Nieuws

Expertisepunt LOB

Waardevolle reflectie in loopbaanoriëntatie

maandag 28 november 2022

Weten hoe reflecteren anders kan dan via verslagen? Lees dan dit interview in het magazine Loopbaan & Burgerschap

Namens het Expertisepunt LOB zijn Sander Berendsen en Boris van Ast geïnterviewd voor het magazine Loopbaan & Burgerschap. Laat je inspireren door dit interview en zorg voor reflectie met een meerwaarde.

Lees verder >

Regiocontactpersoon gezocht!

dinsdag 22 november 2022

Wil jij de loopbaanontwikkeling en -begeleiding verbeteren van leerlingen en studenten?

De VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen zoeken voor het Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO per direct voor de regio West-Brabant en regio Limburg een Regiocontactpersoon voor 8,0 uur per week (0,2 fte)

Interesse? Stuur een korte motivatie en cv voor 12 december 2022 naar hrm@mboraad.nl. Als wij ook enthousiast zijn dan nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek.

Lees verder >

Advies: maak switchen van studie voor mbo-studenten makkelijker

maandag 21 november 2022

Het moet voor mbo-studenten makkelijker worden om te wisselen van studie. Dat is een van de adviezen van de Taskforce Doelmatigheid van het bedrijfsleven en beroepsonderwijs, die wil dat meer mensen kiezen voor een studie in de zorg of techniek.

"Dat komt deels door een oud beeld van hoe die studies zijn", zegt Lodewijk Asscher, die de taskforce leidt. "Ouders denken dat je een beroep moet hebben waar je een pak aanhebt, want dan verdien je meer. Terwijl in werkelijkheid er prachtige startsalarissen in de techniek en zorg zijn." Volgens de Keuzegids 2022 zijn de beste startsalarissen in het mbo te vinden in de procestechniek (3493 euro) , vervoer (3146 euro) en verpleegkunde (3092 euro).

Asscher wil dat potentiële mbo-studenten hierover meer voorlichting krijgen, van de basisschool tot aan het mbo zelf.  Ook voor scholen zelf moet het aantrekkelijker worden om studenten te laten switchen van studie.

In het rapport van de taskforce staat ook het advies om het collegeld voor studenten in de zorg en techniek te verlagen. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) zet hier wel vraagtekens bij. "Je zorgt er dan voor dat mensen kiezen om financiële redenen en niet vanwege hun passie", zegt voorzitter Jelmer Becker. "Wij vinden dat het dan beter is om het collegegeld voor alle mbo-opleidingen te verlagen, zodat meer mensen voor het beroepsonderwijs kiezen."

Minister Dijkgraaf (Onderwijs) kwam vorige maand al met een plan om de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarin maakt hij 33 miljoen euro extra per jaar vrij voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. Hij komt nog met een reactie op de adviezen van de taskforce.

Lees verder >

Ontwikkeling praktijkgerichte programma’s gaat door, nieuwe leerweg uitgesteld

donderdag 17 november 2022

De minister is enthousiast over praktijkgerichte programma’s en wil graag door met de ontwikkeling van deze programma’s in de gemengde en theoretische leerweg. De praktijkgerichte programma’s vormen een belangrijk onderdeel in het voornemen van de minister om het vmbo-onderwijs te versterken.

Het praktijkgerichte programma was onderdeel van het traject van de nieuwe leerweg. Dit traject van de nieuwe leerweg is een stelselwijziging, en het praktijkgerichte programma is een nieuw vak in de gemengde en theoretische leerwegen. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen beide trajecten.

In het verleden heeft OCW gecommuniceerd dat de nieuwe leerweg vanaf 1 augustus 2024 ingevoerd wordt. De laatste stand van zaken is dat de minister deze ingrijpende stelselwijziging niet overhaast wil invoeren. Hij heeft daarom besloten om de nieuwe leerweg voorlopig uit te stellen en niet in te voeren in 2024.

Lees meer

Lees verder >

Het loopbaanverhaal van Manon Sprenkeler

woensdag 16 november 2022

Manon is ex-student Mediavormgeving RijnIJssel en inmiddels trotse eigenaar van haar eigen grafische ontwerp studio. In deze video vertelt zij over haar loopbaanervaringen op het vmbo en mbo en geeft tips voor het onderwijs.

Een aanbeveling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Dennis Wiersma

donderdag 10 november 2022

Neem in je curriculum ruimte op voor loopbaanoriëntatie, - ontwikkeling en begeleiding!

Wegwijzer doorstroomgegevens

donderdag 10 november 2022

Hoe gaat het met mijn oud-leerlingen/studenten? Wanneer er zicht is op de oorzaken van uitval en switch kun je als onderwijs gericht aanpassingen doen die er voor zorgen dat jongeren succesvol doorstromen

Wanneer er zicht is op de oorzaken van uitval en switch kun je als onderwijs gericht aanpassingen doen die er voor zorgen dat jongeren succesvol doorstromen.

Lees verder >

Loopbaanontwikkeling past in iedere les

donderdag 3 november 2022

Hoe geef je loopbaanontwikkeling vorm in het onderwijs? Is het een apart vak of komt het terug in lessen of bij andere vakken? Hoe betrek je docenten bij dit thema en maak je ze enthousiast? Hoe zorg je hierbij voor samenhang?

Deze wegwijzer geeft handvatten en inspiratie.
Ook is er een handzame kaart 'Maak je lessen loopbaangericht' met tips hoe je gemakkelijk en in weinig tijd in jouw (vak)les aandacht besteed aan loopbaanontwikkeling. 

 

 

Lees verder >

LOB Versterkers

donderdag 3 november 2022

Samen met collega's van 16 mbo-scholen heeft het Expertisepunt LOB tools en inspiratiematerialen ontwikkeld waarmee je zelf op jouw school praktisch aan de slag kan. De addendum op de Ambitieagenda LOB was hierbij richtinggevend. Lees verder >

Jongerenwelzijn en LOB

woensdag 2 november 2022

Besteed aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren binnen het onderwijs en hun loopbaanontwikkeling!

Er zijn jongeren voor wie de loopbaanweg niet zo recht is. Die, door uiteenlopende redenen, motivatie verliezen, stilvallen, van opleiding veranderen, afhaken en uit zicht dreigen te raken.

Voor de begeleiding van die jongeren vind je naast algemene achtergrondinformatie over jongerenwelzijn en LOB op deze pagina links naar onderzoek, tools, handreikingen en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Lees verder >