LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Leerlingen vwo 5 organiseren profielkeuzemarkt voor derdejaars

Inclusief jongerenopdracht
  • Leerlingen VWO 5 ervaren dat zij hun ontwikkelde loopbaancompetenties kunnen inzetten voor andere leerlingen.
  • De leerling van 5 VWO voelt zich eigenaar van de LOB-markt en zijn eigen marktplein.
  • De leerling van 5 VWO wordt zich bewust van de kennis die hij heeft ten aanzien van de diverse profielen.
  • De leerling van het 3e leerjaar ervaart dat een profiel meer is dan een cluster van vakken. Het profiel waar je voor kiest is een wereld/cultuur waar je je thuis voelt, die bij je past.
  • De leerling van het 3e leerjaar ervaart het marktbezoek als de afsluiting van een LOB-traject waarin hij/zij een jaar lang middels onderzoek naar de profielen en beroepenaanbod een bewuste keuze kan maken voor een profiel dat het beste bij hem/haar past.
  • De leerling van het 3e leerjaar leert van ouderejaars wat elk profiel inhoudt op het gebied van studie en werkveld.