Expertisepunt LOB

Over LOB/SLB

Wat is LOB?

Onder Loopbaanoriëntatie, -ontwikkeling en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school studenten tijdens hun opleiding ondersteunt bij het leren maken van loopbaan- en studiekeuzes.

LOB gaat om het aanleren van vaardigheden om een leven lang te ontwikkelen en om het leren maken van keuzes, zodat studenten hun loopbaan kunnen (bij)sturen en kunnen manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt. LOB draagt bij aan de ontwikkeling van studenten tot wendbare en zelfsturende professionals, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling.  Zowel op het vo, mbo als op het hbo geldt dat inzicht in talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden van belang is voor het maken van weloverwogen keuzes in studie en loopbaan.

 

 

Waarom LOB?

Een goed LOB-programma met de juiste begeleiding zorgt ervoor dat leerlingen leren om bewuste keuzes te maken. Wanneer LOB als proces stevig is vormgegeven en daarmee al begonnen wordt in de brugklas (en nog liever daarvoor al in het primair onderwijs), zal het maken van keuzes makkelijker worden voor de leerling. De profielkeuze en studiekeuze worden dan één van de vele keuzes. Het wordt hiermee een momentopname van wat op dat moment het beste bij de leerling past en daarmee een minder definitieve keuze voor het leven en daardoor minder stressvol voor de leerling.

Hoewel het behalen van een kwalificatie van groot belang is voor de positie van leerlingen/studenten op de arbeidsmarkt, is dit ‘slechts’ een eerste stap. Minstens zo belangrijk is het kunnen omgaan met veranderingen in de op de arbeidsmarkt gevraagde competenties en veranderingen in de eigen motivatie. Dit vraagt van scholen dat zij hun studenten voorbereiden en uitrusten om te kunnen anticiperen op dergelijke veranderingen. Leren voor je loopbaan, dat is het doel van LOB. 

De vijf loopbaancompetenties

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties:

  1. kwaliteitenreflectie

  2. motievenreflectie

  3. werkexploratie

  4. loopbaansturing

  5. netwerken.

Expertisepunt LOB
Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgt de jongere meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelt hiermee een beeld van welk werk en werkomgeving het beste past. Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaats vindt. 
Expertisepunt LOB

De begeleiding van de school is niet alleen gericht op het ontwikkelen van de loopbaancompetenties, maar ook op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het leren kiezen voor een (studie)loopbaan die bij de student past. Dit gebeurt door het aanbieden van (arbeidsmarkt)informatie, het laten opdoen van ervaringen, het vastleggen van inzichten over de ontwikkeling van de loopbaancompetenties en het begeleiden van de leerling/student middels het voeren van o.a. loopbaan(reflectie)gesprekken.

Wil je aan de slag met LOB, maar weet je niet hoe te beginnen?

Maak dan gebruik van onderstaande handreikingen. Deze geven je zicht op wat LOB inhoudt, welke facetten van belang zijn bij LOB en hoe hier in praktische zin invulling aan kan geven. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van de bestaande loopbaanbegeleiding en kan ook gebruikt worden als inspiratiedocument.