Expertisepunt LOB

Voor de kwaliteitsontwikkeling van loopbaan-oriëntatie- en begeleiding in het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo en op de overgangen.

 

 

Het Expertisepunt LOB ondersteunt vo-, mbo-, en hbo-scholen bij het versterken van de loopbaan- oriëntatie en -(studie) begeleiding van jongeren.

Wij informeren, organiseren en faciliteren. Alle informatie over LOB/SLB is op deze website te vinden en we organiseren zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo). Lees hier meer over Expertisepunt LOB.

 

Nieuws

26-9-2022

Onderzoeken naar Onbedoelde zelfselectie van de Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft de onderzoeken naar ‘onbedoelde zelfselectie’ uitgevoerd naar aanleiding van de motie-Van den Hul, waarin de regering werd verzocht om een onderzoek te (laten) doen naar de factoren...

Lees verder >
26-9-2022

Wat is de invloed van een oriëntatietraject voor de start in het mbo op uitval en switch van student

Vmbo’ers vinden het moeilijk om een vervolgopleiding te kiezen, ondanks de loopbaanoriëntatie en -begeleiding die scholen voor vmbo verzorgen. Enkele roc’s bieden daarom een oriëntatietraject aan voor leerlin...

Lees verder >
22-9-2022

Inspiratiesessies LOB binnen D&P

Het platform vmbo Dienstverlening en Producten geeft dit schooljaar extra aandacht aan LOB binnen het profielvak D en P. Dit vertaalt zich (onder andere) in inspiratiesessies tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten....

Lees verder >

Bijeenkomsten

11 oktober: Kenniskring LOB & ISK

Op 11 oktober gaan we graag met jullie in gesprek over: De 7 elementen die van belang zijn voor effectieve LOB Uit recent NRO onderzoek weten we dat 7 elementen van belang zijn voor effectieve LOB. We geven tijdens...

Lees verder >

3 november: Loopbaanontwikkeling is van iedereen

De O van LOB staat niet meer alleen voor oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) ontwikkeling. Loopbaanontwikkeling is dan een thema waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, iedere...

Lees verder >

9 november: Workshop voor alumni die werkzaam zijn in het vo/mbo-onderwijs

Loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB) heeft tegenwoordig een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma. Men is er zich steeds meer van bewust dat LOB een belangrijke bijdrage kan leveren aan de motivatie en persoonlijke on...

Lees verder >

Uitgelicht

Online module Versterken Leeromgeving live!

Wil je aan de slag met loopbaanbegeleiding in jouw organisatie? De module ‘Versterken loopbaanontwikkeling’ wijst je hierbij de...

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand: 'Zo maak je reflectie betekenisvol!'

Leren van verhalen

Reflectieverslagen schrijven – veel leerlingen en studenten hebben er een hekel aan, en uit onderzoek blijkt dat ze er (mede daardoor) vaak weinig van leren. Innovatiedocent e...

Lees verder >

Rapport Oberon: Professionalisering en kwaliteitsverbetering LOB en burgerschapsonderwijs mbo

In opdracht van de MBO Raad, het ministerie van OCW, het Kennispunt MBO Burgerschap en het Expertisepunt LOB heeft Oberon tussen april en december 2021 een ontwerponderzoek begeleid. Hierin is met veel betrokkenen uit de sector ge...

Lees verder >