Expertisepunt LOB

Voor de kwaliteitsontwikkeling van loopbaan-oriëntatie- en begeleiding in het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo en op de overgangen.

 

 

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo-, mbo-, en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaan- oriëntatie en -(studie) begeleiding van jongeren.

Wij informeren, organiseren en faciliteren. Alle informatie over LOB/SLB is op deze website te vinden en we organiseren zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo). Lees hier meer over Expertisepunt LOB.

 

Nieuws

24-1-2022

Praktijkvoorbeeld van de maand: Doorstroomcijfers kunnen helpen om LOB op de kaart te zetten

Hoe kunnen we de aansluiting tussen havo en hbo verbeteren? Hoeveel van hen halen hun propedeuse, hoeveel wisselen van opleiding, welk percentage zwaait af of stroomt door naar de universiteit?...

Lees verder >
24-1-2022

Nieuwe handreiking LOB mbo gepubliceerd

Van oriëntatie naar ontwikkeling...

Lees verder >
24-1-2022

Toolkit ‘Samen voor het kind’

Versterk als school met de toolkit ‘Samen voor het kind’ als gesprekstarter de samenwerking met ouders. ...

Lees verder >

Bijeenkomsten

3 februari: Havocongres 2022 'Trots op Havo!'

Op donderdag 3 februari organiseert het Havoplatform in samenwerking met ATOA het havocongres ‘Trots op havo’. Dit congres is bedoeld om het havo-onderwijs onder de aandacht te brengen.  Het Havoplatform en A...

Lees verder >

3 februari: LOB in de vakles op het VO

Voor leerlingen is het kiezen van een profiel en vervolgopleiding een belangrijke stap in hun schoolloopbaan. Decanen en mentoren organiseren o.a. bedrijfsbezoeken en stages zodat leerlingen meer beeld krijgen van het werkveld en ...

Lees verder >

8 februari: Online werksessie: toepassen van arbeidsmarktinformatie in het mbo

Tijdens deze online sessie geven we concrete handvatten voor het verweven van arbeidsmarktinformatie binnen LOB. We gaan o.a. in op: - Het werken met de bronnen - Het belang van arbeidsmarktinformatie in de verschillende ...

Lees verder >

Uitgelicht

Online module Versterken Leeromgeving live!

Wil je aan de slag met loopbaanbegeleiding in jouw organisatie? De module ‘Versterken loopbaanontwikkeling’ wijst je hierbij de...

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand: LOB op het Grafisch Lyceum Rotterdam

“Wees creatief en kies een vorm die past bij je school en je studenten”

...

Lees verder >