Expertisepunt LOB

Voor de kwaliteitsontwikkeling van loopbaan-oriëntatie- en begeleiding in het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo en op de overgangen.

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo-, mbo-, en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaan- oriëntatie en -(studie) begeleiding van jongeren.

 

Wij informeren, organiseren en faciliteren. Alle informatie over LOB/SLB is op deze website te vinden en we organiseren zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo). Lees hier meer over Expertisepunt LOB.

 

Nieuws

Jongerenperspectief op LOB, rapport YoungWorks

Welke behoeften hebben jongeren op het gebied van LOB en welke kansen zien ze voor verbeteringen op hun school/onderwijsinstelling?...

Lees verder >

Organisatie en uitvoering van LOB in het mbo

Met als doel zicht te krijgen op de organisatie en uitvoering van LOB binnen het mbo zijn in de periode mei-augustus 2020 44 mbo-scholen geïnterviewd over de organisatie en uitvoering van LOB binnen hun mbo-school....

Lees verder >

VluchtelingenWerk ontwikkelt online tool Wegwijzer in Onderwijs

Voor vluchtelingen en hun begeleiders is het complexe Nederlandse onderwijssysteem zeer complex.  Daarom heeft VluchtelingenWerk Nederland een nieuwe online tool ontwikkeld wegwijzerinonderwijs.nl ...

Lees verder >

Bijeenkomsten

3 december: Bijeenkomst voor startende decanen

Op 3 december organiseert regio West een bijeenkomst voor startende decanen met als thema rollen en taken binnen het LOB.

Meer weten? Neem contact op met Annet Hermans

Lees verder >

14 december: Eindbijeenkomst Ingrado: Een soepele overgang van school naar werk van de pilots motie Kwint-Özdil

Juist nu, mede door Covid-19, is het van het belang om terug te kijken naar wat we geleerd hebben in deze reeks van Leercirkels en wat we hierin meenemen naar de toekomst!

Op locatie wordt een tafelgesprek gevoerd met...

Lees verder >

1 december: kenniskring LOB & ISK

De bespreekpunten tijdens dit overleg zijn:

  • De LOB-leerlijn op de ISK, wat zijn hierin essentiële elementen? 
  • Aanpak voor de uitstroom van Eritrese leerlingen.
  • Blik op de LOB-ma...

Lees verder >

Uitgelicht

Corona en LOB

Hoe begeleid je in deze coronatijd jongeren bij het keuzeproces en wat zijn handige links, tips en praktijkvoorbeelden? 

...

Lees verder >

De snapchat lens, Interactieve tool toont mbo-opleidingsaanbod in de huiskamer

Het ROC van Amsterdam - Flevoland bedacht op Snapchat een Virtuele Sectorenmarkt, waarmee studiekiezers kunn...

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand: werkwijze RijnIJssel biedt studenten inzicht in loopbaancompetenties

Lees meer over dit mooie praktijkvoorbeeld in het interview met Pascal Mariany, LOB-in...

Lees verder >