Nieuws

Expertisepunt LOB

Collega gezocht!

dinsdag 21 september 2021

De VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen zoeken voor het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO per direct een Regiocontactpersoon LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) voor 8,0 uur per week voor de regio Limburg

Als regiocontactpersoon LOB heb je zicht op alle (VMBO) scholen in jouw regio en creëer je hierover een beeld voor te ondernemen activiteiten door het Expertisepunt LOB. Vervolgens leg je actief verbindingen tussen scholen of ga je met individuele scholen in gesprek over loopbaan- en studiebegeleiding. Op deze manier verken je op welke manier het Expertisepunt LOB scholen in jouw regio kan ondersteunen of versterken. Als regiocontactpersoon werk je nauw samen met het landelijk projectteam van het Expertisepunt LOB. Je bent de verbindende schakel tussen de activiteiten in de regio en het landelijke Expertisepunt LOB. Verantwoording leg je af aan de projectleider van het Expertisepunt LOB.

Webinar Keuzeruimte binnen keuzedelen en meer....

woensdag 22 september 2021

Benieuwd naar de stand van zaken en actuele ontwikkelingen rondom keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo?

Dit Webinar is niet alleen gericht op het delen van kennis, maar vooral op het delen van opgedane ervaringen én oplossingen. Het Webinar is informatief, met praktijkvoorbeelden, onderzoekinformatie en regelgeving.

Nieuwe website gelijkekansenmbo.nl

dinsdag 21 september 2021

De website van het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie is gelanceerd.

Professionals in het mbo kunnen er informatie over beleid, wet – en regelgeving, handvatten, tools en voorbeelden rondom deze onderwerpen vinden.

‘Dit is het moment voor meer praktijkgericht denken'

dinsdag 17 augustus 2021

Meer aandacht voor (loopbaan)competenties in het havo-onderwijs

Hoe leren havisten en wat zou voor hen een goede leeromgeving zijn? Welke vaardigheden krijgen op havo-scholen nu veel aandacht en welke verdíenen meer aandacht? Het waren een paar van de vragen uit het onderzoek ‘In en van praktijkervaringen leren op het havo’, dat het Expertisepunt LOB onlangs uitvoerde. In totaal 65 decanen, loopbaancoaches en docenten vulden de vragenlijst in. Onderwijskundige Jannet Maréchal van ATOA analyseerde de uitkomsten. Wat zijn haar bevindingen en heeft ze adviezen voor havo-scholen die hun leerlingen meer praktijkervaringen willen bieden?

Praktijkvoorbeeld van de maand: Durf hoge verwachtingen te hebben van een leerling

woensdag 15 september 2021

Docenten adviseren aan het eind van groep 8 vaak te voorzichtig. Met goede bedoelingen, ze willen leerlingen behoeden voor een faalervaring. Maar juist leerlingen met een achterstand hebben baat bij hoge verwachtingen, betoogt Louise Elffers, directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid.

Ze maakt het regelmatig mee, als ze ergens spreekt over kansengelijkheid in het onderwijs: dat een leraar of schooldirecteur zegt: “Die cijfers over onderadvisering zullen wel kloppen, maar wij geloven op onze school heel erg in kansengelijkheid en wíj maken altijd een zorgvuldige afweging.’ Dat er goede bedoelingen zijn, gelooft ze graag; niemand zit met valse bedoelingen leerlingen tegen te houden. ‘Maar goede bedoelingen zijn niet genoeg’, zegt Louise Elffers, directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid.

Doe mee met de projectaanvraag Maatschappelijke Diensttijd Passende Stage!

woensdag 15 september 2021

Hoe zou je de stap naar een stage voor mbo studenten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen? Deze vraag staat centraal in het projectidee MDT-PASTA (Maatschappelijke Diensttijd, Passende Stage).

Dit idee is gebaseerd op een lopend traject in het hoger onderwijs. De bedoeling is dat MDTL - PASTA via school wordt ingezet als keuzedeel, bij lessen loopbaanoriëntatie of burgerschap. Het is een vrijwillig stageproject als opstap naar ‘echte’ stage. Het project draagt bij aan het tegengaan van kansenongelijkheid en jeugdwerkeloosheid en deelnemers maken op een oriënterende wijze kennis met de arbeidsmarkt. Het is een geweldige steun in de rug voor jongeren voor wie de ‘echte stage’ nog net een stap te ver is. Voor deze pilot worden docenten gezocht die met hun studenten mee willen doen.

Interesse? Neem dan vooral contact op met Linda Schlundt Bodien (lschlundtbodien@cinop.nl) en sluit 1 oktober van 9.30-12.00 uur online of offline (bij AgrifoodPlaza in Den Bosch) aan bij de eerste bijeenkomst met mogelijke consortiumpartners en leden van de Adviesraad.

Webinars

woensdag 15 september 2021

Het Expertisepunt LOB organiseert dit najaar een aantal interessante webinars, speciaal voor jou! Jouw regio-contactpersoon gaat hier in de regio's vervolgens graag het gesprek over aan hoe dit op jouw school en binnen jouw regio kan worden vorm gegeven.

 • Meer praktijkgericht onderwijs op de havo, 30 september 2021
 • Keuzeruimte binnen keuzedelen, 5 oktober 2021
 • Regionale samenwerkingsverbanden gericht op doorstroom en LOB: wat werkt?, 12 oktober 2021
 • AD, vanuit verschillende perspectieven, 26 november 2021

Meer weten en aanmelden, kijk op onze Agenda/bijeenkomsten.

Kamerbrief Studiesucces en studie-aansluiting van studenten met een vooropleiding in het Caribisch d

dinsdag 7 september 2021

Via deze brief informeert Minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer over beleidsontwikkelingen met betrekking tot de studieprestaties van studenten met een vooropleiding in het Caribisch deel van het Koninkrijk die kiezen voor een vervolgopleiding in het (hoger) onderwijs in het Europese deel van Nederland.

Een leven lang lol van loopbaanleren

dinsdag 14 september 2021

Als je onderwijs wilt waarin leerlingen en docenten contextrijk leren, kun je dat nóg krachtiger maken door loopbaancompetenties daaraan te koppelen. Helemáál sterk wordt het als alle vo- en mbo-scholen in de regio dat doen.

Mirjam Bakker (decaan bij RSG N.O. Veluwe en projectleider STO-A) en Hildegonde Mostert (programmaleider Sterk Techniekonderwijs Apeldoorn e.o.) vertellen over de regionale LOB-visie en de verbinding met Sterk Techniekonderwijs (STO).

Sterk Beroepsonderwijs: het vervolg

dinsdag 14 september 2021

Sterk Beroepsonderwijs en Stichting Platforms VMBO hebben een speciale krant ontwikkeld die helemaal in het teken staat van de doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo.

Het merendeel van de vmbo-leerlingen volgt, na het behalen van het vmbo-diploma, een opleiding op mbo-niveau. Sinds de invoering van de wet doorlopende leerroutes zijn er nog meer mogelijkheden dan voorheen om het vmbo en mbo onderwijs op elkaar af te stemmen. Veel scholen maken van die mogelijkheden gebruik. In de krant ‘Sterk Beroepsonderwijs – het vervolg’ leest u inspirerende voorbeelden en wordt aandacht besteed aan de nieuwe leerweg in het vmbo.

Podcast over Biesta in de mbo-praktijk: ‘Je kunt je door recepten en methodes laten inspireren, maar

woensdag 8 september 2021

Hoe kunnen we de taal en begrippen die onderwijspedagogoog en hoogleraar Gert Biesta gebruikt van betekenis laten zijn voor de leraar in de klas en bij de ontwikkeling naar goed onderwijs?

In het boek en in deze podcast doet Jelle met Pieter Baay een poging hiertoe, in een kennismaking die door NIVOZ-collega Rob van der Poel is gearrangeerd.

NVS-NVL en VvSL verder onder nieuwe naam BiOND

woensdag 1 september 2021

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de verenigingen voor schooldecanen en leerlingbegeleiders NVS-NVL en VvSL gefuseerd.

Zij gaan samen verder als één nieuwe vereniging voor begeleiders in het onderwijs onder de nieuwe naam: BiOND (Begeleiders in Onderwijs). BiOND zet zich in voor begeleiders van jongeren in het vo en mbo en telt zo’n 2400 studieloopbaanbegeleiders, leerlingbegeleiders, decanen en zorgcoördinatoren.

Feiten en cijfers geactualiseerd

woensdag 1 september 2021

De MBO Raad heeft op basis van de cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en ROA de feiten en cijfers over aantallen studenten, medewerkers, studiesucces en aansluiting op de arbeidsmarkt geactualiseerd. Zij geven inzicht in de ontwikkelingen in de mbo-sector over het jaar 2020.

Praktijkvoorbeeld van de maand: ‘Opleiden doe je voor het leven’

dinsdag 17 augustus 2021

Als docent ben je een verbinder. Je belangrijkste taak is om je studenten echt te zíen en talent te herkennen. Amin Asad is Docent van het Jaar, binnenkort verschijnt zijn boek ‘Alles voor jullie’. Leerdoelen? Daar doet hij weinig aan. Toch heeft hij hoge slagingspercentages. Hoe doet hij dat?

Asad is docent Strafrecht aan de Hogeschool Utrecht, en docent Recht bij ROC Midden Nederland. Hij is Docent van het Jaar 2021, coördinator doorstroom mbo-hbo en binnenkort verschijnt zijn boek ‘Alles voor jullie’, over de geschiedenis van zijn familie én over zijn visie op het onderwijs. Zijn belangrijkste missie: de docent weer zien als verbinder, die de studenten voorbereidt op het leven.

Mbo-stagediscriminatie voorkomen en aanpakken: wat kan werken?

woensdag 18 augustus 2021

Stagediscriminatie is een complex en hardnekkig probleem. Tot nu toe is er nog weinig bekend over effectieve manieren om stagediscriminatie te verminderen. KIS heeft daarom op basis van de wetenschappelijke literatuur om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden vijf werkzame mechanismen geselecteerd en gekeken in hoeverre ze toepasbaar zijn op de mbo-stagemarkt.

De mechanismen zijn:

(1) elkaar leren kennen om vooroordelen te verminderen;

(2) objectief werven en selecteren;

(3) het gesprek aangaan als omstander;

(4) sociale normen en verantwoording afleggen;

(5) bewustwording.

Handreiking onderzoekende houding op niveau 5

maandag 26 juli 2021

De plaats van de onderzoekende houding in de leerresultaten van de Associate Degree opleidingen.

De Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam en NHL Stenden Hogeschool hebben de handen ineengeslagen om samen een praktische handleiding te ontwikkelen voor onderwijsprofessionals werkzaam in het Ad-onderwijs.

Deze handreiking gaat in op de positionering van de onderzoekende houding van de Associate degree en maakt tegelijkertijd een sterke koppeling met de beroepspraktijk op niveau 5. In het Ad-onderwijs is het professioneel en methodisch handelen belangrijk. En specifieker nog; de Ad-student kan nu juist met zijn onderzoekende houding in het werkveld het verschil maken.

Zelfvertrouwen en vriendenkring beïnvloeden of mbo’ers willen doorstuderen

dinsdag 27 juli 2021

Waarom studeren sommige mbo 4-gediplomeerden niet door op het hbo terwijl ze dat eigenlijk wel zouden willen en kunnen? De redenen liggen overwegend in hun persoonlijke kenmerken en sociale omgeving, zo blijkt uit onderzoek door de Inspectie van Onderwijs.

De meest opvallende kenmerken zijn faalangst, examenstress en de mening van vrienden en ouders. Daarnaast spelen ook de verwachte kosten en studieduur een rol bij de keuze tussen doorstuderen of direct aan het werk gaan. Voor sommige studenten blijken de drempels hoger te zijn dan voor anderen.

De Inspectie van het Onderwijs raadt daarom mbo-opleidingen aan om structureel aandacht te geven aan onbedoelde zelfselectie bij hun laatstejaars mbo 4-studenten. 

Website Lesopafstand.nl vernieuwd

woensdag 16 juni 2021

De website Lesopafstand.nl is vernieuwd.

Sinds de coronatijd volgen studenten steeds vaker onderwijs vanuit huis gecombineerd met les op locatie. Om deze nieuwe situatie optimaal en toekomstbestendig te ondersteunen is de website mbo.lesopafstand.nl op initiatief van Kennisnet samen met saMBO-ICT, MBO Raad en het ministerie van OCW grondige geüpdate. In de nieuwe versie vinden zowel docenten als ondersteuners er niet alleen informatie over lesgeven op afstand, maar ook over blended onderwijs.

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

maandag 26 juli 2021

De arbeidsmarktintrede van mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond verloopt minder succesvol dan die van mbo’ers zonder migratieachtergrond. Met name mbo’ers die een BOL-opleiding van niveau 2 hebben gevolgd, ondervinden relatief vaak problemen bij de overgang naar de arbeidsmarkt.

Welke factoren een rol spelen voor de minder succesvolle overgang lees je in het rapport. Het rapport maakt onderdeel uit van een het NRO-onderzoeksprogramma ‘Gelijke kansen richting de toekomst’ waarin verbetering van de arbeidsmarktintrede van mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond centraal staat.

Maak een rit door MBO Stad

dinsdag 27 juli 2021

De nieuwe module Ontdek MBO is live op KiesMBO.nl. Bezoekers besturen een digitale tram door MBO Stad waarmee ze bewoners naar hun werk brengen. Met behulp van een vraag- en antwoordspel kun je het beroep van de bewoners raden.

Bij de start van het nieuwe schooljaar kan Ontdek MBO zowel individueel als klassikaal gespeeld worden. Dan is ook een klassenmodule toegevoegd waarmee docenten en decanen met een hele klas tegelijk in dezelfde virtuele stad kunnen rondrijden en beroepsbeoefenaren naar hun werk brengen.

Leenangst weerhoudt mbo-student van doorstroom naar hbo

woensdag 18 augustus 2021

Vooral persoonlijkheidskenmerken zoals faalangst of leenaversie en het sociale netwerk van mbo-studenten zijn van invloed op zelfselectie, concludeert de Inspectie naar aanleiding van het eigen onderzoek. De migratieachtergrond en de sociaaleconomische omstandigheden van studenten zijn van veel minder invloed dan verwacht.

Volgens de Inspectie zou de aanpak van zelfselectie onder mbo4-studenten zich vooral moeten richten op faalangst, examenstress en de sociale omgeving van studenten. Daarom wordt aanbevolen de financiële drempels voor mbo-4 studenten te beperken om de doorstroom richting het hbo te bevorderen. Ook moet er structurele aandacht zijn voor onbedoelde zelfselectie onder laatstejaars mbo4-studenten.

Daarnaast adviseert de Inspectie het mbo en het hbo om een meer gezamenlijk opleidingsaanbod te ontwikkelen. Dat moet doorlopende leerlijn stimuleren. “Het lijkt daarom verstandig om in te zetten op flexibelere en kortdurende trajecten in het hbo”, schrijft de Inspectie, waarbij de Associate degree-opleidingen als voorbeeld worden gegeven. De Inspectie beveelt daarom aan “om Ad-trajecten nog beter te laten aansluiten op het mbo en meer flexibele hbo -deeltijdopleidingen aan te bieden (leven lang ontwikkelen) waarbij de combinatie van leren en werken wordt doorgezet.” De samenwerking binnen het beroepsonderwijs zou zelfs zodanig moeten toenemen dat Ad-trajecten al in het mbo worden ingebouwd.

Skills Challengers komen eraan

dinsdag 27 juli 2021

Vanaf het komende schooljaar kunnen vmbo-leerlingen en mbo-studenten meedoen met Skills Challenges van WorldSkills Netherlands!

De challenges zijn gebaseerd op de uitdagende Skills vakwedstrijden en iedereen kan meedoen. Samen met onderwijs en het bedrijfsleven zijn circa 40 verschillende challenges ontwikkeld. In september worden de challenges gelanceerd. Laat je uitdagen en doe mee!

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

dinsdag 27 juli 2021

Baankansen starters zijn hersteld, maar ongelijkheid tussen opleidingsniveaus is toegenomen en 23.000 jongeren stellen hun arbeidsmarktintrede uit.

Na een dip tijdens de eerste lockdown zijn de gemiddelde baankansen van jongeren die na afloop van het studiejaar 2018-2019 de arbeidsmarkt opkwamen hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie. Tegelijkertijd is de al bestaande ongelijkheid in baankansen tussen opleidingniveaus verder toegenomen.

De coronapandemie heeft vooral gezorgd voor een valse start op de arbeidsmarkt voor mbo-bol afgestudeerden, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers uit het hoger onderwijs. Deze jongeren hadden ook voor de pandemie al minder kans op werk. De kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt is in de eerste maanden van de pandemie nog verder toegenomen.

 

Loopbaanoriëntatie bij havo-leerlingen

dinsdag 29 juni 2021

Sleutelmomenten van de verschillende loopbaanoriëntatie-profielen van HAVO leerlingen

In dit document zijn de inzichten verzameld van het kwalitatieve onderzoek over de studiekeuze van HAVO leerlingen. De sleutelmomenten geven de essentiële momenten aan waarop een studiekeuze kan veranderen en waar scholen en thuisomgeving loopbaanoriëntatie kunnen ondersteunen en stimuleren.

Dit is kort algemeen beschreven, maar vooral de interpretaties van de verschillende leerlingprofielen op deze sleutelmomenten zijn interessant. In grote lijnen onderscheiden de leerlingprofielen zich op twee manieren: ten eerste hun houding t.o.v. het maken van een studiekeuze en ten tweede de mate van besluitvorming. Dit vormt de basis van de segmentatie waaruit vier profielen zijn ontstaan.

Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht

dinsdag 29 juni 2021

Op zoek naar voor het vmbo passende, relevante en herkenbare uitwerkingen van interventies? Lees dan dit Servicedocument van SPV.

Vmbo-onderwijs heeft door haar beroepsgerichtheid, focus op loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB), relatie met de omgeving én de doorstroom naar het mbo. Dit biedt de mogelijkheid om sterke combinaties van interventies op te zetten, waarmee leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen worden begeleid.

Verdere versterking regionale samenwerkingsverbanden mbo-hbo en vo-ho

dinsdag 29 juni 2021

Extra middelen voor regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho (RAP-gelden) voor ho-instellingen worden in 2022-2025 gecontinueerd.

Goede regionale samenwerking leidt tot gezamenlijke activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), doorlopende leerlijnen en de toegankelijkheid voor bepaalde groepen. Deze dragen bij aan een goede voorbereiding en aansluiting. Via deze brief worden ho-instellingen geïnformeerd over de wijze waarop deze extra middelen beschikbaar worden gesteld en wat van de hob-instelling voor hoger onderwijs wordt verwacht.

Weten hoe het Expertisepunt LOB kan ondersteunen bij het bevorderen van de samenwerking in uw regio of vormgeven van activiteiten op het gebied van LOB, neem dan contact op met jouw regio-contactpersoon.

LOB-curriculumplanner geactualiseerd!

woensdag 23 juni 2021

De LOB-curriculumplanner is nu nog gebruiksvriendelijker, voorzien van arbeidsmarktinformatie en voorzien van een voorbeeld.
Download de geactualiseerde LOB-curriculumplanner of ga naar Tools.

In Verbinding!

maandag 21 juni 2021

Loopbaancompetenties, gekoppeld aan hbo-vaardigheden en meer....

In deze tool worden de loopbaancompetenties gekoppeld aan de hbo-vaardigheden en vervolgens aan de competentiegebieden en Dublindescriptoren. Bij iedere loopbaancompetentie worden praktische voorbeelden gegeven, zodat jij met behulp van deze tool geïnspireerd wordt om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Maatschappelijke diensttijd Loopbaankansen (MDTL)

woensdag 23 juni 2021

MBO-nivo 4, HBO en WO Studenten en pas afgestudeerden met een beperking en jonge werkenden vergroten hun loopbaankansen met maatschappelijke diensttijd. Deze maatschappelijke diensttijd helpt studenten om werkgevers te laten zien dat zij gewoon waardevolle werknemers zijn. Voor het slagen van het project Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen (MDTL) wordt gezocht naar deelnemers vanuit het onderwijs en bedrijfsleven.

De maatschappelijke diensttijd is door de overheid in het leven geroepen om jongeren de gelegenheid te geven hun talenten te ontdekken en iets voor een ander te doen. In deze maatschappelijke diensttijd worden studenten en pas afgestudeerden gekoppeld aan een jongere met of zonder een beperking die al een baan heeft.  Met deze activiteiten krijgt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de studenten een boost. Zij ervaren hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, doen nieuwe vaardigheden op en breiden hun netwerk uit. 

LOB-lespakket van Tussenjaarkenniscentrum

maandag 14 juni 2021

Nuttig voor alle leerlingen (ook die geen tussenjaar willen) van 4/5 havo, 5/6 vwo, studenten (voor)laatste jaar mbo niveau 4.

Decanen, studieloopbaanbegeleiders en mentoren kunnen leerlingen en ouders met dit lespakket eenvoudig informeren en aan het denken zetten over 7 benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs, onder welke een goed gefundeerde studiekeuze. Met tips om deze benodigdheden te verzamelen en versterken, en informatie over kansen en risico’s die een tussenjaar hierbij kan geven.

'Huilend heb ik me aangemeld', Een onderzoek naar studiekeuzeprocessen in het hoger onderwijs

dinsdag 22 juni 2021

Binnenkort start er weer een nieuwe lichting studenten op het hbo. Voorafgaand hieraan hebben veel studenten een uitgebreid studiekeuzeproces doorlopen. En dit studiekeuzeproces leidt in veel gevallen niet direct tot een passende studiekeuze. Ongeveer 40% van de HAN-studenten valt uit in het eerste jaar, en vaak ligt hier een verkeerde studiekeuze aan ten grondslag.

Martijn Peters en Mariëlle Verhoef deden onderzoek naar het studiekeuzeproces bij eerstejaarsstudenten van de Academie Educatie van de HAN. Vóór de coronacrisis spraken zij met 28 studenten over hun studiekeuze en het moment dat ze kozen om te stoppen of te blijven.

Met het onderzoek wilden Martijn Peters en Mariëlle Verhoef een rijker beeld krijgen van de problematiek rondom het maken van een studiekeuze en uitval, met name in het eerste jaar. Zij deden dit door het persoonlijke verhaal van studenten in kaart te brengen.

Module OntdekMBO live!

maandag 21 juni 2021

Op 7 juni is de nieuwe module Ontdek MBO live gegaan op KiesMBO.nl

Bezoekers besturen een digitale tram en komen zo bewoners tegen die naar hun werk moeten. Met behulp van een vraag- en antwoordspel kun je als bezoeker het beroep van de bewoners raden.

Kijk eens op de LOB-onderzoeksbank!

maandag 21 juni 2021

Ben je bezig met het versterken van het LOB-beleid van jouw school of samenwerkingsverband? Of bereid je jezelf voor op een praktijkgericht onderzoek dat je op jouw school gaat uitvoeren? Kijk dan eens op onze LOB-onderzoeksbank!

Hier vind je op toegankelijke wijze LOB-onderzoeken over thema’s zoals loopbaangesprekken of professionalisering. Van ieder onderzoek is een samenvatting beschikbaar, ook is kort beschreven hoe je de betreffende publicatie kunt gebruiken voor de LOB-praktijk.

Praktijkvoorbeeld van de maand: Keuzedeel voorbereiding hbo

woensdag 16 juni 2021

Rondkijken, sfeerproeven, reflecteren: past een hbo-studie echt bij mij?

Ga ik na het mbo verder met een hbo-studie, of ga ik toch liever werken? Het is een belangrijke vraag voor mbo-studenten. Tijdens het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ werken ze een week op het hbo in groepjes aan een adviesopdracht, onder leiding van hbo-docenten. Zo ontdekken ze of een hbo-studie echt bij hen past, én werken ze alvast aan hun competenties.

Naar het hbo in coronatijd....

woensdag 16 juni 2021

Van de havo of het mbo naar het hbo overstappen heeft meestal veel impact. Het afgelopen jaar is daar nog een factor bijgekomen: corona. Met als gevolg online lessen en studiekeuze-activiteiten. Wat heeft dat met studenten en ook met docenten gedaan?

In de film 'Naar het hbo in coronatijd...' vertellen jongeren, SLB'ers en decanen van de havo, het mbo en het hbo over hun ervaringen. Ze geven ook aan wat hun verwachtingen en wensen voor het komend jaar zijn. De film is geadresseerd aan het hbo en opgenomen in de hoofdlocatie van De Haagse Hogeschool. Maar dat had elke andere hogeschool kunnen zijn. Bij de film hoort een pamflet dat een inspiratie kan zijn voor alle onderwijsprofessionals, met name docenten en SLB'ers.

Een completer beeld over de voortgang dankzij input van de leerling zelf

woensdag 16 juni 2021

Op het Einstein Lyceum in Hoogvliet loopt sinds oktober 2020 een pilot om de voortgang van de leerlingen effectiever in kaart te brengen. Mentor Anouk Bouhajeb-Meijssen gebruikt daarbij formulieren over zelfreflectie en leerdoelen die haar mentorleerlingen zelf invullen. Dat levert samen met de cijfers een completer beeld op.

De pilot werd gestart omdat het Einstein Lyceum een effectievere opbrengst uit de leerlingbesprekingen wil halen. Mentoren begeleiden hun leerlingen via wekelijkse mentorgesprekken. Daarnaast zijn er in vaste cycli leerlingbesprekingen tussen mentor, coördinator en vakdocenten, waar qua voorbereiding en opvolging van actiepunten kwaliteitswinst is te behalen.

Keuzelijst inzet middelen NPO mbo en ho

dinsdag 8 juni 2021

Voor een effectieve en doelmatige besteding van middelen hebben mbo-scholen en hogeronderwijsinstellingen samen met het Ministerie van OCW aan de hand van 6 thema’s een lijst met acties opgesteld, waaruit instellingsbesturen kunnen kiezen voor de inzet van middelen.

Op deze lijst staan acties die zich in de praktijk al bewezen hebben, waarvan de effectiviteit zeer voor de hand ligt en/of die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Per thema staat aangegeven voor welke sector ze bedoeld zijn. Ieder thema is ter verduidelijking voorzien van een aantal voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

De keuzelijst met acties is niet limitatief. Het kan voorkomen dat een instelling tot de conclusie komt dat een actie gewenst is die niet op de keuzelijst staat, maar gelet op de situatie van die instelling wel effectief en doelmatig zou zijn. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de Minister en de mbo- en ho-instellingen, in het bestuursakkoord Nationaal programma onderwijs.

Webinar De kansen van alumni binnen LOB terugkijken?

woensdag 2 juni 2021

Hoe benut jij jouw alumni (oud-studenten) om jouw LOB-beleid en LOB-activiteiten te versterken?
 • Weten hoe je studenten bindt ten behoeve van jouw alumni-beleid?
 • Voorbeelden zien hoe je alumni kunt inzetten bij jouw LOB-activiteiten en bij het werken met doorstroomgegevens?
 • Aan de slag met alumni en LOB op jouw school?

Bekijk dan het webinar De kansen van alumni binnen LOB terug.

Online module Versterken loopbaanontwikkeling live!

woensdag 21 april 2021

Wil je aan de slag met loopbaanbegeleiding in jouw organisatie? De module Versterken loopbaanontwikkeling wijst je hierbij de weg en zet aan tot actie!


De module Versterken loopbaanontwikkeling bestaat uit 5 thema’s:
1. Coördineren en organiseren van het LOB-programma
2. Faciliteren van het LOB-beleid
3. LOB en arbeidsmarktinformatie
4. LOB bij doorstroom
5. LOB de eerste 100 dagen op het hbo

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is op elke school anders. Welk thema voor jou interessant is, kan ook afhangen van je rol binnen het onderwijs. Kies daarom het thema dat jou aanspreekt. Heb je 1 of meer thema’s gevolgd? Dan kun je aan de slag binnen het LOB-programma van je eigen school. Je doorloopt de module individueel en wordt gestimuleerd om de thema’s samen met collega’s (binnen en buiten je school) verder uit te werken.

Sluiten de kennis en vaardigheden van instromende studenten aan bij uw opleiding?

donderdag 3 juni 2021

Wat vindt u de sterke punten en verbeterpunten van uw instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Doe mee met de enquête. SLO en het ministerie van OCW horen graag uw mening hierover.

Wat vindt u de sterke punten en verbeterpunten van uw instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? SLO en het ministerie van OCW horen graag uw mening hierover, als belangrijke input voor de herziening van de examenprogramma’s door SLO in de komende jaren. Een van de doelen daarbij is het creëren van doorlopende leerlijnen tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

Bent u docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, studieloopbaanbegeleider of op een andere manier betrokken bij het onderwijs aan (eerstejaars) studenten in mbo, hbo of wo, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. De wensen en behoeften ten aanzien van instromers uit het vmbo, havo en vwo kunnen zowel betrekking hebben op competenties (kennis, vaardigheden, attitude) als op leergebieden en vakken.

Invloed op je eigen loopbaan met de loopbaancompetentietool

donderdag 3 juni 2021

Deze loopbaancompetentietool helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden.

Het is belangrijk dat (onderwijs)professionals gedurende hun loopbaan blijven leren. Je bepaalt zelf hoe je je loopbaan vorm en inhoud geeft. Om invloed uit te oefenen op je loopbaan kun je loopbaancompetenties inzetten.

Deze loopbaancompetentietool helpt leraren om hun loopbaan te beïnvloeden. Eerst kies je de loopbaansituatie of het loopbaanproces waar je aan wilt werken. Vervolgens breng je in kaart welke loopbaancompetenties je al inzet en welke je verder wilt ontwikkelen.

Tot slot krijg je handvatten hoe je dat kunt doen. Leidinggevenden en HR-managers kunnen de tool gebruiken bij de begeleiding van medewerkers en in ontwikkelgesprekken. Ook kunnen ze de tool inzetten om een ontwikkelcultuur in de organisatie te bevorderen.

Spijt van de profielkeuze

woensdag 2 juni 2021

Regelmatig krijgen leerlingen spijt van hun profielkeuze. Marieke Snippe onderzocht hoe vaak dit op haar school voorkwam en wat de redenen waren.

Jens staat aan mijn tafel. Hij zit in havo4 en heeft een groot probleem: biologie gaat voor geen meter. ‘Ik krijg de stof gewoon niet in mijn hoofd. Het vak is zo anders dan in de 3e. Ik denk echt: wat is dit? Het voelt heel scheikundig en wiskundig. Zó moeilijk, niet te doen voor mij! Mag ik ook nog van vak wisselen?’

Jens is niet de enige die in de bovenbouw spijt krijgt van zijn profielkeuze. Jaarlijks komen verschillende leerlingen met een wisselverzoek bij de decaan. Deze wisselingen zijn een lastig probleem, zowel voor de leerling, de docent als de schoolorganisatie. Leerlingen die gaan wisselen hebben achterstand in de leerstof. Clustergroottes veranderen en sluiten niet meer aan bij geplande verdelingen. Soms is een wisseling niet mogelijk en krijgt een leerling ‘nee’ te horen.

Afgelopen schooljaar deed het H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen onderzoek naar vakwisselingen binnen havo/atheneum. Hoe vaak krijgen leerlingen spijt en waarom? En vooral: hoe kan school dit voorkomen?

Lees meer in het artikel op didactiefonline.nl

Webinar Jongeren over LOB gemist?

woensdag 21 april 2021

Dat jongeren LOB belangrijk vinden is een ding dat zeker is. Weten hoe je LOB binnen jouw onderwijscontext nog beter kan laten aansluiten op de behoeften en belevingswereld van jongeren?
Benieuwd en ons webinar van 13 april 2021 gemist?  Bekijk dan het webinar Jongeren over LOB terug.

 

Menukaart met effectieve interventies NPO

woensdag 19 mei 2021

Maak als school gebruik van dit keuzemenu met bewezen effectieve manieren om achterstanden van leerlingen in te lopen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het ministerie van OCW heeft op 10 mei 2021 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de zogenaamde ‘menukaart’ gelanceerd: een lijst met mogelijke interventies die scholen kunnen inzetten om de vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben opgelopen, weg te werken. De interventies op de menukaart zijn wetenschappelijk onderbouwd en (aannemelijk) effectief gebleken.

Help mee om praktijkgericht onderwijs voor havo op de kaart te zetten

woensdag 19 mei 2021

Merkt u ook dat havo-leerlingen meer uitgedaagd worden wanneer zij schools leren kunnen combineren met praktijkgericht leren? Een gemotiveerde leerling die uitgedaagd wordt door aantrekkelijk en plezierig onderwijs heeft meer kans om competenties en potentie te ontwikkelen als succesvol hbo-student.

Dit gegeven biedt aanleiding om meer aandacht te geven aan een betere aansluiting en meer competentie- en ervaringsgericht onderwijs. Op 30 september 2021 organiseert het Expertisepunt LOB een webinar gericht op dit thema.

Daaraan voorafgaand willen we met enkele scholen in gesprek over hun ervaringen. Deel jouw ervaringen met ons door het invullen van deze vragenlijst (invullen kost zo’n 5 minuten) en draag zo bij aan de ontwikkeling om de motivatie van havisten verder te stimuleren door praktijkgericht onderwijs op de kaart te zetten.
Het is fijn als je deze vragenlijst voor 1 juni invult.

Digitale magazine over leerroutes VMBO-MBO

woensdag 19 mei 2021

Samen op weg naar een naadloze aansluiting VMBO-MBO!

Dit digitale magazine staat boordevol uitleg en praktijkvoorbeelden hoe collega docenten, teamleiders en bestuurders de talentontwikkeling van jongeren samen vormgeven. Deze praktijkvoorbeelden zijn de zogenoemde ‘leerlabs’. 

Welzijn van leerlingen: ‘Wij pakken sociaal-emotionele signalen serieus op’

woensdag 19 mei 2021

We hebben geen leer- maar een leefachterstand, stelde scholiere Elze van Houtum in een ingezonden brief in de Volkskrant van 19 februari. Hoe begeleid je leerlingen goed in deze roerige, onzekere tijden? Bij het Niftarlake College in Maarssen is er – wanneer nodig – extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Afwezigheid of conflicten tijdens de online les, ongemaakte opdrachten in Magister, de les volgen vanuit bed of dagenlang hetzelfde rode shirt dragen: het zijn signalen voor leraren en mentoren van het Niftarlake College om aan de bel te trekken. “Niet iedereen heeft hulp nodig, maar wanneer de signalen er zijn, pakken wij die serieus op.” Aan het woord is Frank Engelen, afdelingsleider van leerjaar twee. “We hebben het goed gedaan wanneer het merendeel van de leerlingen niets merkt van de extra ondersteuning, dan hebben zij het gevoel dat ze zichzelf konden zijn ondanks de situatie.”

Ondersteun vmbo-leerlingen bij hun studiekeuze

maandag 17 mei 2021

Mbo-studenten, die een studie hebben gekozen die niet bij ze past, vallen vaker uit. Het is daarom belangrijk om aan het einde van de vmbo-opleiding tijd te nemen voor het maken van de studiekeuze. Wat hebben de leerlingen daarvoor nodig en hoe kun je ze helpen?

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) keek met vmbo’ers en mbo’ers terug op hun studiekeuze: wie is daarbij van invloed geweest en wat hebben ze gemist bij het maken van hun keuze? In de bijbehorende publicatie doen de onderzoekers aanbevelingen om de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) beter te laten aansluiten bij leerlingen.

Minimumvereisten afrondingsadvies voorwaardelijke toelating mbo’ers met een kleine studievertraging

maandag 10 mei 2021

Door de MBO Raad en de Verenging Hogescholen zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de minimumvereisten waaraan een afrondingsadvies moet voldoen. 

In de servicedocumenten mbo en hbo is vastgelegd dat hogescholen mbo-4 studenten met een kleine studievertraging door corona, waardoor het mbo-diploma niet voor de start van het nieuwe studiejaar behaald is, in studiejaar 2021/2022 voorwaardelijk kunnen toelaten. Een hogeschool doet dit op basis van een positief afrondingsadvies, afgegeven door de mbo-instelling. 

Wegwijzer in onderwijs

maandag 10 mei 2021

Statushouders in het mbo lopen tegen allerlei struikelblokken aan, waardoor het voor hen lastig is hun opleiding succesvol af te ronden - zo blijkt uit een nieuw rapport van KIS.

Uit onderzoek blijkt  dat statushouders te weinig weten over het Nederlandse onderwijslandschap en de mogelijke beroepsperspectieven. Daardoor kiezen ze vaak ‘zomaar’ een studie, zonder te weten wat het bijbehorende beroep inhoudt, wat leidt tot teleurstelling en uitval.

Om statushouders te helpen bij deze zoektocht ontwikkelde Van Zantvoort samen met SBB, Nuffic, het UAF en Expertisepunt LOB een Wegwijzer in Onderwijs. Deze Wegwijzer probeert het complete Nederlandse onderwijslandschap inzichtelijk te maken.

 

Meld jouw mbo-school aan voor het begeleidingstraject gelijke kansen, diversiteit en inclusie

maandag 19 april 2021

Het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie (GKDI) biedt ondersteuning  in de vorm van advisering, coaching en expertise aan mbo-scholen om te werken aan een integrale aanpak binnen de school. Interesse? Aanmelden kan tot en met 14 mei 2021.

Sinds 1 januari 2021 is het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie (GKDI) gestart. Dit kennispunt richt zich op het vergroten van de kansengelijkheid in het mbo en richt zich in het bijzonder op een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt voor alle mbo-studenten. Binnen dit kennispunt wordt er naast de reguliere kennisdelingsinitiatieven op het vlak van GKDI voor alle scholen, extra ondersteuning geboden in de vorm van advisering, coaching en expertise aan acht geselecteerde scholen of locaties om te werken aan een integrale aanpak binnen de school op het vlak van GKDI.

Actueel lesmateriaal beschikbaar voor versterking mentale gezondheid leerlingen

dinsdag 20 april 2021

Door corona staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Veel scholen willen hier graag aandacht aan besteden. Maar hoe? De GGD Utrecht heeft in samenwerking met Steven Pont ‘Je Brein de Baas?!’ ontwikkeld: gratis lesmateriaal om de mentale gezondheid van leerlingen op het vo te versterken tijdens en na corona.

‘Je Brein de Baas?!’ is lesmateriaal dat docenten ondersteunt om met leerlingen het gesprek te voeren over het effect van corona, stress, gevoelens en de werking van het brein. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en anderen. Het lesmateriaal bestaat uit animatiefilms en praktische opdrachten voor in de klas, een ademhalingsoefening en een leshandreiking en instructievideo met Steven Pont voor docenten. Professionals uit de jeugdgezondheidszorg kunnen daarnaast docenten ondersteunen door in gesprek te gaan met de leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben.

Arbeidsmarktpositie hbo’ers onverminderd sterk

zondag 18 april 2021

Ondanks de coronapandemie deden afgestudeerde hbo’ers het in 2020 goed op de arbeidsmarkt. Circa 90 procent van alle voltijd-studenten vond binnen drie maanden een baan. Van hen werkt 78 procent op minimaal hbo-niveau en heeft 59 procent een vast contract.

Dit blijkt uit de jaarlijkse HBO-monitor die de Vereniging Hogescholen publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Onze afgestudeerde hbo’ers blijken uiterst weerbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt. De cijfers bevestigen dat de vraag naar hoger opgeleiden stijgt. De coronacrisis jaagt die ontwikkeling alleen maar verder aan.”

Handreiking hbo: Kiezen voor een hbo-opleiding en dan.....

donderdag 15 april 2021

Hoe kun je als hogeschool aansluiten op loopbaanactiviteiten van voorscholen en extra aandacht besteden aan LOB-activiteiten?. Deze handreiking geeft inspiratie om de bestaande begeleidingsprogramma's te verstevigen en te versterken.

Deze handreiking is bedoeld als inspiratiedocument en hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van bestaande begeleidingsprogramma’s die zijn gericht op de overgang van de vooropleiding naar het hoger beroepsonderwijs, de start en het vervolg binnen de associate degree of de bachelor. De handreiking is daarom te gebruiken binnen het vo, mbo en het hbo door LOB-ers, SLB-ers, docenten, teamleiders en (opleidings)coördinatoren.

De succesfactoren voor een optimaal begeleidingsprogramma worden aangereikt. Het is vervolgens aan de opleiding zelf om te beslissen hoe deze het beste ingezet kunnen worden, passend bij de eigen visie en het beleid.

Rapport De Staat van het Onderwijs 2021

donderdag 15 april 2021

Benut crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren

Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie.

Download de Staat van het Onderwijs 2021

Praktijkvoorbeeld van de maand: een stage moet echt de blik van de leerling verruimen

donderdag 15 april 2021

Hoe maak je van een stage een echte LOB-stage? Vooral door buiten de kaders te kijken, zegt Cristel van Doorn van het Stagebureau in Meppel.

Kies voor een stage dus in elk geval een nieuwe omgeving, niet de plek waar de leerling al een bijbaantje heeft. Dat is misschien niet de gemakkelijkste optie en soms schuurt dat. ‘Maar is het zó waardevol.’

LOB-lessenserie Ambassadeurs van de Toekomst

donderdag 15 april 2021

Jongeren werken te vaak onveilig, ongezond en/of oneerlijk: CNV Jongeren ontwikkelt met mbo-studenten nieuw LOB-lespakket. Een interactieve lessenserie gemaakt voor en door jongeren, want studenten weten zelf het beste wat en hoe ze willen leren over wat wel en niet mag op het werk.

Op initiatief van CNV Jongeren – en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en DOORZAAM – is de LOB-/burgerschaps- lessenserie ‘Een goed begin is het halve werk’ ontwikkeld. Dertien ‘Ambassadeurs van de Toekomst’ hebben, samen met een trainer van CNV Jongeren, de lessenserie gemaakt en gegeven op drie mbo-locaties.

Deze lessen zijn gebundeld tot een lessenreeks van zes lessen, die ook los van elkaar in te zetten zijn. Ze kunnen door docenten fysiek en online gegeven worden binnen het LOB-/burgerschapsonderwijs. Kortom: een interactieve lessenserie gemaakt voor en door jongeren, want mbo-studenten weten zelf het beste wat en hoe ze willen leren.

Een praktijkgericht vak, dat willen we op de havo ook!

donderdag 15 april 2021

Als het aan het Havoplatform ligt, krijgt de ontwikkeling van een praktijkgericht programma navolging op de havo. Marc Janssen van het Havoplatform: ‘Het zou echt recht doen aan de havoleerling.’

Al die ontwikkelingen op het vmbo, hoe wordt daar eigenlijk vanuit de andere schoolsoorten naar gekeken? Met betrokkenheid, belangstelling en soms een tikje afgunst. In elk geval vanuit het Havoplatform, de belangenbehartiger voor havoscholen. Vicevoorzitter Marc Janssen maakt namens het Havoplatform deel uit van de strategiegroep voor de nieuwe leerweg en vindt met name het praktijkgerichte programma inspirerend. ‘Zo’n praktijkvak willen we op de havo ook!’

Doe mee met het onderzoek naar KiesMBO.nl

maandag 12 april 2021

Ben jij bekend met KiesMBO.nl? Op welke manieren maak jij van deze website voor studie-en beroepskeuze gebruik? Vul de enquête in en draag zo bij aan een verdere ontwikkeling van KiesMBO.nl.

KiesMBO.nl is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door SBB in samenwerking met de MBO Raad, de VO-raad, het georganiseerd bedrijfsleven en jongerenorganisaties. KiesMBO.nl krijgt jaarlijks ruim 500.000 bezoekers en 30% daarvan zijn mbo-studenten.

Doorstuderen en preventie jeugdwerkloosheid

Het gebruik van KiesMBO.nl op mbo-scholen draagt bij aan de voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Jongeren die dreigen uit te vallen vanwege een bij nader inzien verkeerde opleidingskeuze, kunnen via KiesMBO.nl zicht krijgen op andere opleidingsmogelijkheden. Daarnaast kan KiesMBO.nl gebruikt worden ter oriëntatie voor doorstuderende studenten.

Leerlingenstromen tussen vmbo en mbo

donderdag 15 april 2021

Up-date van de stroomdiagrammen met nieuwe cijfers

In de stroomdiagrammen “Bestemming na het vmbo” vindt u de leerlingstromen tussen het vmbo en het mbo. De stroomdiagrammen zijn ge-up-date met de meest recente cijfers van het schooljaar 2019-2020. Ook zijn er in de lay-out enkele wijzingen gemaakt, om de gebruiksvriendelijkheid van de diagrammen te verbeteren.

Expeditie Noord, actief aan de slag met studiekeuze

zondag 11 april 2021

Voor de jongeren die nog geen keuze hebben kunnen maken komt Expeditie Noord in deze tijd met iets nieuws: Expeditie S.O.S.

Nog ongeveer 3,5 week en dan moeten studiekiezers zich inschrijven voor een studie. In deze tijd is een studiekeuze maken lastig en een tussenjaar is ook niet heel aantrekkelijk. Voor de jongeren die nog geen keuze hebben kunnen maken komt Expeditie Noord in deze tijd met iets nieuws: Expeditie S.O.S. In drie avonden (12 tot en met 14 april) gaan studiekiezers met andere jongeren onder begeleiding van enthousiaste coaches aan de slag.

In deze video hoor je de ervaringen van oud-deelnemers. 

Servicedocument Hoger Onderwijs - aanpak coronavirus COVID-19

zondag 11 april 2021

Servicedocument dat instellingen handreikingen biedt waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Download het servicedocument

Aandacht voor overgangsbeleid 2020-2021, hoe dan?

zondag 11 april 2021

Leerlingen verdienen ondanks de huidige omstandigheden een soepele en kansrijke overstap naar het volgende leerjaar. Scholen zullen daarom in veel gevallen hun overgangsbeleid heroverwegen om ruimte te maken voor maatwerk.

Kennis en inspiratie nodig? De VO-raad houdt een overzicht bij om bestuurders, schoolleiders, teamleiders en docenten te helpen bij het vinden van werkende oplossingen.

Webinar 'Hoe maken we LOB levendig, herkenbaar en relevant' gemist?

dinsdag 30 maart 2021

Hoe kijken jongeren, alumni, docenten en onderzoekers naar LOB, welke bruikbare tips hebben zij voor het vormgeven van LOB? Wat vraagt dit van de school en hoe richt je een loopbaangerichte leeromgeving in?

Benieuwd en ons webinar van 25 maart 2021 gemist? Kijk deze hier terug.

Handreiking voor schoolanalyse Nationaal Programma Onderwijs

zondag 11 april 2021

Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt die scholen kan helpen bij de analyse in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan kan door scholen gebruikt worden om inzichtelijk te maken wat op school- en leerlingniveau nodig is. Het sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat op leerling- en schoolniveau nodig is, om op basis daarvan een schoolprogramma te kunnen ontwikkelen. Scholen hebben veel ruimte in hoe ze deze analyse vormgeven. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het stappenplan, maar moeten dat niet; het gaat om een handreiking.

Op basis van de analyse kiezen scholen straks uit een lijst van bewezen of aannemelijk effectieve interventies.

NPO en LOB

zaterdag 13 maart 2021

Juist LOB draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Daarom is het belangrijk LOB mee te nemen bij het concretiseren van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs.  Het Expertisepunt LOB ondersteunt jou en jouw school bij het verder vormgeven van LOB.

Het NPO richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs.
Jongeren hebben een sterke behoefte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Ze leren graag waar hun talenten liggen en ook over waar ze minder goed in zijn. Juist goede LOB kan voor een hogere motivatie zorgen. Het werkt motiverend als je weet wie je bent, wat je kan en hoe school ervoor kan zorgen dat je je doelen bereikt. Daar komt bij dat de coronatijd onderstreept hoe belangrijk het is dat jongeren loopbaanvaardig worden, zodat ze leren schakelen in een dynamische en onzekere arbeidsmarkt.

Vernieuwde website UWV brengt arbeidsmarkt gedetailleerd in beeld

donderdag 1 april 2021

De vernieuwde website Arbeidsmarktinformatie geeft snel en eenvoudig antwoord op al jouw vragen over de arbeidsmarkt.

Met enkele muisklikken kun je ontdekken welke beroepen de beste kansen op werk bieden, heeft iedere arbeidsmarktregio een eigen regiopagina en is er een interarciteve arbeidsmarktdashboard. Ofwel een mooie basis om arbeidsmarktinformatie te betrekken bij LOB.

Hogescholen creatief met online open dagen

maandag 29 maart 2021

Behoefte aan een overzicht van de online open dagen en studiekeuzeweken die hogescholen organiseren en hoe ze dit op pakken?

In maart en april organiseren veel hogescholen weer online open dagen en studiekeuzeweken. En ze gaan hier creatief mee om. Je kan bijvoorbeeld chatten met studenten en docenten over een opleiding en er zijn webinars voor ouders, presentaties over opleidingen, livestreams vanuit tv- en radiostudio's en virtuele rondleidingen.

Studiekeuzecheck kost jaarlijks miljoenen, maar werkt niet op hbo

woensdag 31 maart 2021

Jaarlijks besteden hogescholen tonnen of zelfs miljoenen aan het organiseren van een studiekeuzecheck, die studenten moet helpen te beslissen of de gekozen studie echt bij hen past. Maar het gewenste effect, minder uitval, blijft uit.

Dit blijkt uit onderzoek door Jules Warps, onderzoeker bij ResearchNed. Hij deed in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar de studiekeuzecheck.

Met als een van de resultaten: de studiekeuzecheck heeft wel een positieve invloed bij het wetenschappelijk onderwijs, maar bij hbo is er nauwelijks effect. De adviezen die studenten krijgen hangen samen met succes, maar het heeft geen impact op de studenten.

Onderwijsverenigingen NVS-NVL en VvSL samen verder

maandag 29 maart 2021

De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) en de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) gaan per 1 juli verder als één gezamenlijke vereniging. Op donderdag 25 maart stemden de leden van beide verenigingen voor de fusie. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt voor een krachtige en toekomstbestendige organisatie.

De VvSL en NVS-NVL werken al enkele jaren en in toenemende mate samen, vooral waar het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom Loopbaanontwikkeling en -Begeleiding (LOB). De beide verenigingen zien voor zichzelf een leidende rol als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere stakeholders zijn gebaat bij een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB. Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden.

Lees meer

Het Jongerenbrein in de Coronacrisis

maandag 29 maart 2021

Thuis werken en leren, weinig contact met anderen: wat doet dat eigenlijk met jongeren? Het Erasmus SYNC lab deed in 2020 uitgebreid onderzoek naar de impact van de coronacrisis op jongeren in het onderzoek Het Jongerenbrein in de coronacrisis, van kwetsbaarheden naar kansen.

Bij dit onderzoek zijn jongeren actief betrokken om oplossingen te bedenken die hen helpen tijdens de coronacrisis. De resultaten zijn interessant voor jongeren zelf, maar ook voor professionals, opvoeders en beleidsmakers. Het onderzoek heeft in elk geval al het jongerenplatform YoungExperts, een e-magazine voor beleidsmakers en jongerenwerkers en een masterclass Take Action als concrete opbrengsten opgeleverd.

Lees verder op Erasmus University Rotterdam

E-book De ondernemende docent

maandag 29 maart 2021

In dit ebook vind je inspirerende verhalen van docenten die zich met hart en ziel inzetten voor ondernemerschapsonderwijs.

Goed ondernemerschapsonderwijs staat of valt met ondernemende docenten. Zij zijn bepalend voor de ontwikkeling van de ondernemende houding en vaardigheden van hun leerlingen en studenten. Je herkent hen aan hun enthousiasme, gedrevenheid en een sterk eigenaarschap. De ondernemende docent is een soort ‘duizendpoot’: vak expert, procesmanager, netwerker, beoordelaar en ondernemend rolmodel. Ondernemerschapsonderwijs vraagt om een andere opvatting van lesgeven en andere competenties van de docent, een meer coachende rol. De kunst is om niet alles te willen regisseren en ruimte te geven aan het leerproces van jongeren.

In de portretten lees je wat hen drijft, wat hun visie is en welke effecten ze zien ze bij hun studenten. We hopen dat hun verhalen je inspireren en je nieuwsgierig maken naar wat jij met ondernemerschapsonderwijs kunt in jouw werk. Kijk dan ook zeker naar de tips en links hiervoor aan het eind van dit ebook.

Onderwijscall Maatschappelijke Diensttijd opent per 25 maart 2021

woensdag 24 maart 2021

Op 25 maart 2021 opent de subsidieronde Maatschappelijke Diensttijd (MDT) specifiek voor scholen.

Via MDT zetten jongeren tussen de 14 en 27 jaar zich gedurende een periode in voor andere mensen of bijvoorbeeld een goed doel. Op deze manier ontwikkelen zij hun talenten, kunnen zij van betekenis zijn, nieuwe mensen ontmoeten en keuzes maken voor de toekomst.

MDT-activiteiten hebben raakvlakken met bestaande activiteiten van vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen rond LOB en Burgerschap. De subsidie kan aantrekkelijk zijn voor scholen die deze activiteiten willen uitbreiden. Daarnaast biedt MDT studenten die dreigen uit te vallen een kans zich te oriënteren op hun toekomst.

De subsidieoproep wordt op 25 maart 2021 gepubliceerd op www.zonmw.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 30 april 2021.

Meer weten

Webinar 'Jongeren over LOB' op 13 april 2021

woensdag 10 maart 2021

Dat jongeren LOB belangrijk vinden is een ding dat zeker is. Maar hoe maak je LOB levendig, herkenbaar en relevant? Want dat missen jongeren nu regelmatig, zo blijkt uit onderzoek dat Youngworks voor het Expertisepunt LOB uitvoerde. Tijdens dit webinar gaan we samen met jongeren dieper in op het jongerenperspectief op LOB.

Impressie programma:

 • Leer meer over de belangrijkste onderzoeksbevindingen: Wat zijn ervaringen van jongeren met LOB? Wat gaat goed, wat kan er beter? En welke creatieve tips en ideeën voor LOB bedachten de jonge deelnemers van het onderzoek zelf?
 • Krijg tips en voorbeelden aangereikt van onderwijsprofessionals die vertellen over LOB-initiatieven op hun school (vmbo, havo, vwo, mbo en hbo). Hoe sluit hun initiatief aan bij de bevindingen van het onderzoek? Wat vinden zij belangrijk?
 • Leg jouw vragen en ideeën over LOB ter plekke voor aan een jongerenpanel.

Kortom, deze webinar is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met LOB binnen het vo, mbo en hbo. We bieden voorbeelden, concrete tips en een flinke dosis inspiratie waarmee jij LOB binnen jouw onderwijscontext nog beter aan kan laten sluiten op de behoeften en de belevingswereld van jongeren.

Servicedocument 5.1 aanpak corona mbo

vrijdag 19 maart 2021

Het ministerie van OCW heeft het nieuwe servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (versie 5.1) gepubliceerd. Samen met de Richtlijnen mbo (versie 4.0) geeft dit servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis.

De nieuwe - geel gearceerde - passages gaan over de meest recente versoepelingen en maatregelen die zijn genomen in het mbo-onderwijs. Ook wordt er een perspectief voor het vervolg van het huidige studiejaar en het studiejaar 2021-2022 geboden zoals het realiseren van zoveel mogelijke fysiek onderwijs bij aanvang van studiejaar 2021-2022 door inzet van (snel)testen, vaccineren en beschermende maatregelen. Een belangrijke passage in het nieuwe servicedocument gaat over de oproep van het ministerie aan mbo-scholen om geen negatieve bindende studieadviezen (BSA’s) af te geven aan studenten.

Bekijk het Servicedocument 5.1 van 17 maart 2021

Studiesucces begint op het voortgezet onderwijs

woensdag 17 maart 2021

Studiesucces binnen het hoger onderwijs begint bij een goede aansluiting vanuit het voortgezet onderwijs, blijkt tijdens een Rotterdamse werkconferentie over aansluiting tussen vo en ho.

Die aansluiting is tijdens deze coronacrisis nog belangrijker dan anders. Tijdens de conferentie stond men onder meer stil bij een onderzoek naar vroege uitvallers, hun verwachting vooraf en de sense of belonging van studenten.

Ook zijn studenten naar hun ervaringen met de aansluiting tussen het vo en het ho gevraagd. Daarbij vertelden studenten onder meer dat een goede oriëntatie tijdens lessen in Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) voor rust in het keuzeproces zorgt. Verder blijkt het goed te zijn om vo-leerlingen alvast wat onderzoeksvaardigheden te laten ontwikkelen in de mediatheek. Ook studentenwelzijn is een belangrijk thema in de gesprekken over de aansluiting vo-ho.

Lees hier het hele artikel op Scienceguide.nl

Stage moeilijk te vinden voor mbo-student, dus richt ROC fictieve bedrijven op

maandag 22 maart 2021

Duizenden mbo-studenten konden afgelopen jaar geen stage lopen vanwege het coronavirus. Om verdere vertraging te voorkomen en studenten toch praktijkervaring op te laten doen, heeft het ROC Nijmegen een aantal alternatieven bedacht.

Zoals werken bij een fictief bedrijf. "We werkten al wel eens eerder met zogenoemde practice enterprises, maar studenten kunnen het nu ook inzetten om punten te krijgen voor praktijkervaring", zegt een woordvoerder. "Zo lopen ze niet nog meer vertraging op." Ook zijn er projecten waarbij echte werksituaties worden nagebootst. "Daar worden bijvoorbeeld ook acteurs voor ingezet."

Het idee is dat dit soort oplossingen ook na de coronacrisis kunnen worden ingezet als er een tekort is aan stageplekken. "Het is in sommige sectoren een blijvend probleem."

Lees meer op nos.nl

Onderzoeksrapport 'Vier muren en een scherm, studenten over hun welzijn, studievoortgang en betrokke

maandag 22 maart 2021

Studenten geven aan dat zij aangewezen zijn op - vaak saaie - online lessen. Zij missen interactie en ook het contact met medestudenten en docenten. Het online onderwijs biedt minder structuur voor het studentenleven van alledag. Doordat de crisis ‘zo lang duurt' neemt de motivatie voor de meeste studenten af; de rek is eruit. Hun welzijn staat onder druk, ze bewegen minder en ervaren meer ‘dipjes’.

Dit sombere beeld schetst het onderzoek van Hogeschool Inholland naar de invloed van de coronatijd op het welzijn, studieverloop en de betrokkenheid van Inholland studenten.De aanbevelingen op basis van de resultaten zijn divers. Vanuit de didactiek gezien verdient het aanbeveling om de interactie tussen studenten onderling, maar ook met docenten te stimuleren en het onderwijs te activeren, zodat studenten niet louter als consument functioneren. Voor het welzijn van studenten is persoonlijke aandacht van groot belang, vooral onder de groep kwetsbare studenten. Tot slot kan de studievoortgang gewaarborgd worden door studenten zoveel mogelijk structuur te bieden in hun studieleven op basis van heldere communicatie over die zaken waar studenten op focussen: toetsen, deadlines en herkansingen.

Download het volledige onderzoek

In deze pilot volgt een examenleerling alvast vakken op het hbo

maandag 22 maart 2021

Maatwerk staat hoog op de agenda bij het Cobbenhagenlyceum. In een pilot volgt één examenleerling alvast vakken op het hbo.

Schoolleider Adrienne van Pelt-Kamphuis en leerling 5 havo Carliëndra vertellen in dit artikel hoe het werkt.

Lees meer op schoolleidersvoordetoekomst.nl

Sleutelmomenten studieproces in kaart/beeld voor de student

woensdag 17 maart 2021

Met Studieproces in kaart ontdekt een student met een ondersteuningsvraag de verschillende sleutelmomenten in het gehele studieproces.

Per sleutelmoment vertelt een student in een vlog over zijn/haar ervaringen.  In de handreiking vind de student per sleutelmoment:

 • belangrijke sleutelfiguren: die je op dat moment kunnen adviseren en ondersteunen bij het nemen van beslissingen.
 • acties: wat je moet doen wat voor jou op dat moment belangrijk is.
 • hyperlinks: voor extra ondersteunende informatie.

Meer informatie vind je op de website van ECIO

 

Praktijkvoorbeeld van de maand: ‘De manier waarop je LOB optuigt, is bepalend voor het succes’

maandag 15 maart 2021

LOB moet door álle medewerkers in de school gedragen worden om het te laten slagen. Hoe bereikt je dat?

Lees in dit interview met Mayke de Jong Florisse, één van de aanjagers van de regionale LOB-website én van het LOB-programma binnen haar eigen school, vmbo gl/tl CS Walcheren Van de Perrre in Middelburg, hoe zij dit aanpakken.

Ga naar het praktijkvoorbeeld

Faciliteren LOB-leeromgeving

donderdag 11 maart 2021

Deze tool helpt leidinggevenden bij het ontwikkelen van een loopbaangerichte leeromgeving.

Jongeren zijn beter in staat zelf sturing te geven aan hun loopbaan door het ontwikkelen van een loopbaanperspectief. Bij het ontwikkelen van een loopbaanperspectief leert een jongere over zichzelf in relatie tot zijn/haar toekomstige school of werk. 

Een loopbaangerichte leeromgeving kent de volgende elementen:

 • praktijkgericht (kunnen ervaren)
 • dialogisch (kunnen praten over ervaringen en keuzes)
 • vraaggericht (oefenen om kleinere keuzes te maken).

Het kenmerk van een loopbaangerichte leeromgeving is dat deze elementen in samenhang georganiseerd zijn.

Download de tool Faciliteren loopbaangerichte leeromgeving

In hoeverre draagt zelfreflectie door mbo-4 studenten bij aan hun studiesucces?

donderdag 11 maart 2021

Studieloopbaanbegeleiding omvat begeleiding bij de studie, de loopbaanontwikkeling en de professionele ontwikkeling. De studieloopbaanbegeleider bespreekt met de student betekenisvolle praktijkervaringen, stelt reflectieve vragen en helpt zinvolle vervolgacties vorm te geven. Zelfreflectie in deze context beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van de student en daarmee aan zijn studiesucces. Of zelfreflectie op langere termijn bijdraagt aan studiesucces is niet rechtstreeks onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen dat een betere voorbereiding op een vervolgstudie na het mbo het studiesucces in het hbo vergroot.

Een meer geïntegreerde vorm van studieloopbaanbegeleiding, waarbij reflectie in studieloopbaanbegeleidingsactiviteiten veel meer verbonden is met praktijkervaringen van studenten, lijkt bij te dragen aan de kwaliteit van reflectie door studenten. Dit kan bijvoorbeeld in onderwijs waarin de actuele beroepspraktijk en projecten centraal staan. 

Meer weten?

De arbeidsmarktpositie van mbo'ers vergeleken

donderdag 11 februari 2021

Hoe snel mbo’ers een baan vinden na het afronden van hun opleiding, verschilt sterk per opleidingstype, leerweg en niveau. Ook de manier waarop hun positie op de arbeidsmarkt zich verder ontwikkelt, verschilt. 

Dit blijkt uit 3 onderzoeken waarin  mbo-opleidingstypes met elkaar zijn vergeleken.

Landelijke aanmelddatum mbo opgeschoven naar 1 mei

dinsdag 26 januari 2021

Aankomende studenten die komend schooljaar willen starten met een beroepsopleiding in het mbo, kunnen zich dit jaar tot uiterlijk 1 mei aanmelden bij een roc. Dat maakte het ministerie van OCW vorige week bekend.

Normaal is de uiterste aanmelddatum 1 april, maar vanwege de coronasituatie is dit met een maand opgeschoven. Vo-leerlingen hebben hierdoor langer de tijd om zich te oriënteren op een vervolgopleiding in het mbo.

De uiterste landelijke aanmelddatum voor het hbo en de universiteit (1 mei) wordt vooralsnog niet opgeschoven.

MBO Routekaart voor een naadloze overgang van school naar werk

maandag 8 maart 2021

Schouder aan schouder in de aanpak van jeugdwerkloosheid

Deze routekaart geeft inzicht in een proces van een mbo-student voor wie het vinden en behouden van een baan geen vanzelfsprekendheid is. Het proces, of de route, van opleiding naar werk kan complex zijn en een aantal hindernissen bevatten waarbij de student ondersteuning nodig heeft. Wanneer deze ondersteuning wordt geboden en partijen elkaar versterken door de juiste samenwerking, dan zal de weg naar betaald werk soepeler verlopen. De basis hiervoor is een route van school naar werk die naadloos verloopt: een sluitende aanpak.

Download de MBO routekaart

Bij welk effect geeft loopbaanoriëntatie voldoende arbeidsmarktbaten om rendabel te zijn?

maandag 8 maart 2021

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in het vmbo kan ertoe bijdragen dat meer jongeren in het mbo een richting kiezen die beter aansluit op de arbeidsmarkt en hen daardoor meer kans op duurzame arbeidsinpassing en een hoger inkomen biedt.

In Nederland is heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkteffecten van LOB en wat er is gedaan wijst niet eenduidig op effectiviteit van LOB. Uit dit paper van de Erasmus School of Economics blijkt dat een geringe verschuiving in onderwijskeuzes ten gunste van techniek en zorg al voldoende baten oplevert om de kosten van LOB goed te maken klein is. Ook in internationaal onderzoek wordt overwegend gevonden dat LOB positieve effecten heeft op arbeidsmarktuitkomsten. Dit suggereert dat LOB daadwerkelijk kan leiden tot een betere aansluiting van LOB op de arbeidsmarkt.

Lees meer in dit paper.

Kamerbrief Loopbaanoriëntatie en -begeleiding gepubliceerd

maandag 1 maart 2021

In deze Kamerbrief schetst het Ministerie van OCW de belangrijkste ontwikkelingen rondom LOB, waar zij nog ruimte zien voor verbetering en welke acties er zijn en worden gezet om hier invulling aan te geven.

 

Het ministerie van OCW concludeert op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren dat er veel goed gaat. Aandachtspunten waar OCW samen met het onderwijsveld sterker op wil inzetten zijn:

- LOB in het curriculum, professionalisering en borging

- Bijdragen aan het verder verbeteren van de overgangen

- Versterken van de arbeidsmarktvoorlichting en gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Het Expertisepunt LOB zal haar activiteiten hier ook zoveel mogelijk op afstemmen en gaat daarnaast in 2021 en 2022 onverkort door met de bestaande ondersteuning van vo-, mbo- en hogescholen. 

Download de Kamerbrief loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Portrettenbundel Ondernemende docenten, talent ontdekken en ondernemendheid

woensdag 10 maart 2021

Als het gaat over talentontwikkeling, dan is er ruimte nodig voor jongeren om op expeditie te kunnen gaan en te kunnen ontdekken. Ondernemend onderwijs of ondernemerschaps-onderwijs biedt zo’n context, waarin wordt samengewerkt met partners buiten de school. Dit vraagt een andere rol van de docent.

Wat dat betekent, lees je in het e-bookje met 7 portretten van ondernemende docenten.

In gesprek met deze ondernemende docenten tijdens een 'Ask them anything sessie', dat kan:

Ook interessant: praktijkvoorbeeld ondernemend onderwijs

Webinar: Hoe maken we LOB levendig, herkenbaar en relevant? op 25 maart 2021

dinsdag 16 februari 2021

Hoe kijken jongeren, alumni, docenten en onderzoekers naar LOB, welke bruikbare tips hebben zij voor het vormgeven van LOB? Wat vraagt dit van de school en hoe richt je een loopbaangerichte leeromgeving in?Vanuit mbo-perspectief van jongeren, alumni, docenten en onderzoekers gaan we met deze vragen aan de slag, maar dit webinar is zeker ook voor vmbo, havo/vwo en hbo interessant. Op basis van de rapportage 'Beeld van LOB in het mbo' praten we met betrokkenen en studenten uit het mbo-onderwijs en is er ruimte voor vragen en het ophalen van goede ideeën.

Impressie programma:

 • Keynote door Youngworks over het onderzoek onder jongeren
 • Een tafelgesprek met deelnemers vanuit verschillende expertise en scholen
 • Aanreiken van handige tips en tools
 • Ruimte voor vragen en uitwisselen

Aanmelden en Meer online bijeenkomsten

Advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2

maandag 8 maart 2021

Wat kunnen mbo-scholen doen om het arbeidsmarktperspectief voor jongeren op niveau mbo-2 te versterken en wat is daar voor nodig?

De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) deed op verzoek van het Ministerie onderzoek naar het arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2 en presenteert in dit rapport haar overwegingen en advies over een goede start op de arbeidsmarkt voor jongeren die een mbo 2-opleiding volgen.

Download het rapport (pdf)

Nieuw: Wegwijzer en infographic Kwaliteitsborging

donderdag 11 februari 2021

Kwaliteitsborging bij LOB begint bij een heldere visie en beleid. Een inspirerende visie brengt mensen in beweging en geeft richting aan de doelstellingen en de aanpak van LOB in de school.

Hoe je dat doet?

Ook interessant:

Reflectie-instrument bij samenwerking tussen organisaties

dinsdag 23 februari 2021

Dit reflectie-instrument helpt partners die samen staan voor het onderwijs in de regio te reflecteren op hun samenwerking, te bepalen of extra aandacht of interventies nodig zijn en afspraken te maken over het ‘hoe nu verder’.

Verschillende opgaven waar scholen en schoolbesturen voor staan vragen om regionale samenwerking.  Dit vergt in ieder geval samenwerking met collega-scholen en -schoolbesturen, mbo- en ho-instellingen, maar vaak ook met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, lokale en regionale overheden.

Dit reflectie-instrument helpt partners te reflecteren op hun samenwerking en partners die aan het begin staan van een nieuwe samenwerking kunnen deze tool gebruiken voor een efficiënte en effectieve start van de samenwerking.

Kortom: samen staan voor het onderwijs in de regio!

Download het reflectie-instrument op vo-raad.nl

Handreiking loopbaanbegeleiding voor leerlingen met ASS

dinsdag 16 februari 2021

Een handreiking voor docenten, mentoren en decanen in het middelbaar en hoger onderwijs die leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) begeleiden bij hun loopbaanoriëntatie en studiekeuze. 
Steeds meer jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) vinden hun weg naar het voortgezet en hoger onderwijs. Jongeren met ASS beschikken dikwijls over specifieke talenten die hun studiesucces kunnen bevorderen, maar vaak verlopen de schoolloopbanen van jongeren met ASS moeizamer dan die van andere jongeren. Passende begeleiding bij de loopbaanoriëntatie van deze leerlingen zal de kans op succes in de vervolgopleiding vergroten.

LOB en het PTA, er kan soms meer dan je denkt!

dinsdag 16 februari 2021

De schoolexamens en het bijbehorende Programma van Toetsting en Afsluiting bieden ruimte en mogelijkheden om schooleigen keuzes te realiseren, ook als het gaat om de plaats die LOB kan innemen binnen een PTA. Voor het vmbo is LOB onderdeel van het examen en dient het terug te komen in het PTA.

Hoé dit precies gedaan wordt is een keuze van de school.  Daarbij is er vaak meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt. Meer weten over wat mag en kan in het PTA en over de mogelijkheden om LOB te verwerken in het PTA?

Online sessie in het kader van voorkomen jeugdwerkloosheid gemist?

donderdag 11 februari 2021

De informatiesessie 'Wat zijn de werkzame mechanismen om jeugdwerkloosheid en stagediscriminatie tegen te gaan?' van 10 februari gemist?

Kwaliteitsagenda LOB VO verlengd

donderdag 11 februari 2021

Onlangs hebben de VO-raad, LAKS en de beide decanenverenigingen VvSL en NVS-NVL afgesproken om de Kwaliteitsagenda LOB VO 2018-2021 te verlengen, in elk geval tot en met 2022. Met de agenda willen de organisaties scholen ondersteunen bij een stevige verankering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het onderwijs.

De initiatiefnemers van de Kwaliteitsagenda hebben gezamenlijk geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt is in de verankering van LOB in het voortgezet onderwijs, maar dat er ook scholen zijn die nog stappen te zetten hebben op dit gebied. Er is daarom afgesproken om de Kwaliteitsagenda LOB VO te verlengen, in elk geval tot en met 2022. Om scholen te ondersteunen, zal de Kwaliteitsagenda worden aangevuld met enkele concrete instrumenten.

ROC Friese Poort wil Golf van Aandacht voor elkaar creëren

donderdag 11 februari 2021

In samenwerking met Onderwijs 124 startte ROC Friese Poort een initiatief waarmee studenten en onderwijsprofessionals met een aantal eenvoudige ontwerpen gestimuleerd kunnen worden om aandacht aan elkaar te geven.

Ook worden op allerlei manieren verhalen verzameld om te tonen hoe het met iedereen in coronatijd gaat en om een golf van aandacht teweeg te brengen. In het filmpje wordt het idee achter dit initiatief uitgelegd. ROC Friese Poort is de eerste school die met Golf van Aandacht aan de slag gaat. Scholen die ook interesse hebben, kunnen informatie inwinnen bij Pieter Baay van Onderwijs124.

Pilotscholen praktijkgerichte programma's op de kaart

donderdag 11 februari 2021

Dit schooljaar zijn 137 scholen gestart met de pilot praktijkgerichte programma's.

Het gaat om 100 nieuwe pilotscholen, en 37 scholen van de bestaande pilotgroep Technologie en toepassing (T&T). Welke school doet mee met welk programma en waar zijn de scholen gevestigd?

Kijk op de landkaart met pilotscholen

Massaal digitaal de beste tips en tricks uit binnen- en buitenland

dinsdag 15 december 2020

Plan niet teveel in één les en gebruik bestaand lesmateriaal: onder andere deze twee tips vind je in het overzicht voor digitaal lesgeven van de SOML-scholen. De scholen verzamelden de beste tips en tricks uit binnen- en buitenland. 

De scholen verzamelden de beste tips en tricks uit binnen- en buitenland.

Ga naar het overzicht op de website van voortgezet leren

Oriëntatie op vervolgopleiding mbo

donderdag 11 februari 2021

Goed nieuws voor leerlingen die nog twijfelen over hun studiekeuze: de inschrijfdatum voor een vervolgopleiding op het mbo is onlangs verschoven van 1 april naar 1 mei. Dat geeft leerlingen extra tijd zich te oriënteren. Maar hoe dóe je dat, in coronatijd?

Sterk Beroepsonderwijs spreekt met Mireille Aalfs, contactpersoon beroepskolom vmbo-mbo-hbo bij ROC Midden Nederland. Ze laat zien wat er wél kan en heeft helder advies voor decanen, mentoren én ouders die hun leerlingen willen begeleiden bij de studiekeuze.

Marilène was na een jaar Entree niet meer te stoppen: 'Het is echt een opstap'

donderdag 11 februari 2021

“Entree is écht een opstap om ergens te komen. Ik ging elke dag naar huis met het gevoel ergens aan gewerkt te hebben!” vertelt Albeda student Marilène Kroon. Inmiddels doet ze het laatste jaar van de opleiding Horeca en Management op niveau 4.
Lees Marilène's verhaal op de website van ditismbo.nl

Praktijkvoorbeeld van de maand: Hoe zorg je ervoor dat LOB bij studenten echt gaat leven?

dinsdag 2 februari 2021

Aeres Hogeschool Wageningen ging dit jaar van start met een innovatief en toekomstgericht programma voor studieloopbaanbegeleiding (SLB).

Vooral de samenhang tussen SLB en de rest van de opleiding is belangrijk; ‘Als studenten merken dat ze er echt iets aan hebben, gaat het leven.’

De aanpak is afgestemd op de specifieke behoeften van voltijd- en deeltijdstudenten en ook het SLB-portfolio waar de studenten aan werken, ‘ademt mee’ met de opleiding.

HavoP: het praktijkgerichte vak op de havo

dinsdag 2 februari 2021

Wilt u meer weten over HavoP: het praktijkgerichte vak op de havo? In de brochure HavoP beschrijft het havoplatform het waarom, het doel en de praktische uitwerking van HavoP.

De ideeën van het Havoplatform en de ideeën en praktijkervaringen van de scholen uit het leernetwerk zijn de uitgangspunten voor deze brochure. Deze zijn in verschillende netwerkbijeenkomsten en door middel van een vragenlijst en interviews geïnventariseerd. Het denken en de praktijk van de ‘Vakhavo’ van het Calvijn College Goes vormen een belangrijke bron voor de ontwikkeling van HavoP.

Grafisch Lyceum Utrecht lanceert unieke podcast voor ouders studiekiezers

donderdag 4 februari 2021

Speciaal voor de ouders van studiekiezers lanceert het Grafisch Lyceum Utrecht een unieke podcast. Een podcast die je gehoord moet hebben als je je zoon of dochter wilt helpen en ondersteunen bij de zoektocht naar een opleiding.

Nu bijna alle voorlichtingsactiviteiten van scholen online plaatsvinden, is het nog lastiger om een vervolgopleiding te kiezen. Scholen halen alles uit de kast om de studiekiezer te helpen. Zo ook het Grafisch Lyceum Utrecht. Online Open Dagen, livestreams, chatsessies met studenten, de lancering van een WhatsApplijn en nog veel meer leuke en informatieve activiteiten voor de studiekiezer. Maar die keuze maakt deze studiekiezer vaak niet alleen, hun ouders spelen ook een belangrijke rol in dit proces.

Docenten Arjan en Ruben, docenten aan het Grafisch Lyceum Utrecht, maakten hierover een prachtige podcast aflevering.

Meer weten?

Factsheet voorkomen jeugdwerkloosheid

maandag 25 januari 2021

Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te verbeteren?

In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met Kennispunt Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland.

Informatiesessie subsidieregeling extra begeleiding bij jeugdwerkloosheid

maandag 1 februari 2021

Wat zijn de werkzame mechanismen om jeugdwerkloosheid en stagediscriminatie tegen te gaan? Schrijf je in voor de online informatiesessie over de subsidieregeling ‘Extra begeleiding en nazorg ter voorkoming van jeugdwerkloosheid’ op 10 februari 2021 van 11.00 - 12.30 uur.

In navolging van de informatiebijeenkomst voor de leden van de MBO Raad op 25 januari, organiseert het Expertisepunt LOB en het Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie op 10 februari een online informatiesessie over de subsidieregeling ‘Extra begeleiding en nazorg ter voorkoming van jeugdwerkloosheid’.

Beroepspraktijkvorming in tijden van corona

woensdag 27 januari 2021

Er zijn als gevolg van de coronacrisis zorgen over stages. Bijvoorbeeld over de continuering van stages die al bezig waren en het aantal stage- en leerwerkplekken in het algemeen.

Dit whitepaper gaat in op de probleemverkenning van operationele vraagstukken over stages en corona en de fundamentele koers van het mbo. Tegelijkertijd staat het mbo voor enkele fundamentele vraagstukken, die ten gevolge van de pandemie naar de achtergrond zijn verdwenen, maar zeker niet weg zijn.

Lees verder op ECBO

Arbeidsmarktinformatie en LOB

woensdag 13 januari 2021

Jongeren maken loopbaankeuzes uitgaande van de eigen kwaliteiten en motieven. Door daarbij ook rekening te houden met kansen op de arbeidsmarkt, hebben jongeren meer kans op een baan met perspectief.

De Wegwijzer Arbeidsmarktinformatie en LOB beschrijft wat arbeidsmarktinformatie inhoudt, waarom het belangrijk is, hoe het kan worden ingezet en wat dit vraagt van onderwijsprofessionals.

 

Praktijkvoorbeeld van de maand: LOB als pijler van het onderwijs

dinsdag 12 januari 2021

Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam is dit jaar begonnen met een praktische havo-afdeling. LOB is een van de pijlers van het onderwijs. Teamleider Anita Alsemgeest en decaan Claudia van der Heijden leggen uit waarom LOB zo belangrijk is en hoe dat op de praktische havo wordt vormgegeven.

Een voorbeeld van hoe praktische kennismaking meer inzicht geeft dan alleen theorie? Decaan Claudia van der Heijden hoeft er niet lang over na te denken. Die praktische kennismaking met werk en beroepen en het opdoen van vaardigheden is precies wat voorop staat bij de nieuwe praktische havo op Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam, die dit jaar van start ging met 20 leerlingen in de eerste klas en 23 in de vierde.

Meer weten hoe het Montessori Lyceum Oostpoort dit heeft aangepakt? Lees dan dit praktijkvoorbeeld.

Loopbaanbegeleiding, hoezo?

woensdag 13 januari 2021

Waarom is loopbaanbegeleiding eigenlijk belangrijk? En hoe zien jongeren, wetenschappers, decanen en LOB-experts dit? Bekijk de trailer!

Is de trailer niet zichtbaar. Kijk dan via de link https://www.youtube.com/watch?v=Ysh2IHHPB1k

Benieuwd? Kijk dan de films die je vindt in onze LOB- kennisbank  waarin het belang van LOB wordt  geschetst vanuit het perspectief van jongeren, de wetenschap, decanen, LOB-experts en een LOB- samenwerkingsverband.

Gratis eGids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’

woensdag 27 januari 2021

In deze beknopte digitale gids kunnen jongeren lezen hoe zij 7 benodigdheden voor succesvol studeren kunnen verzamelen en versterken.

Ook wordt ingegaan op de kansen en risico's van een tussenjaar, ook in coronatijd.

Lees meer op Tussenjaarkenniscentrum

Onderzoek mbo-stagediscriminatie voorkomen en aanpakken: wat kan werken?

donderdag 21 januari 2021

Wat kan er gedaan kan worden om stagediscriminatie op het mbo effectief aan te pakken?

Stagediscriminatie is een lastig probleem waar het mbo al een tijdje mee worstelt. Hoe vaak het precies voorkomt is niet bekend. Wel is bekend dat bij jongeren op het mbo met een niet-westerse migratieachtergrond de kans dat zij minimaal vier keer moeten solliciteren voor een stageplek 2,6 keer zo groot is als bij jongeren zonder migratieachtergrond (ROA, 2018). Als er gekeken wordt naar verklaringen voor dit verschil, blijft 25 procent onverklaarbaar.

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft onderzocht welke aanpakken zouden kunnen werken om stagediscriminatie te verminderen, op basis van wat bekend is over een effectieve aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

Download het onderzoek (pdf)

Vmbo-leerlingen Curio de Rotonde ronden keuzevakken af op het mbo

maandag 18 januari 2021

Vanuit de gedachte dat ze dat op het mbo veel beter kunnen, geven ze op Curio De Rotonde de beroepsgerichte keuzevakken aan vierdejaars vmbo-leerlingen niet zélf. Het mbo beschikt tenslotte over veel meer beroepskwaliteit en expertise. Daarom laten ze vierdejaars vmbo-leerlingen drie beroepsgerichte keuzevakken op het mbo volgen.

De docenten Marloes Meeuwissen en Karlijn van Aert vormen samen een sterke tandem op Curio de Rotonde, een bijzondere vmbo-school in Breda. Ze zijn als projectleiders verantwoordelijk voor de doorstroom van vierdejaars vmbo-leerlingen naar het mbo waar ze drie beroepsgerichte keuzevakken volgen.

Ga naar het praktijkvoorbeeld (SPV)

Subsidieregeling versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

maandag 18 januari 2021

DUS-I stelt subsidies beschikbaar voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo die leerlingen helpen om deze overstap soepeler te maken. Z

Het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg

donderdag 14 januari 2021

Hoe ervaren jongeren het vmbo-onderwijs dat zij volg(d)en? En hoe kijken zij naar de nieuwe leerweg? Het resulteerde in een prikkelend rapport, met genoeg stof tot nadenken.

Voor de start van de pilot praktijkgerichte programma's heeft YoungWorks op basis van interviews kwalitatief onderzoek gedaan naar leerlingen en de nieuwe leerweg. Wat vinden deze jongeren van het vmbo-onderwijs dat zij volg(d)en? Waarover zijn ze positief en wat wordt juist gemist? Waar zien ze kansen en uitdagingen voor het praktijkgerichte programma? 

Download het rapport

Jongerenperspectief op LOB, rapport YoungWorks

woensdag 18 november 2020

Welke behoeften hebben jongeren op het gebied van LOB en welke kansen zien ze voor verbeteringen op hun school/onderwijsinstelling?

In opdracht van het Expertisepunt LOB ging Youngworks met jongeren in gesprek.

Opvallend is dat vrijwel alle jongeren positieve ervaringen hebben en de essentie van LOB – na enige uitleg - als zeer waardevol zien. Tegelijkertijd zijn veel jongeren kritisch. Kritisch op hoe LOB nu vaak vorm krijgt en kritisch op wat ze nog missen op het gebied van LOB. Dit onderzoek biedt dan ook inzicht in een aantal grotere kansen. Benieuwd naar de belangrijkste kansen en uitdagingen op het vlak van LOB zijn?

Download rapport 'Jongerenperspectief of LOB', Youngworks (pdf)

De loopbaancoach, een podcast voor de loopbaanprofessional

donderdag 3 december 2020

In deze podcast gaat Japke Ebbinge in gesprek met experts op het gebied van loopbaanontwikkeling en deelt zij actuele kennis en ontwikkelingen vanuit de psychologie. 

Beluister de podcast

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2019-2020

donderdag 10 december 2020

Welke gevolgen hebben beleidsmaatregelen op de doorstroom en instroom? Wat is de invloed van keuzedelen in het mbo op de aansluiting op het hbo?

Deze monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2019-2020 biedt inzicht in de dynamiek van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van studenten.

Download de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 

Regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling binnen LOB

maandag 7 december 2020

Wil jij LOB inzetten als vliegwiel voor schoolontwikkeling, waarbij de school een loopbaanleeromgeving wordt voor zowel leerlingen als de begeleiders en docenten?

Met de Regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling kun je een aanvraag indienen voor een extra financiële stimulans.

Lees meer over de Regeling Schoolkracht

Handreiking ouderbetrokkenheid en verzuim op het mbo

maandag 14 december 2020

De rol van ouders is belangrijk voor een succesvol verloop van de studieloopbaan. Ook zijn ouders van grote waarde voor het vergroten van de aanwezigheid van de studenten op het mbo. Waardevolle tips over het gebruik van ouderbetrokkenheid bij verzuim lees je in deze handreiking.

Ingrado, het Expertisepunt LOB en de MBO Raad hebben een handreiking “ouderbetrokkenheid bij verzuim” gemaakt. Hierbij zoemen ze in op de invloed van ouders op de studieloopbaan van studenten in combinatie met verzuim. Er worden acht waardevolle tips gegeven over het gebruik van ouderbetrokkenheid in het bevorderen van de aanwezigheid van studenten. 
Download de handreiking

Infographic Servicedocument 5.0

maandag 7 december 2020

Deze infographic geeft in een oogopslag weer welke maatregelen er in coronatijd gelden op het gebied van examineren, diplomeren, beroepspraktijkvorming, onderwijstijd, bekostiging, verzuim en andere belangrijke punten.

Bekijk de infographic Servicedocument 5.0, MBO Raad

Praktijkvoorbeeld van de maand

dinsdag 1 december 2020

Neem ook je eigen ervaringen mee in een LOB-gesprek

Een LOB-werkwijze waarmee studenten snel inzicht krijgen in de LOB-competenties en hoe ze die kunnen verbeteren. 

ICT-docent Pascal Mariany ontwikkelde samen met collega’s voor de studenten Software Developer op Rijn IJssel een LOB-werkwijze waarmee ze snel inzicht hebben in de LOB-competenties en hoe ze die kunnen verbeteren. De pilot verliep zo succesvol dat hij de komende jaren wordt uitgerold over de andere opleidingen van Rijn IJssel.

Lees meer in het interview met Pascal Mariany, LOB-intermediair

Ga met leerlingen in gesprek over mogelijkheden ondanks corona

maandag 14 december 2020

Het coronavirus zorgt voor vele veranderingen in de levens van jongeren. Docenten en werkgevers merken dat leerlingen zich anders gedragen. Wat kan een school hieraan doen?

'Ik wil gaan studeren', Rapportage van kwalitatief onderzoek

maandag 5 oktober 2020

Aanpak voor optimale informatievoorziening en dienstverlening richting (aankomende) studenten en ouders.

In samenwerking met en in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap  wordt het project ‘Levensgebeurtenis, Ik wil gaan studeren’ uitgevoerd. Hierbij staat een aanpak centraal waarin wordt toegewerkt naar optimale informatievoorziening en dienstverlening richting (aankomende) studenten en hun ouders.
Het vertrekpunt is een overheidsbrede klantreis van (aankomende) studenten en hun ouders. Deze ries dient als aanknopingspunt voor oplossingsrichtingen, zodat alle betrokkenen de door de doelgroep ervaren knelpunten kunnen aanpakken.

Meer weten?

Handreiking stage in tijden van corona

donderdag 10 december 2020

Het opdoen van praktijkervaring is voor veel vmbo-leerlingen erg belangrijk bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. In coronatijd is het vinden van stageplaatsen lastig. Lees in de handreiking stage in tijden van corona wat er wèl mag.

Download de handreiking

Skills The Finals dit jaar in hele land

donderdag 10 december 2020

Op de nieuwe campagnewebsite trotsopjeskills.nl is te zien waar en wanneer de Skills Talents en Skills Heroes finalewedstrijden plaatsvinden.
Bekijk de wedstrijden op de kaart van Nederland.

Mbo-studenten tevreden over 21ste-eeuwse vaardigheden

donderdag 3 december 2020

Mbo-studenten vinden hun vaardigheden voor creativiteit, communicatie en loopbaancompetenties ruim voldoende. Kritisch denken en mediawijsheid scoren hoog, terwijl het stellen van grenzen en gezond gedrag lager scoren.

Dat blijkt uit het driejarige, grootschalig NRO-onderzoek ‘Move21’ door ECBO, KBA Nijmegen en de Open Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2.000 mbo-studenten van innovatieve onderwijsprogramma’s bij verschillende mbo-scholen.

 

Lees meer in het persbericht

Inspectierapport doorstroommonitor hoger onderwijs

dinsdag 23 juni 2020

Krijg inzicht in de ontwikkelingen in de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Periodiek brengt de inspectie in beeld hoe toegankelijk het hoger onderwijs is voor scholieren en studenten via de in- en doorstroommonitor:  welke hbo- en wo-opleidingen selecteren en wat zijn de trends in de instroom van verschillende groepen studenten. Zo ontstaat inzicht in de ontwikkelingen in de selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Naast een update van de in- en doorstroomcijfers, geeft deze editie van de monitor ook achtergrondcijfers over het tussenjaar. Om meer zicht te krijgen op deze trend, is in beeld gebracht wat de achtergrond is van de jongeren die niet onmiddellijk doorstuderen, maar eerst een tussenjaar kiezen.

Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk

donderdag 3 december 2020

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Lange tijd is gedacht dat de invloed van ouders bij jongvolwassenen beperkt is. Zelfredzaamheid was het uitgangspunt. In hoeverre is ouderbetrokkenheid eigenlijk belangrijk voor mbo-studenten? Draagt betrokkenheid van ouders bij aan het studiesucces van mbo'ers? En wat kunnen mbo-scholen doen om ouderbetrokkenheid te stimuleren?

Lisa Boonk, promovenda aan de Open Universiteit, deed onderzoek naar deze vragen in het ROC van Twente, waar zij tevens werkzaam is als onderwijskundige. Uit het onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid ook in het mbo van belang is. Boonk verdedigt op vrijdag 4 december om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'Exploring, measuring, and evaluating parental involvement in vocational education and training' aan de Open Universiteit.

Ga naar het persbericht

AMvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd

maandag 22 juni 2020

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is op 17 juni 2020 gepubliceerd.
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) rondom het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo is op 17 juni 2020 gepubliceerd. Hiermee worden definitief de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het kader van de wet 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Deze wet en de nu gepubliceerde AMvB bepalen dat vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen voortaan zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Na inwerkingtreding van de wet kunnen leerlingen die niet zijn toegelaten of zich niet hebben gemeld, terwijl ze wel aan de (nieuwe) doorstroomvoorwaarde voldoen, (opnieuw) scholen benaderen om hun doorstroomrecht te verzilveren.

VluchtelingenWerk ontwikkelt online tool Wegwijzer in Onderwijs

woensdag 18 november 2020

Voor vluchtelingen en hun begeleiders is het complexe Nederlandse onderwijssysteem zeer complex.  Daarom heeft VluchtelingenWerk Nederland een nieuwe online tool ontwikkeld wegwijzerinonderwijs.nl

VluchtelingenWerk Nederland heeft in samenwerking met Nuffic, UAF, SBB en Expertisepunt LOB een nieuwe online tool ontwikkeld: wegwijzerinonderwijs.nl, dé online wegwijzer in het Nederlandse onderwijssysteem. Deze staat vanaf 2 november 2020 online.

Organisatie en uitvoering van LOB in het mbo

woensdag 18 november 2020

Hoe is LOB binnen het mbo georganiseerd en hoe wordt het uitgevoerd?

Om hierop zicht te krijgen zijn in de periode mei-augustus 2020 44 mbo-scholen geïnterviewd over de organisatie en uitvoering van LOB binnen hun mbo-school.

Conclusie is dat LOB op de agenda staat bij iedere mbo-school waarmee gesproken is. Bij alle gesproken mbo-scholen wordt het belang van LOB onderkend. Hierbij geven ze LOB vorm vanuit de brede visie op onderwijs én de wettelijke kaders. Dit leidt ook tot verschillen.

Uit de antwoorden komt over het algemeen een beeld naar voren dat er een ontwikkeling is binnen de scholen naar het echt kijken naar de student, het werken vanuit de leervraag van de student en de student naar zelfsturing (bege-)leiden. Een ontwikkeling naar een andere kijk op leren en ontwikkelen waarbij LOB een meer integraal onderdeel van het beroepsonderwijs is en het leerproces van de student centraal staat en niet de inhoud.

Download hier het rapport 'Organisatie en uitvoering van LOB in het mbo' (pdf)

WatdeVog!

maandag 5 oktober 2020

Op de website Watdevog.nl vinden jongeren relevante informatie over de VOG.

Voor sommige stage-plaatsen moet een jongere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Bijvoorbeeld als ze stage willen lopen in een kinderdagverblijf of bij een bewakingsfirma. De VOG is een verklaring die aangeeft dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je baan of stage.

In de praktijk merken we dat er bij jongeren, stage-coördinatoren, -begeleiders en decanen veel vragen bestaan over de VOG. Ook wordt de kans op een VOG vaak ten onrechte te laag ingeschat, met alle gevolgen van dien. Op de website Watdevog.nl vinden jongeren relevante informatie over de VOG. Deel dit vooral met je collega's en met de jongeren.

Binnenkort organiseert Justis, het screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ook een aantal webinars over de VOG. Informatie hierover volgt op onze website.

Lees meer over de VOG op de website Watdevog.nl.

Studiekeuze123 heeft open-dagenkalender vernieuwd.

woensdag 18 november 2020

Studiekeuze123 heeft de open-dagenkalender vernieuwd.

Bekijk de open-dagenkalender op studiekeuze123.nl

MBO Groeiboek over kwaliteitszorg in het mbo

woensdag 18 november 2020

Annemiek Staarman en Ton Bruining presenteren 5 dimensies van kwaliteitszorg in het MBO. Ook voor andere onderwijssectoren biedt deze publicatie interessante handreikingen en handige tools.

Dit groeiboek richt zich op alle onderwijsmensen in het MBO, zowel leraren als instructeurs en onderwijsassistenten.

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert. Kwaliteitszorg biedt de basis voor professionele samenwerking in en tussen alle lagen in de school en bevordert daardoor de ontwikkeling van de gehele organisatie. Kwaliteitszorg is dan ook meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Het gaat ook om de proceskant en houding van waaruit verbeterstappen gezet worden.

De publicatie bevat verder inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische instrumenten om mee aan de slag te gaan.

Download de publicatie

Terugblik op landelijk inspiratie-event studentenwelzijn

woensdag 18 november 2020

Tijdens het inspiratie-event stond samenwerking, verbinding en maatwerk voor studenten met een extra ondersteuningsvraag centraal. Studentenwelzijn is belangrijk, actueel en de betrokkenheid is groot. Dit blijkt mede uit de grote opkomst van ruim 400 deelnemers online en op locatie bij het perscentrum Nieuwspoort.

Concrete stappen naar een veilige en toegankelijke studie­omgeving voor studenten met een extra ondersteuningsvraag zijn ingezet bij de start van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn. Met vijf ambities voor een inclusief studieklimaat werd hiermee de basis voor een integrale aanpak van studentenwelzijn in het hoger onderwijs gelegd.

Tijdens het Inspiratie-event Studentenwelzijn, maakte de werkgroep de balans op en blikte met de deelnemers vooruit op de kansen en uitdagingen.

Meer weten, bekijk de terugblik op de website van ECIO

Stepchange: een aanpak voor studentenwelzijn

donderdag 29 oktober 2020

Hoe zet je de mentale gezondheid van medewerkers en studenten centraal? Het nieuwe Stepchange-kader ondersteunt daarbij.

De mentale gezondheid staat onder druk. Stress, mentale werkdruk en psychisch gerelateerde klachten van studenten en medewerkers nemen toe, zeker nu ten tijde van de coronacrisis. Een gestructureerde aanpak is nodig om studievertraging en –uitval verder te voorkomen en te zorgen voor een prettig en veilig studieklimaat. Hoe kom je tot een instellingsbrede beleid- en visieontwikkeling waarbij de mentale gezondheid centraal staat?

Meer weten?

Handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona

donderdag 29 oktober 2020

Op zoek naar manieren om voldoende beroepspraktijkvorming te geven? De MBO Raad en SBB hebben oplossingen en tips voor jou verzameld. 
De MBO Raad en SBB hebben oplossingen en tips verzameld voor bpv-coördinatoren die in deze uitdagende tijd op zoek zijn naar manieren om voldoende beroepspraktijkvorming te geven. Sommige scholen hebben slimme oplossingen bedacht voor het wegvallen van stages en leerbanen als gevolg van de coronacrisis. Deze oplossingen en tips zijn verzameld en gebundeld in het document Handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona.

Meer weten?

Onderzoek inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

donderdag 29 oktober 2020

Doe mee met een onderzoek naar een succesvolle begeleiding van jongeren op het vmbo naar vervolgonderwijs.

De coronacrisis heeft binnen het onderwijs veel impact en kent veel uitdagingen. Daarom onderzoeken Stichting Platforms vmbo (SPV) en de VO-raad of (beroepsgerichte) vmbo-scholen erin slagen hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle afronding van het vmbo en de overstap naar het vervolgonderwijs. Hiervoor is uw input nodig.

Het onderzoek richt zich op het vmbo in het algemeen en meer in het bijzonder op de beroepsgerichte programma’s. Deze programma’s lenen zich vaak niet voor afstandsonderwijs en zijn met hun profiel- en keuzevakken zo opgebouwd dat 13 weken schoolsluiting al snel betekent dat onderdelen van het programma niet uitgevoerd kunnen/konden worden. 

Meer weten of deelnemen?

Dalende doorstroom mbo hbo: waarom stroomt steeds een kleiner aandeel van de mbo-studenten door naar

donderdag 29 oktober 2020

ResearchNed onderzocht welke factoren de dalende doorstroom mbo-hbo bepalen.

Op 8 oktober 2020 stuurde de minister van OCW de rapportage van ResearchNed ‘Dalende doorstroom mbo hbo: waarom stroomt steeds een kleiner aandeel van de mbo-studenten door naar het hbo?’, naar de Kamer. Uit het onderzoek van ResearchNed blijkt dat niet één maar meerdere factoren een rol spelen, die elkaar ook beïnvloeden: de invoering van het leenstelsel, de gunstige arbeidsmarkt voor mbo-4 gediplomeerden en een gebrekkige aansluiting tussen beide sectoren. Mbo-studenten hebben een negatief beeld over hun kansen op het hbo en gemotiveerde mbo-studenten die naar het hbo willen, krijgen onvoldoende effectieve voorlichting en begeleiding.

Naar het rapport

HBO-monitor van start!

donderdag 29 oktober 2020

30e editie landelijke alumnionderzoeken van start.

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.  

De HBO-Monitor en de Kunsten-Monitor zijn jaarlijkse onderzoeken onder alle afgestudeerde hbo’ers. Zij geven inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Corona zorgt voor enorme werkdruk, maar ook veerkracht in het hbo

maandag 5 oktober 2020

Wat zijn de ervaringen met digitale vormen van onderwijs?

De Groningse onderzoekers stellen dat de coronapandemie miljoenen docenten over de hele wereld dwingt om online les te geven. Docenten onderzoeken en experimenteren met verschillende digitale vormen om het onderwijs op een andere manier inhoud te geven en om op een nieuwe manier te communiceren met studenten en collega’s. De Hanze heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen onder haar 17 verschillende Scholen.

Meer lezen?

Voorziening vroegtijdig aanmelden mbo

maandag 5 oktober 2020

Vanaf 1 september 2020 is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo van kracht.

Vanaf 1 september is iedere vmbo-, pro- en mavoschool verplicht de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. De voorziening is onderdeel van de Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo en zorgt voor een veilige uitwisseling van de aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen.

Meer weten?

Servicedocument 5.0 aanpak corona mbo beschikbaar

woensdag 18 november 2020

Samen met de Richtlijnen mbo (versie 3.0) geeft dit servicedocument alle mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis.

Met de komst van de tweede coronagolf vanaf de zomer en de verwachte, lange werkingsduur van alle maatregelen alsook door het beperktere aantal goede stageplaatsen voor studenten, is de reguliere kwaliteit van het onderwijs verder onder druk komen te staan. In het servicedocument 5.0 en de daarop aangepaste Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 5.0), hebben partijen zich ingespannen om zoveel mogelijk creatieve en verantwoorde opties te beschrijven die aanpassingen kunnen opleveren voor het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het onderwijs.

Bekijk Servicedocument 5.0 (pdf)

Regeling extra middelen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's open tot 22 juni

donderdag 11 juni 2020

Het kabinet maakt € 244 miljoen vrij om onderwijsachterstanden en studievertraging als gevolg van COVID-19 voor leerlingen en studenten zoveel mogelijk te voorkomen
Scholen die hiervoor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opzetten naast de reguliere onderwijstijd komen in aanmerking voor de extra middelen. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) speelt hierbij, samen met gemeenten, een ondersteunende rol.

JOB-monitor 2020

donderdag 11 juni 2020

De JOB-monitor 2020 is gepubliceerd. In de JOB-monitor 2020 hebben meer dan 260.000 mbo-studenten hun stem laten horen. 

De JOB-monitor is  bedoeld om het onderwijs te verbeteren voor de mbo-studenten. De cijfers zijn er écht om het onderwijs, samen met de verhalen van de studenten, te verbeteren.

Hoe start het hbo het nieuwe schooljaar op?

donderdag 11 juni 2020

Hoe starten hbo-scholen dit nieuwe studiejaar op en hoe begeleiden ze jongeren in deze coronatijd?
Per 15 juni aanstaande kan het hbo gedeeltelijk herstarten met onderwijs op locatie. Het is nu aan het hbo om hiermee verder aan de slag te gaan. Maar hoe doen andere hbo-scholen dat en hoe begeleid je de studenten in de komende periode? Via deze webpagina tref je links aan naar voorbeelden en initiatieven.

Coronavragen beantwoord voor en door jongeren

donderdag 11 juni 2020

NJI gaat in op vragen en dilemma's van jongeren en jongvolwassenen in deze corona crisis.

Heb jij te maken met jongeren die juist nu met veel vragen zitten over hun situatie tijdens de corona crisis of over hun toekomst?

Op deze pagina van NJi wordt ingegaan op vragen en dilemma's van jongeren en jongvolwassenen. Ook zijn er door NJR en NJi filmpjes gemaakt voor jongeren. Bijvoorbeeld over werk & inkomen, over eenzaamheid of over gezondheid. Het is een laagdrempelige manier om jongeren te informeren.

Handreiking Studentenwelzijn in corona-tijd

zaterdag 15 augustus 2020

Handreiking voor ondersteuning van studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs.

Toegankelijk inclusief onderwijs is bepalend voor het welzijn van studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs en begeleiding op afstand. Een uitdaging die zowel resulteerde in mooie initiatieven als de ervaring van obstakels op het gebied van studentenwelzijn.

Met deze handreiking wordt het belang onderstreept van maatwerk door het aanbieden van informatie en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs, zodat zij hun weg kunnen vinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. De voorbeelden in deze handreiking kunnen hierbij als inspiratie dienen. De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen praktisch te ondersteunen met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren met het oog op het aankomende studiejaar 2020-2021 en de herstart van het fysieke onderwijs in september 2020.

Handreiking studentenwelzijn

Literatuurstudie LSvB naar het 100-dagen beleid

zaterdag 15 augustus 2020

Hoe kan uitval onder eerstejaarsstudenten verminderd worden?

Het hoger onderwijs heeft elk jaar te maken met een groep studenten die uitvalt of switcht van studie.  De LSVb tracht middels dit onderzoek inzichten te geven in hoe uitval onder eerstejaarsstudenten verminderd kan worden.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat eerstejaarsstudenten zich verbonden voelen met hun onderwijsinstelling, aangezien de gevolgen van de coronacrisis voor nieuwe lichting studenten enorm zijn. Zij zullen niet op de gebruikelijke manier kennis kunnen maken met hun onderwijsinstelling en hun studiegenoten. Daarom wordt er in dit onderzoek gekeken in hoeverre het 100-dagen beleid een kansrijke interventie is om uitval onder eerstejaarsstudenten tegen te gaan.

Naar Literatuurstudie LSvB

Hebben ouders invloed op de profielkeuze van hun kinderen?

zaterdag 15 augustus 2020

Ouders hebben invloed op de profielkeuze van leerlingen. Lees het onderzoek voor tips voor communicatie met ouders.

 

Deze vraag stond centraal in een onderzoek dat SEOR (Erasmus School of Economics) uitgevoerd heeft in opdracht van Sterk Techniekonderwijs. Natuurlijk is de vervolgvraag: als dat zo is, hoe kunnen ouders dan zo geïnformeerd worden dat hun kind vaker kiest voor techniek?

Uit het onderzoek blijkt dat ouders wel degelijk veel invloed hebben, maar dat zelf onderschatten of zich daar niet bewust van zijn. In het onderzoek staan tips voor communicatie met ouders. 

Naar het onderzoek

Online lesgeven vraagt een andere rol van docent

zaterdag 15 augustus 2020

Verwachtingen van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners over het beroepsonderwijs ‘post- corona‘.

Het gebrek aan stage- en beroepspraktijkvormingsplekken (BPV), de digitale vaardigheden van docenten en examinering bezorgen bestuurders, docenten en onderwijsondersteunend personeel uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs slapeloze nachten. 

Dit blijkt uit het onderzoek dat CINOP recent heeft uitgevoerd over de verwachtingen van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners over het beroepsonderwijs ‘post- corona‘.

Naar rapportage

Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona

zaterdag 15 augustus 2020

Beleving van studenten naar invloed coronamaatregelingen op hun studievoortgang en welbevinden.

Als gevolg van de pandemie is sprake van veranderingen in het onderwijs. Het kan gaan om andere, vervangende werkvormen en toetsing (veelal online), er kunnen zaken in het onderwijs mis gaan of niet optimaal verlopen (bv. praktische problemen en gebrekkige faciliteiten) en er kunnen onderdelen van het onderwijs uitvallen of helemaal niet uitvoerbaar zijn. 

De pandemie en de getroffen maatregelen kunnen gevolgen hebben voor het welzijn van studenten. Het kan gaan om directe gevolgen zoals ziekte van de student of zijn/haar naasten, en zorgtaken die daar mogelijk uit voortvloeien. Maar ook zonder ziekte kunnen de omstandigheden indirect hun weerslag hebben op het leven en welzijn van studenten. ResearchNed vroeg studenten in opdracht van ISO in hoeverre in hun beleving de coronamaatregelen en de veranderingen in het onderwijs van invloed zijn op hun studievoortgang en hun welbevinden.

Naar rapport