LOB-methoden

Expertisepunt LOB

Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken van LOB-methoden en LOB-producten. In dit overzicht vind je verschillende LOB-methoden van LOB-aanbieders voor het vmbo, havo/vwo, mbo en hbo.

Mist u een LOB-product of -methode? Stuur ons een bericht: info@ExpertisepuntLOB.nl

NB De rol van het Expertisepunt LOB is hierin onafhankelijk, wij ontsluiten de informatie zodat scholen via onze website snel inzicht krijgen welke LOB-methoden er zijn en daarin zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. De informatie is door de LOB-aanbieder aangeleverd en is hier zelf verantwoordelijk voor.

Onderwijs

Dubbelklik.nu

Met de methode www.dubbelklik.nu maken leerlingen diverse opdrachten op het gebied van ICT-vaardigheden, economie / techniek/ zorg en welzijn. Nadat leerlingen deze opdrachten hebben gemaakt, worden ze naar de LOB-opdrachten toe geleid, waar ze reflecteren op zichzelf aan de hand van Marinka Kuijpers loopbaancompetenties. We bieden deze manier van werken aan, voor de onder- en bovenbouw van het VMBO, met als specialisatie D&P en Z&W.
>

EduSkoel - Online voorlichtingstool

Als decaan weet u het sinds begin mei ook; fysieke voorlichtingsavonden kunnen de komende maanden(of nog langer) niet doorgaan. Dat is een serieus probleem, want u wilt uw leerlingen juist helpen met het maken van de juiste studiekeuze. Gelukkig houdt EduSkoel al langere tijd rekening met dit scenario.

Door middel van de Online voorlichtingstool wordt het studiekiezers mogelijk gemaakt om op één plek, volledig in huisstijl van de school alle informatie te vinden over de studies. Naast de praktische informatie, kan er media aangeboden worden; video's en filmpjes en bepaalde documenten, maar kunnen er ook voorlichtingen worden aangeboden door middel van een live presentatie met videoverbinding. Dankzij de chats, Whatsapp, enquêtes en interactieve polls, kan het gedrag en bevindingen van de leerlingen in kaart worden gebracht en blijft het systeem interactief.

>

Qompas - Qompas mbo

Veel mbo’s hebben hun eigen LOB-opdrachten, toegespitst op hun opleiding en type student. Alleen is dit vaak niet digitaal. Qompas MBO biedt een digitale leeromgeving waarmee mbo’s hun eigen opdrachten kunnen aanbieden aan hun jongeren.
>

Qompas - Qompas profielkeuze

Qompas is een complete en gestructureerde online LOB-methode, met een doorlopende leerlijn, waarmee LOB op school stevig op de kaart wordt gezet. Leerlingen kunnen de methode grotendeels zelfstandig doorlopen via een overzichtelijk, adaptief en persoonlijk stappenplan. Hierin staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties centraal. Naast het stappenplan bevat de methode ‘Zelf-aan-zet’-opdrachten. Dit zijn opdrachten die op ieder gewenst moment door de leerling gemaakt kunnen worden. Daarmee is Qompas uitermate geschikt voor scholen die werken met het systeem van gepersonaliseerd leren.
>

Qompas - Qompas start

Qompas Start is een complete en gestructureerde online LOB-methode, waarmee LOB op school stevig op de kaart wordt gezet. Leerlingen kunnen de methode grotendeels zelfstandig doorlopen via een overzichtelijk, adaptief en persoonlijk stappenplan. Hierin staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties centraal. De scholieren leren wat hun voorkeuren zijn en er wordt ingegaan op een aantal studievaardigheden. Er wordt ook een eerste begin gemaakt met het beantwoorden van vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?
>

Qompas - Qompas studiekeuze

Qompas is een complete en gestructureerde online LOB-methode, met een doorlopende leerlijn, waarmee LOB op school stevig op de kaart wordt gezet. Leerlingen kunnen de methode grotendeels zelfstandig doorlopen via een overzichtelijk, adaptief en persoonlijk stappenplan. Hierin staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties centraal. Naast het stappenplan bevat de methode ‘Zelf-aan-zet’-opdrachten. Dit zijn opdrachten die op ieder gewenst moment door de leerling gemaakt kunnen worden. Daarmee is Qompas uitermate geschikt voor scholen die werken met het systeem van gepersonaliseerd leren. Ook bevat de methode uitgebreide informatie over vakken, profielen, studies en beroepen.
>

Qompas - Qompas vmbo

Qompas is een complete en gestructureerde online LOB-methode, met een doorlopende leerlijn, waarmee LOB op school stevig op de kaart wordt gezet. Leerlingen kunnen de methode grotendeels zelfstandig doorlopen via een overzichtelijk, adaptief en persoonlijk stappenplan. Hierin staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties centraal. Naast het stappenplan bevat de methode ‘Zelf-aan-zet’-opdrachten. Dit zijn opdrachten die op ieder gewenst moment door de leerling gemaakt kunnen worden. Daarmee is Qompas uitermate geschikt voor scholen die werken met het systeem van gepersonaliseerd leren. Ook bevat de methode uitgebreide informatie over vakken, profielen, studies en beroepen.
>