Expertisepunt LOB

Voor de kwaliteitsontwikkeling van loopbaan-oriëntatie- en begeleiding in het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo en op de overgangen.

 

 

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo-, mbo-, en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaan- oriëntatie en -(studie) begeleiding van jongeren.

Wij informeren, organiseren en faciliteren. Alle informatie over LOB/SLB is op deze website te vinden en we organiseren zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo). Lees hier meer over Expertisepunt LOB.

 

Nieuws

23-2-2021

Reflectie-instrument bij samenwerking tussen organisaties

Dit reflectie-instrument helpt partners die samen staan voor het onderwijs in de regio te reflecteren op hun samenwerking, te bepalen of extra aandacht of interventies nodig zijn en afspraken te maken over het ‘hoe nu verder’....

Lees verder >
16-2-2021

Handreiking loopbaanbegeleiding voor leerlingen met ASS

Een handreiking voor docenten, mentoren en decanen in het middelbaar en hoger onderwijs die leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) begeleiden bij hun loopbaanoriëntatie en studiekeuze. ...

Lees verder >
16-2-2021

LOB en het PTA, er kan soms meer dan je denkt!

De schoolexamens en het bijbehorende Programma van Toetsting en Afsluiting bieden ruimte en mogelijkheden om schooleigen keuzes te realiseren, ook als het gaat om de plaats die LOB kan innemen binnen een PTA. Voor het vmbo is LOB ...

Lees verder >

Bijeenkomsten

4 maart: Werksessie Startende decanen: LOB in coronatijd

LOB lijkt in deze periode van onderwijs op afstand soms in de knel te raken. Toch is de loopbaanontwikkeling van jongeren ook nu erg belangrijk. We bespreken met elkaar welke mogelijkheden er zijn om online aan LOB-opdrachten te w...

Lees verder >

4 maart: Online inspiratiesessie: Het goede gesprek in het mbo

Tijdens een loopbaangesprek wordt aan de hand van concrete ervaringen gereflecteerd op kwaliteiten, drijfveren, doelen en de te maken stappen om deze doelen te bereiken. Stappen maken in je loopbaan doen we allemaal. Niet alleen v...

Lees verder >

8 maart: Velon Online verjaardagscongres 2021

Tijdens dit Velon verjaardagscongres staat het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen centraal.   Vraag je je af welke competenties docenten zich eigen moeten maken om studenten te kunnen begeleiden bij LO...

Lees verder >

Uitgelicht

Corona en LOB

Hoe begeleid je in deze coronatijd jongeren bij het keuzeproces en wat zijn handige links, tips en praktijkvoorbeelden? 

...

Lees verder >

De eerste 100 dagen op het hbo

De stap van het voortgezet onderwijs of het mbo naar het hbo is groot. Een goede start is daarom belangrijk. Om studenten op weg te helpen met hun studie bij Saxion, is het ‘eerste 100-dagen programma’ opgezet. Door de...

Lees verder >

Subsidieregeling voorkomen jeugdwerkloosheid

Jongeren hebben veel last van de coronacrisis. Ze hebben vaker een flexibel contract. Bovendien werken veel jongeren in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis zoals de horeca. Voor schoolverlaters betekent de afnemende we...

Lees verder >