LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

De LOB-opdrachten uit deze opdrachtenbank kan je op jouw school inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van de loopbaancompetenties en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt. Onze docentenhandleidingen zijn meestal met een kleine verandering aan te passen aan je eigen wensen of behoeftes. Je kunt bijvoorbeeld van een docentenhandleiding die speciaal is ontwikkeld voor de BPV kun je met een kleine aanpassing een opdracht maken voor stages binnen het vo.

Wil je zelf een LOB-opdracht maken, maak dan gebruik van onze formats voor de docentenhandleiding en jongerenopdracht. Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

< overzicht

Leerlingen vwo 5 organiseren profielkeuzemarkt voor derdejaars

  • Leerlingen VWO 5 ervaren dat zij hun ontwikkelde loopbaancompetenties kunnen inzetten voor andere leerlingen.
  • De leerling van 5 VWO voelt zich eigenaar van de LOB-markt en zijn eigen marktplein.
  • De leerling van 5 VWO wordt zich bewust van de kennis die hij heeft ten aanzien van de diverse profielen.
  • De leerling van het 3e leerjaar ervaart dat een profiel meer is dan een cluster van vakken. Het profiel waar je voor kiest is een wereld/cultuur waar je je thuis voelt, die bij je past.
  • De leerling van het 3e leerjaar ervaart het marktbezoek als de afsluiting van een LOB-traject waarin hij/zij een jaar lang middels onderzoek naar de profielen en beroepenaanbod een bewuste keuze kan maken voor een profiel dat het beste bij hem/haar past.
  • De leerling van het 3e leerjaar leert van ouderejaars wat elk profiel inhoudt op het gebied van studie en werkveld.