrachten, opdrachten voor vmbo, havo-vwo of mbo en opdrachten per loopbaancompetentie.

LOB-opdrachten gebruiken of bewaren
Van elke LOB-opdracht is een PDF-document en een word-document. Deze kunt u printen en gebruiken.
Wil je LOB-opdrachten of jouw zoekresultaat bewaren, klik dan op het 'sterretje' rechtsboven. Via het menu-item 'Favorieten' vind je snel uw zoekresultaat terug.

Heeft u zelf uitstekende opdrachten die aanvullend zijn op ons aanbod?
Indien u over materiaal beschikt dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod, schroom dan niet dit materiaal te delen met ons via info@expertisepuntlob.nl. Wij zullen dan bekijken of dit in de opdrachtenbank opgenomen kan worden.

COLOFON: de LOB-opdrachten zijn door het Expertisepunt LOB in samenwerking met Claudine Hogenboom (Plek voor Verhalen) beschreven.

 

Handreikingen Vmbo

In de handreikingen 'Ouderbetrokkenheid' en 'Werkexploratie' van het project City deal zijn verschillende opdrachten te vinden (pdf).

Handreikingen City Deal

Loopbaanmagazijn Mbo

De opdrachten uit het loopbaanmagazijn (2015) zijn als publicatie (pdf) in te zien.

Loopbaanmagazijn

Opdrachtenseries

De opdrachtenseries mbo (2015) zijn als publicatie (pdf) in te zien.

Ben jij stagerijp? (mbo)

Netwerken mbo Netwerken vmbo, havo en vwo