Expertisepunt LOB

Voor de kwaliteitsontwikkeling van loopbaan-oriëntatie- en begeleiding in het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo en op de overgangen.

 

 

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo-, mbo-, en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaan- oriëntatie en -(studie) begeleiding van jongeren.

Wij informeren, organiseren en faciliteren. Alle informatie over LOB/SLB is op deze website te vinden en we organiseren zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo). Lees hier meer over Expertisepunt LOB.

 

Nieuws

2-2-2023

Wat is de link tussen LOB en digitaal burgerschap?

Hoewel de banen voor het oprapen liggen, blijft netwerken belangrijk. Waarom dat zo is en wat digitaal netwerken precies in houdt en hoe dit kan helpen tegen kansenongelijkheid lees je in dit artikel in de publicatie 'In ge...

Lees verder >
2-2-2023

Vooraankondiging Monitor LOB

Heb je een mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding? Doe mee aan de Monitor LOB!...

Lees verder >
2-2-2023

Praktijkvoorbeeld van de maand "Stapsgewijs de harde knip overbruggen tussen havo en hbo"

Hoe kunnen we de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hbo verbeteren, zodat minder studenten uitvallen? De Hogeschool Utrecht sloot daarvoor onlangs een convenant met vo-scholen in de regio. Lieke van Bokhoven, projectleider...

Lees verder >

Bijeenkomsten

7 februari: Inspiratiebijeenkomst toegankelijkheid hoger onderwijs

Thema’s: 1. De aansluiting en samenwerking tussen de onderwijssectoren  Sub thema’s:  Samenwerking Vo – hbo,  Samenwerking mbo – hbo, Regionaal ambitieplan – Samenwerken in de regio, ...

Lees verder >

14 februari: Eindconferentie Jongeren en hun Identiteitsnetwerken

Dit onderzoeksproject heeft zich voornamelijk gericht op netwerken met een biculturele of multiculturele insteek, maar de bevindingen zijn ook toepasbaar op andere specifieke student communities, zoals die voor Onbeperkt studeren ...

Lees verder >

16 februari: Inspiratie sessie LOB is van iedereen!

De 'O' van LOB staat al lang niet meer alleen voor Oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) Ontwikkeling. LOB wordt daarmee iets waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, ied...

Lees verder >

Uitgelicht

Bij Empower vinden hbo-studenten hun "spark"

HBO-studenten die bij Fontys Hogeschool Eindhoven uitvallen, of dreigen uit te vallen, kunnen terecht bij Empower. Hier kunnen ze tijdens een intensief programma van achttien weken ontdekken welke studierichting wél een goede mat...

Lees verder >

LOB Versterkers

Het Expertisepunt LOB heeft samen met collega's van 16 mbo-scholen tools en inspiratiematerialen ontwikkeld waarmee je zelf op jouw school praktisch aan de slag kan: de LOB Versterkers....

Lees verder >

Online module Versterken Leeromgeving live!

Wil je aan de slag met loopbaanbegeleiding in jouw organisatie? De module ‘Versterken loopbaanontwikkeling’ wijst je hierbij de...

Lees verder >