Expertisepunt LOB

Voor de kwaliteitsontwikkeling van loopbaan-oriëntatie- en begeleiding in het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo en op de overgangen.

 

 

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo-, mbo-, en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaan- oriëntatie en -(studie) begeleiding van jongeren.

Wij informeren, organiseren en faciliteren. Alle informatie over LOB/SLB is op deze website te vinden en we organiseren zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo). Lees hier meer over Expertisepunt LOB.

 

Nieuws

12-5-2022

Werksessie LOB inzetten in het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te vergroten op 19 mei 2022

Wat kan je als school doen om jongeren in hun kracht te zetten? Tijdens de conferentie 'Doen Wat Werkt!' gaan we aan de slag gaan met de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt organiseert het Expertisepunt LOB d...

Lees verder >
25-4-2022

Website Project Alumni mbo live!

Benieuwd hoe jij als onderwijsprofessional het alumnibeleid op jouw school kunt (door)ontwikkkelen, vormgeven en uitvoeren?  ...

Lees verder >
21-4-2022

VWO en LOB, hoe zit dat?

Het Expertisepunt LOB zet de VWO-er op 2 juni centraal in een online bijeenkomst. Centrale vragen die tijdens de bijeenkomst voorbij zullen komen zijn: Wat heeft deze leerling nodig voor zijn loopbaanontwikkeling? Welke ac...

Lees verder >

Bijeenkomsten

16 mei: Leerwerkfestival

Leren en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een leven lang ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Het Leerwerkfestival staat in het teken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met onder meer aandacht vo...

Lees verder >

17 mei: Online vragenuurtje Alumni en LOB

Het project Alumni heeft komende maanden weer veel experts te gast. Op 17 mei is het de beurt aan Ivette Kleijngeld, zij zal alumni vanuit LOB-perspectief belichten. Meer weten? Aanmelden? ...

Lees verder >

17 mei: Inspiratiebijeenkomst schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Wist u dat in het eerste jaar van mbo en ho/wo veel leerlingen uitvallen? Die cijfers nemen nauwelijks af en zijn zelfs toegenomen in het schooljaar na corona. Al jaren schommelt het aantal eerstejaars studenten in het mbo dat swi...

Lees verder >

Uitgelicht

Online module Versterken Leeromgeving live!

Wil je aan de slag met loopbaanbegeleiding in jouw organisatie? De module ‘Versterken loopbaanontwikkeling’ wijst je hierbij de...

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand “Stagiairs kunnen echt iets bijdragen aan je bedrijf”

Studenten staan in de rij om stage te lopen bij het bedrijf Herbs&Spices, specialist in gezonde voedingsconcepten in Alphen. Dat komt niet alleen door het concept (‘Wij maken van gezond eten een feestje!’) en de vi...

Lees verder >

Rapport Oberon: Professionalisering en kwaliteitsverbetering LOB en burgerschapsonderwijs mbo

In opdracht van de MBO Raad, het ministerie van OCW, het Kennispunt MBO Burgerschap en het Expertisepunt LOB heeft Oberon tussen april en december 2021 een ontwerponderzoek begeleid. Hierin is met veel betrokkenen uit de sector ge...

Lees verder >