Nieuws

Expertisepunt LOB

Werksessie Loopbaanontwikkeling is van iedereen op 14 maart 2024

maandag 4 maart 2024

'We hebben weinig tijd, dus laten we vertragen'

Hoe maak je je team enthousiast? De O van LOB staat niet alleen voor oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) ontwikkeling. Loopbaanontwikkeling is een thema waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, iedereen draagt bij aan goede loopbaanontwikkeling. Maar hoe maak je je team hier enthousiast voor en neem je weerstanden weg?

Tijdens deze werksessie gaan we onder andere in gesprek met Daphne Wiersema, onderzoeker in het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen bij de HvA. Daphne deed samen met twee collega's onderzoek naar succesvolle interventies om LOB meer van iedereen te maken en geeft hierover veel praktische tips. Vanuit het Expertisepunt LOB laten we zien welke tools en werkvormen je kunt inzetten om de betrokkenheid van je team te vergroten. Deze werksessie is heel geschikt om samen met een school- of teamleider bij te wonen.

Meer weten en inschrijven

Lees verder >

De relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen

donderdag 15 februari 2024

Jongere kiest studie niet om baankans

Scholieren baseren hun studiekeuze niet aantoonbaar op de baankansen en startsalarissen van een opleiding. Dat blijkt uit CPB-onderzoek dat op 6 februari is gepubliceerd, waarin voor verschillende onderwijsniveaus en studierichtingen de arbeidsmarktperspectieven naast studie-inschrijvingen worden gelegd.

Welke studie iemand heeft gedaan, doet ertoe bij het betreden van de arbeidsmarkt. Het startsalaris en de baankans verschillen tussen sectoren. Over tijd kunnen de arbeidsmarktperspectieven ook verschuiven. Zo wordt verwacht dat er in de toekomst meer vraag zal zijn naar technisch geschoolde mensen.
Vanuit economisch perspectief en vanuit maatschappelijk belang is het wenselijk dat jongeren bij hun studiekeuze in zekere mate rekening houden met veranderende arbeidsmarktperspectieven. Als studie-inschrijvingen niet of nauwelijks reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontstaat het risico dat tekorten in bepaalde sectoren blijven voortbestaan. En dat terwijl mensen die niet de juiste vaardigheden hebben werkloos zijn. Met het oog op deze risico’s is het van belang te weten hoe de arbeidsmarktperspectieven van verschillende studierichtingen zich ontwikkelen en in hoeverre het aantal inschrijvingen per studierichting meebeweegt met deze perspectieven.

In dit onderzoek leggen we per studierichting het arbeidsmarktperspectief naast de studieinschrijvingen en concluderen we hieruit dat studiekeuzes niet aantoonbaar meebewegen met de arbeidsmarkt.

Download het volledige onderzoek

Lees verder >

Rapportage Pilots praktijkgericht programma vmbo

dinsdag 13 februari 2024

Vanaf 2021 vindt in het vmbo een pilot plaats waarin er nieuwe praktijkgerichte programma’s (pgp’s) worden ingevoerd in de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl). Op de vmbo-gl of vmbo-tl-scholen in de pilot krijgen leerlingen een praktijkgericht programma.

De rapportage uit 2023 sluit aan op de 1e monitorrapportage (Rapportage monitor- en evaluatieonderzoek pilot praktijkgericht programma en nieuwe leerweg vmbo, september 2022). Het gaat om een pilot in het vmbo met nieuwe praktijkgerichte programma’s (pgp’s) in de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl).

Download de rapportage

Lees verder >

Conferentie voor mbo-professionals

dinsdag 13 februari 2024

Op vrijdag 21 juni 2024 staat het Kwaliteits Kompas, de conferentie voor mbo-professionals op de agenda en we hopen dat jij erbij kunt zijn! Het belooft weer een bijzondere dag vol kennis, inspiratie en netwerkmogelijkheden te worden.

Verbeteringen nodig in loopbaanbegeleiding voor vmbo-leerlingen met migratieachtergrond

woensdag 7 februari 2024

De loopbaanbegeleiding voor vmbo-leerlingen met een migratieachtergrond sluit onvoldoende aan bij wat deze leerlingen nodig hebben om een weloverwogen loopbaankeuze te maken. Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van recent onderzoek in samenwerking met het Kohnstamm instituut.

Omdat vmbo-leerlingen al vroeg een richting voor hun loopbaan moeten kiezen en dit vaak lastig vinden, is het belangrijk dat scholen hen hierbij goed begeleiden. Dit geldt des te meer voor jongeren met een migratieachtergrond. Zij hebben vaak een beperkter en minder realistisch beeld van beroepen in Nederland. Hierdoor kiezen ze vaker voor opleidingen met een ongunstig arbeidsmarktperspectief. Onvoldoende aansluiting

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma in het voortgezet onderwijs, kan deze jongeren helpen. Maar uit recent onderzoek van het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Kohnstamm Instituut blijkt dat LOB onvoldoende aansluit bij wat deze leerlingen nodig hebben. De onderzoekers voerden met elf scholen gesprekken over hoe zij LOB effectiever kunnen inzetten door ouderbetrokkenheid te versterken en door leerlingen beter voor te bereiden op LOB-activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken, en hen achteraf te laten reflecteren op hun ervaringen.


Belang stage

De onderzoekers benadrukken, op basis van een literatuurstudie, in verschillende gesprekken met leerlingen en docenten en interventieonderzoek, dat het belangrijk is dat leerlingen de kans krijgen om ervaringen op te doen in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van korte stages. Zo krijgen ze een beter beeld van wat de verschillende sectoren en beroepen inhouden.

 

Download het onderzoek

Lees verder >

Zoektocht naar juiste studiekeuze

donderdag 1 februari 2024

Middelbare scholieren moeten al op jonge leeftijd een (juiste) studiekeuze maken en dat is soms lastig. Gilde Opleidingen maakte samen met singer-songwriter Stef Classens, bekend van De beste singer-songwriter van Nederland en The Voice of Holland, een lied over dit thema.

Gezocht: enthousiaste LOB Verbinders

donderdag 25 januari 2024

LOB heeft in de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen in het mbo. Zo is LOB onderdeel geworden van de kwalificatiestructuur en is het thema inmiddels terug te vinden in vrijwel alle kwaliteitsagenda’s. Er liggen kansen om LOB verder te versterken door het te verbinden aan andere grote onderwijsthema’s die nu volop in de schijnwerpers staan.
  • Zie jij kansen om LOB te versterken door de verbinding te zoeken met andere grote onderwijsthema’s in het mbo?

  • Wil jij samen met andere professionals aan de slag om LOB (nog) zichtbaarder en effectiever te maken?

  • Heb je tijd en zin om praktisch aan de slag te gaan voor je eigen school én andere scholen?

Dan ben je waarschijnlijk geknipt om deel uit te maken van de LOB Verbinders!

Heb je interesse? Lees dan de flyer en meld je aan via deze link! Je hoort dan uiterlijk 29 februari of je mee kan doen aan de LOB Verbinders.

Lees verder >

LOB-scan verbeterd!

dinsdag 23 januari 2024

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de LOB-scan.

Het gaat om de volgende verbeteringen:

  • Het aantal deelnemers voor een nieuwe scan is uitgebreid naar 25 deelnemers.

  • Het is nu voor een procesbegeleider mogelijk om de uitslag van de uitgezette LOB-scans in een nieuwe scan te presenteren, waardoor een overall-beeld wordt gecreëerd van bijvoorbeeld een hele school, waarbij wel het team zichtbaar is. Hiervoor is op de pagina ‘Mijn scans’ de knop ‘Resultaat scans samenvoegen’ geplaatst. Deze knop is alleen te zien als er meer dan één scan is aangemaakt. Het resultaat van de scans blijft onder ‘Mijn scans’ uiteraard ook altijd afzonderlijk te bekijken.

Lees verder >

Haal de drempels naar beroepsonderwijs weg

dinsdag 23 januari 2024

De in- en doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo en hbo stokt, terwijl vakmensen juist harder nodig zijn dan ooit. Versterking van het beroepsonderwijs is noodzakelijk om in de vraag naar goed personeel te voorzien én jongeren te laten kiezen wat ze écht willen.

MBO Raad-voorzitter Adnan Tekin schreef samen met VO Raad-voorzitter Henk Hagoort en Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, hierover het volgende opiniestuk dat op 16 januari jl. in De Telegraaf verscheen.

Hier ligt ook een belangrijke rol voor de LOB- en SLB-professionals.  Zowel op het vo, mbo als op het hbo geldt dat LOB/SLB en daarmee inzicht in talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden van belang is voor het maken van weloverwogen keuzes in studie en loopbaan. ontwikkelen van een eigen identiteit en het leren kiezen voor een (studie)loopbaan die bij de student past. Dit gebeurt door het aanbieden van (arbeidsmarkt)informatie, het laten opdoen van ervaringen, het vastleggen van inzichten over de ontwikkeling van de loopbaancompetenties en het begeleiden van de leerling/student middels het voeren van o.a. loopbaan(reflectie)gesprekken.

Lees het volledige artikel

Lees verder >

Publicatie (Studenten)welzijn, Zingeving en Loopbaanbegeleiding

woensdag 17 januari 2024

Er zijn de laatste jaren veel zorgen over het welzijn van jongeren in Nederland. Hoewel de coronacrisis negatieve invloed heeft gehad op het fysieke en mentale welzijn van jongeren, is dit probleem al ouder: in 2018 kwamen al een aantal rapporten uit die wezen op de mentale druk en hoge maatschappelijke verwachtingen onder deze leeftijdsgroep.

Aangezien wetenschappelijk onderzoek suggereert dat loopbaanbegeleiding op verschillende manieren kan bijdragen aan welzijn, bestuderen we in deze verkenning de relatie tussen (studenten)welzijn, loopbaanbegeleiding en zingeving. We duiken de wetenschappelijke literatuur in en schetsen een beeld van wat er bekend is over deze relatie. Ook schetsen we een kort overzicht welke plek (studenten)welzijn heeft in de Europese en Nederlandse loopbaanbegeleidingscontext. Daarnaast focussen we op de praktijk: we lichten een aantal praktijkvoorbeelden van initiatieven in verschillende Europese landen uit waarin de koppeling wordt gelegd tussen studentenwelzijn en loopbaanbegeleiding.

Download de verkenning

Meer weten of jongerenwelzijn en LOB

Lees verder >