Disclaimer

Op expertisepuntlob.nl publiceert het Expertisepunt LOB VO MBO, hierna te noemen het Expertisepunt LOB, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.

Auteursrecht

Teksten op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto's, diagrammen of grafieken op expertisepuntlob.nl zijn beschermd door het auteursrecht van het Expertisepunt LOB en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Door het Expertisepunt LOB ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertisepunt LOB gebruikt worden.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van expertisepuntlob.nl de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Expertisepunt LOB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Wijzigingen

Het Expertisepunt LOB behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.