Nieuws

Expertisepunt LOB

Praktijkvoorbeeld: "De waarde van LOB zit in de gesprekken met de leerlingen"

woensdag 6 december 2023

Wat zijn nu eigenlijk echt effectieve LOB-activiteiten voor jongeren in het vmbo? Kunnen we wellicht iets leren van de aanpak in andere landen, zoals de Verenigde Staten? In een overzichtsstudie bundelde adjunct hoogleraar onderwijswetenschappen Hanke Korpershoek (Rijksuniversiteit Groningen) literatuur uit binnen- en buitenland, en ze komt op basis daarvan tot concrete adviezen.

Wat bijvoorbeeld opvalt is dat in het buitenland de nadruk ligt op meer kennis over opleidingen en beroepen, en op wat er allemaal mogelijk is. Van daaruit zoek je wat er aansluit bij jouw kwaliteiten en interesses. Die nadruk op kennisoverdracht zie ik minder in LOB-programma’s op Nederlandse scholen. De basis van LOB is hier meestal dat een leerling zelf zijn of haar eigen kwaliteiten en interesses gaat verkennen. Het uitzoeken van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van opleidingen en beroepen, dat wordt in Nederland veel aan leerlingen zelf overgelaten.”

Lees het gehele praktijkvoorbeeld

Lees verder >

Nieuwe indicator 'baankans' op KiesMBO

woensdag 6 december 2023

Op KiesMBO kunnen jongeren en hun ouders informatie vinden over alle mbo-opleidingen in Nederland. Zo staat op KiesMBO wat een opleiding inhoudt, waar je die kunt volgen en welke ontwikkelingen er in het beroep zijn. Maar op KiesMBO staat nu ook informatie over de baankans. Hoe makkelijk is het bijvoorbeeld om een baan te vinden die past bij de opleiding, nu en over vijf jaar?

De nieuwe indicator is o.a. te vinden op de opleidingsdetailpagina in de rechterkolom onder het kopje 'Studie in Cijfers'. Het cijfer geeft de baankans op dit moment aan op een schaal van 1 op 10 (1 = laag; 10 = hoog). Het cijfer is aangevuld met de verwachte baankans over vijf jaar.

Ga naar KiesMBO

Benieuwd hoe je arbeidsmarktinformatie kunt inzetten bij LOB, bekijk dan onze webpagina Kansrijk opleiden, arbeidsmarktinformatie en LOB.

Lees verder >

Subsidierondes MDT-kort weer van start!

maandag 27 november 2023

MDT (Maatschappelijke DienstTijd) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Met het idee om samen de samenleving sterker te maken. Onderwijsinstellingen die willen ervaren wat MDT voor hen kan betekenen, kunnen subsidie aanvragen om een kort MDT-project te organiseren.

Per MDT-kort project kan je een subsidie van maximaal € 50.000,- aanvragen. Jongeren besteden in deze projecten minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken. Het hele project heeft een duur van maximaal 16 weken. Je kunt een subsidieaanvraag indienen van 13-11-2023 tot 11-04-2024.

Voor scholen worden digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor potentiële aanvragers. Hierin wordt praktische informatie gegeven over de subsidieaanvraag. Ook worden er praktijkvoorbeelden gegeven en kan je vragen stellen over de subsidieoproep(en).

De informatiebijeenkomsten voor scholen zijn op:

 • Dinsdag 12 december 2023 van 15:30 tot 17:00 uur.
 • Dinsdag 6 februari 2024 van 15:30 tot 17:00 uur.

Aanmelden

Lees verder >

Geef een impuls aan LOB met de inspiratiesessies LOB

woensdag 6 december 2023

Benieuwd welke inspiratiesessies het Expertisepunt LOB aanbiedt?
Deze flyer met een greep uit onze inspiratiesessies geeft je inzicht in ons aanbod als het gaat om het inspireren van van onderwijscollega's door hen bewust te maken van hun rol als begeleider en welke tools, praktijkvoorbeelden en onderzoek daarbij gebruikt kan worden. En natuurlijk kunnen deze inspiratiesessies ook binnen academies van scholen een waardevolle aanvulling zijn op het professionaliseringsaanbod! Download de flyer Lees verder >

Verlenging Subsidieregeling nazorg mbo

donderdag 16 november 2023

De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2024 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 16 november 2023 subsidie voor nazorg in studiejaar 2024/2025 aanvragen.

Het doel van deze subsidie is mbo-scholen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding.
Voor deze aanvraagronde is er weer 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/nazorg-mbo-2022-2023.

Nazorg wordt wettelijke taak vanaf augustus 2025

In het Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk dat momenteel in de maak is, bieden mbo-scholen extra loopbaanbegeleiding in de laatste fase van de opleiding en na diplomering. Hiermee wordt de nazorg opgenomen als wettelijke taak voor mbo-scholen in de Wet educatie en beroepsonderwijs. De verlenging van de Subsidieregeling nazorg zorgt ervoor dat mbo-scholen hun aanpak voort kunnen zetten tot de beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel per 1 augustus 2025.

Lees verder >

IBO-rapport “Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen” gepubliceerd

donderdag 16 november 2023

Donderdag 15 november is het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)-rapport “Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen” gepubliceerd en gedeeld met de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar heeft de IBO-werkgroep haar taakopdracht uitgevoerd die in essentie neerkwam op: hoe moet het mbo worden vormgegeven om toekomstbestendig te zijn?

In het rapport beschrijft de werkgroep het huidige stelsel en maakt zij een analyse in lijn met de door haar gesignaleerde trends van krimp, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving Hieruit komen 6 aandachtspunten en 19 beleidsopties naar voren om het mbo voldoende toekomstbestendig te maken. Onder toekomstbestendig wordt verstaan dat het mbo onder veranderende omstandigheden in staat is om kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te realiseren.

De volgende zes aandachtspunten worden genoemd:

Bij veel van deze aandachtspunten kan LOB één van de knoppen zijn om effect hierop te sorteren.

Download het rapport

Lees verder >

Kamerbrief over het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo

donderdag 16 november 2023

Met deze maatregelen wil de minister de uitvoering van het bsa meer in lijn brengen met de bedoeling van het instrument: ervoor zorgen dat de student met de juiste begeleiding een passende opleiding kan voltooien.

Via deze Kamerbrief informeert de minister de Tweede Kamer dat hij voornemens is om de verbetermaatregelen voor het mbo door te voeren, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Het gaat hier immers niet om nieuwe beleidsvoornemens, maar om verbetering van de uitvoering van bestaand beleid sinds de invoering van het bsa in het mbo in 2017.

Het betreft de volgende maatregelen:

 1. Het blijven monitoren van het bsa om beter zicht en een betere controle te krijgen op de uitvoering van het bsa conform de wettelijke kaders en doelen.

 2. Het aanpassen en verduidelijken van de ‘handreiking bsa voor scholen’. Deze handreiking is opgesteld door het Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo van de MBO Raad.

 3. Samen met de MBO Raad en JOB inzetten op goede communicatie waarmee scholen worden aangespoord om het bsa goed toe te passen. 

 4. Door het Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo laten inventariseren of bij iedere school het bsa beleid conform de wettelijke kaders wordt uitgevoerd, en of de toepassing, vorm en spelregels helder zijn voor mbo-studenten.

Lees de gehele Kamerbrief

Lees verder >

Nieuwe online module “De basis voor goede LOB-activiteiten”

donderdag 2 november 2023

Onze online module Versterken Loopbaanontwikkeling is uitgebreid met de module “De basis voor goede LOB-activiteiten”.

Met het doorlopen van deze module kun je morgen al aan de slag met het uitvoeren van impactvolle LOB-activiteiten!

Na het doorlopen van de module weet je meer over:

 • Jouw rol als LOB-begeleider

 • Het doorlopen van de gehele LOB-cyclus

 • Het ontwikkelen van loopbaancompetenties

 • Het betrekken van ouders

 • Het vastleggen in loopbaandossiers

Bij ieder hoofdstuk vind je tools, praktijkvoorbeelden, LOB-opdrachten en verwijzingen naar onderzoek. Aan het einde van deze module heb je een op maat gemaakte LOB-activiteit ontwikkeld.

Ga direct naar de online module “De basis voor goede LOB-activiteiten”.

Via onze online module Versterken Loopbaanontwikkeling kun je ook snel praktisch aan de slag met

Lees verder >

Conferentie Succesvol doorstromen van vwo naar wo

woensdag 27 september 2023

Op 9 november organiseert het Expertisepunt LOB de Conferentie Succesvol doorstromen van vwo naar wo. Voor iedereen die betrokken is bij LOB op het vwo en doorstroom naar vervolgonderwijs!

Ben jij werkzaam op het vwo en wil jij je studenten nog beter begeleiden bij het maken van (studie)keuzes en de overstap naar het vervolgonderwijs.

Schrijf je dan in voor deze conferentie met een programma boordevol inspirerende sprekers en interessante werksessies over profielkeuze, wo-vaardigheden, wisselstroom en ouderbetrokkenheid.

Programma en inschrijven

Lees verder >

Regionale kansrijke beroepen

vrijdag 3 november 2023

Welke beroepen bieden goede kansen op werk in mijn regio? Naast een landelijk overzicht maakt UWV ook ieder jaar inzichtelijk welke beroepen per regio kansrijk zijn.

In Nederland zijn 35 arbeidsmarktregio’s. Voor iedere arbeidsmarktregio is er een overzicht van de beroepen die voldoende tot goede kansen op werk bieden. Er zijn veel overeenkomsten tussen de regio’s. Zo zijn diverse beroepen in bijvoorbeeld de techniek, zorg of het onderwijs in bijna iedere regio kansrijk. Maar natuurlijk zijn er ook verschillen. Niet elke regio biedt evenveel werk in een bepaald beroep of sector. Ook kan het aanbod aan werkzoekenden anders zijn.

Meer weten

Lees verder >