Nieuws

Expertisepunt LOB

Vroeg werken of diploma halen? Veel jongeren kiezen voor het eerste: ‘Maakt je kwetsbaar’

donderdag 6 april 2023

Jonge mensen laten steeds vaker hun mbo-opleiding links liggen om tegen een mooi startsalaris voor hun leeftijd aan de slag te gaan bij een werkgever, die ze met open armen verwelkomt. Maken deze jongeren slim gebruik van de krapte op de arbeidsmarkt of snijden ze zichzelf op den duur in de vingers door geen papiertje te behalen? ,,Het is in ieder geval een valse start.’’

Minister Dijkgraaf van Onderwijs schetste maandag in zijn ogen een probleem: in het studiejaar 2021-2022 waren er ruim 30.000 nieuwe voortijdige schoolverlaters, het hoogste aantal in tien jaar tijd. Het gaat vrijwel uitsluitend om mbo’ers die - mede door de coronacrisis - geen zin meer hadden in hun opleiding of die, doordat de economie draait als een tierelier, worden weggekaapt van vooral technische en zorggerelateerde opleidingen.

Want zeker in deze tijd van inflatie en hoge rekeningen is het voor veel jongeren hartstikke aantrekkelijk om te gaan werken en gelijk een salaris van een paar duizend euro per maand te pakken, blijkt uit een rondgang langs scholen, gemeenten en studenten. Niks mis mee, zou je op het eerste gezicht zeggen. De jongere komt vooruit in de maatschappij en het bedrijf dat hem aanneemt, kan zelf iemand kneden tot gespecialiseerd vakman.

 

Beren op de weg

Desondanks zien experts in onderwijsland, de politiek en zelfs de werkgevers beren op de weg door dit kortetermijndenken. De minister noemt het ‘eeuwig zonde’ om te zien dat jongeren om uiteenlopende redenen ervoor kiezen niet door te gaan met hun opleiding. ,,Uiteindelijk geeft een opleiding of startkwalificatie (een diploma waarmee een jongere onder de achttien de arbeidsmarkt op kan, red.) houvast in het leven.’’

Doekle Terpstra is voorzitter van Techniek Nederland, een sector die een schreeuwend tekort heeft aan vakmensen. Toch zegt ook hij: ,,Je moet zogeheten ‘groenpluk’ altijd zien te voorkomen. Bij sommige werkgevers is de verleiding groot om tegen een goed bevallende stagiair te zeggen: ‘Kom bij mij in dienst en dat diploma komt nog wel een keer.’ Maar het bedrijfsleven heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om jongeren in het beroepsonderwijs de samenleving in te gidsen en ondernemers in de technieksector pakken die ook.’’

Daar komt nog bij dat het ontbreken van dat papiertje op een gegeven moment tegen iemand kan gaan werken, als de arbeidsmarkt verandert. ,,Je opleiding niet afronden, maakt je kwetsbaar’’, zegt voorzitter Adnan Tekin van de MBO Raad. Het zijn vaak werknemers zonder diploma’s die als eersten worden ontslagen als het economisch slechter gaat. ,,En dan weer ‘aan de bak’ komen is zonder afgeronde opleiding erg lastig’’, aldus Tekin. ,,Ook is een diploma belangrijk als basis om tijdens je loopbaan bij te kunnen leren, of je te kunnen laten omscholen.’’
 

Niet alleen het geld telt

Het voortijdig inruilen van een mbo-opleiding voor een baan heeft ook een praktische reden, die niet alleen met geld te maken heeft: veel jongeren op dit niveau leren beter in de praktijk dan op school. Ook die jongeren moeten de ruimte krijgen, vindt Terpstra (Techniek Nederland). ,,Er is een te grote fixatie op het behalen van dat diploma. Ik vind het veel interessanter om na te denken over onderwijs waarbij zijinstromers certificaten stapelen. Gelukkig proef ik bij steeds meer bedrijven de bereidheid om technische vakmensen mee te nemen in een levenslang ontwikkeltraject, mét een langjarige baangarantie.’’

Kamerlid Zohair El Yassini (VVD) heeft de minister afgelopen jaar al opgeroepen met een aanvalsplan te komen om de toename van voortijdig schoolverlaters in het mbo te stoppen. Hij noemt het ‘een valse start’ als mbo’ers zich zonder afgeronde opleiding ‘al laten verleiden tot een baan’. El Yassini pleit ervoor dat werklustige jongeren de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL-route) op het mbo gaan volgen. Zo kunnen ze aan de bak en verdienen ze geld. Ook wil de liberaal dat studies met weinig arbeidsmarktperspectief verantwoord worden afgebouwd. Dus: geef jongeren met een drang om te werken die kans, maar hou ze er ook bij op een opleiding. Is dit de oplossing? Voorzitter Jelmer Becker van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) waarschuwt wel dat het gaat over een groep kwetsbare jongeren, die je niet zomaar los kunt laten. ,,Veel van hen worden door meerdere oorzaken gedwongen om te stoppen en geld te verdienen. Geef ze al vanaf het middelbaar onderwijs dus goede begeleiding mee, scholen hebben die plicht, en hou dat vol op de mbo-opleiding. Zodat ze zich net zoveel waard voelen als iedere andere student.’’

Bron: AD 4 april 2023
Lees verder >

Aanvalsplan tegen voortijdig schoolverlaten in het mbo

maandag 3 april 2023

Minister Dijkgraaf van Onderwijs komt met een aanvalsplan om het aantal voortijdige schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) terug te dringen. In het studiejaar 2021-2022 waren er 30.242 nieuwe voortijdige schoolverlaters; het hoogste aantal in tien jaar tijd. Hoofdoorzaken zijn (de nasleep van) corona en de krappe arbeidsmarkt.

Dijkgraaf richt zich met zijn aanvalsplan ook op de aanpak van structurele oorzaken; het voorkomen van uitval door een soepele doorstroom bij een verkeerde opleidingskeuze, betere begeleiding en meer onderwijsruimte voor studenten die eigenlijk liever werken, dan op school zitten.

Meer lezen

Lees verder >

Vrij voorsorteren op later

maandag 3 april 2023

Aanbevelingen om vo-leerlingen de kans te geven verder te kijken dan typische mannen- en vrouwenberoepen

Dit rapport focust op hoe LOB genderstereotypen kan verminderen of tegengaan.

Om leerlingen voor te bereiden op het maken van een keuze voor een (vervolg)studie zetten middelbare scholen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in. LOB is ook bedoeld om leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van inzicht in hun kwaliteiten en mogelijkheden zodat leerlingen een passende keuze kunnen maken. LOB kan een belangrijke rol spelen in het doorbreken van stereotiepe keuzes.

Op basis van het onderzoek identificeert VHTO een aantal risico’s binnen LOB die ervoor kunnen zorgen dat genderstereotypen een rol spelen in het (studie)keuzeproces van leerlingen. VHTO adviseert onder meer:

 • begin op tijd met LOB en laat leerlingen vaak kennismaken met verschillende beroepen en verschillende (counterstereotiepe) beroepsbeoefenaars;

 • maak decanen, mentoren en docenten ervan bewust dat ze onbewuste genderstereotiepe opvattingen kunnen hebben over leerlingen en dat dit invloed kan hebben op de profiel- en studieadviezen die ze geven;

 • toets LOB-methoden en -testen op genderstereotiepe taal- en beeldgebruik;

 • veranker het tegengaan van genderstereotypen in het beleid rondom LOB;

 • houd er rekening mee dat andere kenmerken van leerlingen dan hun gender, zoals het inkomen van hun ouders, hun biculturele achtergrond, hun geloof enzovoort ook kunnen resulteren in stereotypen die de keuzes van leerlingen nóg verder kunnen beperken.

Lees het volledige adviesrapport

Wil jij weten hoe  je met LOB stereotype keuzes kunt doorbreken? Stuur dan een mail naar info@expertisepuntlob.nl of benader je regio-contactpersoon.

Lees verder >

Kamerbrief over rapport Een stevige positie in het hoger onderwijs

woensdag 29 maart 2023

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft aan de Tweede Kamer het rapport ‘Een stevige positie in het hoger onderwijs’ aangeboden. In deze monitor staan de ontwikkelingen van de Ad (Associate degree), zoals het onderwijsaanbod, de samenwerking tussen mbo-instellingen en hogescholen, de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven, de ervaringen van Ad-studenten en de aansluiting van de opleiding op het werkveld.

Associate degree-opleidingen nemen nog steeds toe in aantal en in aantal deelnemers en hebben daarmee een stevige positie bemachtigd in het hoger onderwijs.

Dit rapport doet verslag van de meerjarige monitor (2018-2022) die is uitgevoerd na de verzelfstandiging van de Ad. Daarin staat drie thema’s centraal:

 1. het onderwijsaanbod

 2. de Ad-student

 3. de arbeidsmarktpositie na afstuderen.

Download het rapport Een stevige positie in het hoger onderwijs

Lees verder >

MORA Onderwijskwaliteit: voor het in kaart brengen van alle onderwijsprocessen

woensdag 29 maart 2023

Veel onderwijsteams in het mbo werken met TPO/MORA procesarchitectuur om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Loopbaanontwikkeling is een integraal onderdeel van het onderwijs. Daarnaast heeft het hele onderwijsteam hier een taak in. Daarom is LOB nu geïntegreerd in de TPO/ MORA - procesarchitectuur voor onderwijsteams.

In de diverse procesketens staat beschreven welke rol LOB hierin heeft en zijn verwijzingen naar praktische tools en handreikingen van het Expertisepunt LOB opgenomen. Zo worden onderwijsteams vanuit de eigen taak ondersteund en wegwijs gemaakt bij het vormgeven van loopbaanontwikkeling.

Lees verder >

Samen bouwen aan de aansluiting vmbo-mbo

woensdag 29 maart 2023

Twaalf leerlabs zijn aan de slag gegaan met de samenwerking tussen vmbo en mbo en het verbeteren van de aansluiting tussen beide onderwijssoorten. Het doel was om een soepele of zelfs naadloze overgang naar vervolgonderwijs in te richten.

Deze twaalf leerlabs zijn ieder op hun eigen manier aan de slag gegaan met de samenwerking tussen vo en mbo en het verbeteren van de aansluiting tussen beide soorten onderwijs. Er is veel werk verzet, er waren hoogtepunten en er waren hobbels die genomen moesten worden. De opbrengsten zijn gebundeld in een digizine. In tien interviewartikelen met in totaal twaalf leerlabs zijn veel leerlessen en inzichten opgetekend. In een rode‑draad‑artikel zijn de praktijkervaringen samengevat en vertaald naar enkele inzichtelijke modellen en conceptuele kapstokken.

Bekijk het magazine

Lees verder >

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

woensdag 29 maart 2023

De inspectie van het Onderwijs heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona.

In het voortgezet onderwijs zijn er zorgen over leerachterstanden, maar nog meer over motivatie, welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook geven leerlingen aan dat zij door corona minder goed weten waar ze wel en waar ze minder goed in zijn, terwijl dit een belangrijke basis is voor het maken van loopbaankeuzes.

In het mbo waren er vooral knelpunten in de beroepspraktijkvorming. De kans dat een student een stage volgde volgens het onderwijsprogramma, bij een erkend leerbedrijf en binnen de sector van de opleiding, was sterk afhankelijk van de sector waarin de student een opleiding volgde. Hierdoor konden veel studenten minder praktijkervaring opdoen. Er worden echter ook voordelen gezien, zoals de intensievere persoonlijke begeleiding van studenten.

In het ho werd vooral ingezet op een goede digitale lesomgeving, docenten vaardiger maken in afstandsonderwijs en inzet van extra werkruimtes. Als studenten zouden mogen kiezen waarin geïnvesteerd wordt zolang er coronabeperkingen van kracht zijn, hadden ze een voorkeur voor investeringen in begeleiding op het gebied van welzijn van de studenten, in studiebegeleiding en in de organisatie van activiteiten ter versterking van de saamhorigheid.

Lees verder >

Inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst LOB-CV

donderdag 23 maart 2023

Donderdag 20 april 2023, van 09.30 - 11.00 uur, organiseren het Expertisepunt LOB, De Haagse Hogeschool en Spirit4you gezamenlijk een inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst over hoe je het LOB-cv kunt gebruiken en inzetten in het LOB-programma.

Doel is om samen met vo, mbo & hbo in de regio te gaan opschalen. Maar hoe gaat het eraan toe in de praktijk? Vanuit het vo en het hbo worden ervaringen gedeeld. Daarnaast gaan we graag in gesprek hoe het LOB-cv voor jouw school of opleiding zou kunnen werken.

De volgende punten staan 20 april centraal:

 • Korte intro LOB-cv (doel en gebruik)

 • Gebruik en ervaringen LOB-cv; vo, mbo & hbo

 • LOB-cv - inzet landelijk

 • Knelpunten/belemmeringen LOB-cv en eventuele oplossingen

 • LOB-cv integreren in het LOB-programma

Geïnteresseerd, meld je dan aan via onze Agenda.

Lees verder >

Regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027 gepubliceerd

donderdag 23 maart 2023

Vorige maand ondertekenden het ministerie van OCW, JOB, BVMBO, MBO Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, VNG en SBB de landelijke werkagenda mbo en het bijbehorende stagepact.

In de werkagenda zijn doelstellingen en maatregelen opgenomen, waaronder maatregelen uit het coalitieakkoord, waaraan mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid de komende jaren gezamenlijk werken. Met de onlangs gepubliceerde Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024–2027 kunnen bekostigde instellingen een aanvulling op hun reguliere bekostiging ontvangen om de doelstellingen van de werkagenda te helpen realiseren.

Lees meer

Lees verder >