Nieuws

Expertisepunt LOB

Verankering van LOB op het Dendron College: Een succesvol traject

maandag 22 april 2024

Sinds 2007 is het Dendron College zeer actief op het gebied van LOB. Hoewel er binnen de school al veel gebeurde, ontbrak het aan een duidelijke LOB-leerlijn.

Samen met een team docenten is gestart met het opstellen van een LOB-visie en verbeterplan. Het doel was niet alleen om activiteiten te beschrijven, maar ook om een concreet plan te creëren dat niet slechts in dossiers verdwijnt. In het plan is vastgelegd wat er op welk moment plaatsvindt.

De insteek van Dendron is dat  LOB wordt versterkt in de hele school en niet alleen in het VMBO, ook de Havisten en VWO-ers staan voor het maken van belangrijke keuzes. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het professionaliseren van de docenten. Alle docenten hebben coachtrainingen gevolgd, en recentelijk is er een ontwikkeldag georganiseerd om LOB te verankeren in iedere vakles. LOB behoort namelijk niet alleen tot de verantwoordelijkheid van de decaan, maar van iedereen die werkzaam is op school.

Meer weten over tot welke aanpak dit heeft geleid? Lees het artikel in Sterk Beroepsonderwijs.

Ook interessant:

 

 

Lees verder >

Vmbo’ers ontwikkelen zich tot zelfbewuste burgers

donderdag 18 april 2024

Op het Mundus College in Amsterdam krijgen alle vmbo’ers, praktijkonderwijsleerlingen en isk’ers twee uur per week les in ‘Persoonsvorming en Socialisatie’. Die lessen hebben impact op de hele school, vertelt vmbo-docent Maxe de Rijk.

‘Als onderwijs doen we nog te weinig om onze leerlingen voldoende voor te bereiden op grote maatschappelijke vraagstukken en ze een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen’, constateerde het Mundus College acht jaar geleden. De schoolleiding gaf docenten de ruimte om een onderwijsprogramma Persoonsvorming en Socialisatie te ontwikkelen. Het programma verbindt burgerschapsonderwijs en identiteitsontwikkeling met vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik in de maatschappij?’

Download het artikel

Lees verder >

Complexe mbo-opleidingsnamen zijn struikelblok in studiekeuze

donderdag 18 april 2024

Namen van mbo-opleidingen zijn vaak onbegrijpelijk voor studiekiezers. Jaarlijks spreekt Youngworks vele tientallen vmbo’ers over hun zoektocht naar een mbo-opleiding. Steeds opnieuw is er verbazing over de namen van sommige mbo-opleidingen en sectoren. Onbegrijpelijke namen, niet te onthouden door jonge vmbo’ers. Het gevolg? Opleidingen met ingewikkelde namen worden niet overwogen. Immers: wat je niet kent, dat kies je niet. Vele (kansrijke) opleidingen onttrekken zich zo aan hun aandacht. Wat gaat er mis, en kan het ook anders? Gelukkig wel. Daarover meer in dit artikel.

Studiekeuze is al een lastige opgave voor studiekiezers op het vmbo. De terminologie maakt het nog een stuk complexer.

Benieuwd wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat deze drempel wordt verlaagd en studiekiezers een weloverwogen en toekomstbestendige studiekeuze kunnen maken? Lees dan dit artikel.

Lees verder >

MBO Raad reageert op voortijdig terugtrekken bedrijfsleven uit kansrijk opleiden

donderdag 18 april 2024

De MBO Raad is teleurgesteld dat het bedrijfsleven voortijdig de stekker heeft getrokken uit de afspraken rondom kansrijk opleiden, die zijn gemaakt binnen SBB-verband. MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin reageert: “Onderwijs en bedrijfsleven hadden de afspraak om minimaal twee jaar samen te werken om vervolgens de resultaten van kansrijk opleiden te evalueren. Dit op basis van het advies van de taskforce Asscher, waar alle partijen zich aan hebben gecommitteerd. Het is zeer betreurenswaardig dat het bedrijfsleven heeft besloten zich voortijdig terug te trekken uit dit initiatief. De gemaakte afspraken boden zowel werkgevers als onze studenten volop kansen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.”

De werkgevers concluderen dat met de door SBB voorgestelde aanpak van ‘kansrijk opleiden’ geen afdwingbare afspraken te maken zijn. Zij roepen daarom de hulp in van minister Dijkgraaf. Een ‘SBB-overstijgende aanpak op macrodoelmatigheid is noodzakelijk en onvermijdelijk’, staat in de brief van de werkgevers.

Daar is de MBO Raad het niet mee eens en Tekin betwist dat er geen ruimte zou zijn voor bindende afspraken. “Onze scholen staan pal voor de studiekeuzevrijheid van onze studenten. Het stopzetten van opleidingen vanwege vermeend gebrek aan arbeidsmarktperspectief is absoluut onaanvaardbaar. Het verder beperken van die keuzevrijheid zal alleen maar resulteren in een afname van het aantal studenten dat voor het mbo kiest. We moeten erkennen dat alle opleidingen kansen bieden en de arbeidsmarkt is niet maakbaar op die manier. Ook in het kader van gelijke kansen voor alle studenten, ook ten opzichte van studenten uit het hoger onderwijs, is het essentieel dat ook voor onze studenten studiekeuzevrijheid blijft bestaan.”

Lees meer

Meer weten over integreren arbeidsmarktinformatie binnen LOB?

Lees verder >

Goedkeuring NGF-voorstel: Technologieonderwijs voor alle kinderen en jongeren

maandag 25 maart 2024

Het programma Techkwadraat, met als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken, kan van start! Het kabinet heeft op advies van de Nationaal Groeifonds commissie besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Of het gaat om techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden: we willen zorgen voor een brede oriëntatie in al deze richtingen.

Het doel van het programma Techkwadraat is ieder kind een eerlijke kans te geven om talenten en nieuwsgierigheid te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of sociaaleconomische status. Technologie is overal en speelt in ieders dagelijkse leven een rol. Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien. Binnen het programma Techkwadraat gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten.

Meer weten?

Lees verder >

Studiekeuzestress? Kies ook met je hart, is het advies van Gilde Opleidingen

woensdag 10 april 2024

“We leiden op voor een loopbaan”, zeggen bestuurslid Patrick Tummers en teamleider Communicatie Sue Poos. “Onze studenten zullen hun hele leven nog keuzes maken. Het doel is dat ze daar op het vo én bij ons een goede basis voor leggen.”

Gilde Opleidingen vraagt met de campagne ‘Vandaag maak ik een keuze’ extra aandacht voor het studiekeuzeproces van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). De campagne omvat onder meer een lied van singer-songwriter Stef Classens en voorlichtingsmateriaal voor vo-scholen, en past in het brede LOB-beleid van Gilde Opleidingen.

Lees het gehele interview

Lees verder >

Mandy van der Gaag: ‘Vroege begeleiding kan hoge uitval mbo voorkomen’

woensdag 3 april 2024

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs presenteerde vorig jaar een actieplan om de schooluitval vooral op het mbo terug te dringen. Ontwikkelingspsycholoog Mandy van der Gaag prijst de ambitie, maar mist aandacht voor vroege begeleiding van jongeren bij hun studiekeuze.

Van der Gaag is ontwikkelingspsychologe aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze juicht het toe dat het demissionaire kabinet het tegengaan van schooluitval weer hoog op de agenda heeft gezet. ‘Het is belangrijk dat alle jongeren een startkwalificatie verwerven. Dat is gunstig voor de jongeren zelf en voor de samenleving.

De oplossing wordt echter vooral gezocht in een betere begeleiding van studenten die al op het mbo zitten, terwijl goede studiekeuzebegeleiding moet beginnen op de middelbare school.

Lees het hele interview met Mandy van der Gaag

Lees verder >

Advies Onderwijsraad: zet opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in

dinsdag 2 april 2024

Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Om goed beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, adviseert de Onderwijsraad het opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in te zetten.

Laat beroepsopleidingen en beroepspraktijk afwegen welke onderwijsactiviteiten niet noodzakelijkerwijs in de beroepspraktijk hoeven plaats te vinden. En vind alternatieven die minder beslag leggen op de schaarse capaciteit van opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding. Beroepsonderwijs is van groot belang om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Download het adviesrapport

Lees verder >

Spel “Next Level: Studeren op het mbo”

donderdag 21 maart 2024

ECIO heeft een kaartspel ontwikkeld die docenten in het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o) en praktijkonderwijs (pro) kunnen gebruiken om hun leerlingen klaar te stomen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook mbo-docenten kunnen het spel gebruiken als onderdeel van de introductie voor nieuwe studenten.
Zo krijgen (aankomend) studenten op een leuke manier handige tips en info voor een vlotte start op het mbo.

Aan de hand van het kaartspel gaan leerlingen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen per sleutelmoment, waarbij ze niet alleen waardevolle informatie krijgen van de kaarten, maar ook praktische tips om de nodige hulpbronnen te vinden. Deze sleutelmomenten (Kiezen, Aanmelden, Kennismaken, Betalen, Studeren, Praktijkleren en stagelopen) zijn gebaseerd op studieproces in kaart.

Het spel biedt leerlingen niet alleen meer grip te krijgen op het proces en hun keuzes, maar het geeft hen ook meer vertrouwen in zichzelf en hun toekomst. Het is een interactieve en educatieve manier voor hen om zich voor te bereiden op hun volgende stap naar het mbo. Daarnaast geeft het leraren een beter inzicht in hun rol en hoe ze deze leerlingen het beste kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Lees verder >

Kamerbrief over voortijdig schoolverlaters 2022-2023

maandag 11 maart 2024

In deze brief informeert de minister de Kamer over de nieuwste cijfers van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaten (hierna: vsv).

Uitval blijft onverminderd hoog

In studiejaar 2022-2023 hebben 30.246 jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs voortijdig verlaten. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan de vorige meting. In studiejaar 2021-2022 waren er 30.242 nieuwe vsv’ers. Deze aantallen zijn te hoog en liggen nog te ver af van de in de werkagenda mbo afgesproken doelstelling: minder dan 18.000 nieuwe vsv’ers in 2026. De vsv-cijfers zijn te raadplegen op het dashboard ‘Voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie’.

Om het tij te keren is  het actieplan vsv aan de Kamer gestuurd. In dit actieplan zet de minister stevig in op het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van vsv: persoonlijke problemen, ongediplomeerde uitstroom naar werk (groenpluk) en een niet passende studiekeuze. De nieuwste vsv-cijfers laten wederom zien dat dit actieplan hard nodig is.

Download de Kamerbrief

Lees verder >