Nieuws

Expertisepunt LOB

Studiekeuzestress? Kies ook met je hart, is het advies van Gilde Opleidingen

woensdag 10 april 2024

“We leiden op voor een loopbaan”, zeggen bestuurslid Patrick Tummers en teamleider Communicatie Sue Poos. “Onze studenten zullen hun hele leven nog keuzes maken. Het doel is dat ze daar op het vo én bij ons een goede basis voor leggen.”

Gilde Opleidingen vraagt met de campagne ‘Vandaag maak ik een keuze’ extra aandacht voor het studiekeuzeproces van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). De campagne omvat onder meer een lied van singer-songwriter Stef Classens en voorlichtingsmateriaal voor vo-scholen, en past in het brede LOB-beleid van Gilde Opleidingen.

Lees het gehele interview

Lees verder >

Mandy van der Gaag: ‘Vroege begeleiding kan hoge uitval mbo voorkomen’

woensdag 3 april 2024

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs presenteerde vorig jaar een actieplan om de schooluitval vooral op het mbo terug te dringen. Ontwikkelingspsycholoog Mandy van der Gaag prijst de ambitie, maar mist aandacht voor vroege begeleiding van jongeren bij hun studiekeuze.

Van der Gaag is ontwikkelingspsychologe aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze juicht het toe dat het demissionaire kabinet het tegengaan van schooluitval weer hoog op de agenda heeft gezet. ‘Het is belangrijk dat alle jongeren een startkwalificatie verwerven. Dat is gunstig voor de jongeren zelf en voor de samenleving.

De oplossing wordt echter vooral gezocht in een betere begeleiding van studenten die al op het mbo zitten, terwijl goede studiekeuzebegeleiding moet beginnen op de middelbare school.

Lees het hele interview met Mandy van der Gaag

Lees verder >

Advies Onderwijsraad: zet opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in

dinsdag 2 april 2024

Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Om goed beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, adviseert de Onderwijsraad het opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in te zetten.

Laat beroepsopleidingen en beroepspraktijk afwegen welke onderwijsactiviteiten niet noodzakelijkerwijs in de beroepspraktijk hoeven plaats te vinden. En vind alternatieven die minder beslag leggen op de schaarse capaciteit van opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding. Beroepsonderwijs is van groot belang om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Download het adviesrapport

Lees verder >

Spel “Next Level: Studeren op het mbo”

donderdag 21 maart 2024

ECIO heeft een kaartspel ontwikkeld die docenten in het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o) en praktijkonderwijs (pro) kunnen gebruiken om hun leerlingen klaar te stomen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook mbo-docenten kunnen het spel gebruiken als onderdeel van de introductie voor nieuwe studenten.
Zo krijgen (aankomend) studenten op een leuke manier handige tips en info voor een vlotte start op het mbo.

Aan de hand van het kaartspel gaan leerlingen met elkaar in gesprek aan de hand van vragen per sleutelmoment, waarbij ze niet alleen waardevolle informatie krijgen van de kaarten, maar ook praktische tips om de nodige hulpbronnen te vinden. Deze sleutelmomenten (Kiezen, Aanmelden, Kennismaken, Betalen, Studeren, Praktijkleren en stagelopen) zijn gebaseerd op studieproces in kaart.

Het spel biedt leerlingen niet alleen meer grip te krijgen op het proces en hun keuzes, maar het geeft hen ook meer vertrouwen in zichzelf en hun toekomst. Het is een interactieve en educatieve manier voor hen om zich voor te bereiden op hun volgende stap naar het mbo. Daarnaast geeft het leraren een beter inzicht in hun rol en hoe ze deze leerlingen het beste kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Lees verder >

Kamerbrief over voortijdig schoolverlaters 2022-2023

maandag 11 maart 2024

In deze brief informeert de minister de Kamer over de nieuwste cijfers van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaten (hierna: vsv).

Uitval blijft onverminderd hoog

In studiejaar 2022-2023 hebben 30.246 jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs voortijdig verlaten. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan de vorige meting. In studiejaar 2021-2022 waren er 30.242 nieuwe vsv’ers. Deze aantallen zijn te hoog en liggen nog te ver af van de in de werkagenda mbo afgesproken doelstelling: minder dan 18.000 nieuwe vsv’ers in 2026. De vsv-cijfers zijn te raadplegen op het dashboard ‘Voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie’.

Om het tij te keren is  het actieplan vsv aan de Kamer gestuurd. In dit actieplan zet de minister stevig in op het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van vsv: persoonlijke problemen, ongediplomeerde uitstroom naar werk (groenpluk) en een niet passende studiekeuze. De nieuwste vsv-cijfers laten wederom zien dat dit actieplan hard nodig is.

Download de Kamerbrief

Lees verder >

Lessen uit het onderzoek naar de sociale binding en welzijn van studenten

dinsdag 5 maart 2024

Hoe kunnen we de mentale gezondheid en verbondenheid van studenten verbeteren?

Sinds de coronapandemie zijn er steeds meer zorgen over het mentale welzijn en de verbondenheid van studenten in Nederland. Gelukkig steunt het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) initiatieven om sociale binding en het welzijn van studenten te verbeteren. Met dit onderzoek is gekeken welke aanpakken geïnitieerd zijn en wat de werkzame elementen in deze aanpakken zijn. 

In dit onderzoek naar de sociale binding en welzijn van studenten bij Universiteit Leiden (WO), Hanzehogeschool Groningen (HBO), en Noorderpoort Groningen (MBO) in samenwerking met Avans Hogeschool zijn 16 werkzame elementen geïdentificeerd.
Deze elementen komen voort uit 55 aanpakken die beschreven zijn tijdens bijeenkomsten met 33 onderwijsprofessionals (o.a. docenten, opleidingsmanagers, en wellbeing-officers) en 22 studenten van 3 grote onderwijsinstellingen.


Op deze website vind je alle informatie over dit onderzoek.

Lees verder >

Werksessie Loopbaanontwikkeling is van iedereen op 14 maart 2024

maandag 4 maart 2024

'We hebben weinig tijd, dus laten we vertragen'

Hoe maak je je team enthousiast? De O van LOB staat niet alleen voor oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) ontwikkeling. Loopbaanontwikkeling is een thema waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, iedereen draagt bij aan goede loopbaanontwikkeling. Maar hoe maak je je team hier enthousiast voor en neem je weerstanden weg?

Tijdens deze werksessie gaan we onder andere in gesprek met Daphne Wiersema, onderzoeker in het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen bij de HvA. Daphne deed samen met twee collega's onderzoek naar succesvolle interventies om LOB meer van iedereen te maken en geeft hierover veel praktische tips. Vanuit het Expertisepunt LOB laten we zien welke tools en werkvormen je kunt inzetten om de betrokkenheid van je team te vergroten. Deze werksessie is heel geschikt om samen met een school- of teamleider bij te wonen.

Meer weten en inschrijven

Lees verder >

De relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen

donderdag 15 februari 2024

Jongere kiest studie niet om baankans

Scholieren baseren hun studiekeuze niet aantoonbaar op de baankansen en startsalarissen van een opleiding. Dat blijkt uit CPB-onderzoek dat op 6 februari is gepubliceerd, waarin voor verschillende onderwijsniveaus en studierichtingen de arbeidsmarktperspectieven naast studie-inschrijvingen worden gelegd.

Welke studie iemand heeft gedaan, doet ertoe bij het betreden van de arbeidsmarkt. Het startsalaris en de baankans verschillen tussen sectoren. Over tijd kunnen de arbeidsmarktperspectieven ook verschuiven. Zo wordt verwacht dat er in de toekomst meer vraag zal zijn naar technisch geschoolde mensen.
Vanuit economisch perspectief en vanuit maatschappelijk belang is het wenselijk dat jongeren bij hun studiekeuze in zekere mate rekening houden met veranderende arbeidsmarktperspectieven. Als studie-inschrijvingen niet of nauwelijks reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontstaat het risico dat tekorten in bepaalde sectoren blijven voortbestaan. En dat terwijl mensen die niet de juiste vaardigheden hebben werkloos zijn. Met het oog op deze risico’s is het van belang te weten hoe de arbeidsmarktperspectieven van verschillende studierichtingen zich ontwikkelen en in hoeverre het aantal inschrijvingen per studierichting meebeweegt met deze perspectieven.

In dit onderzoek leggen we per studierichting het arbeidsmarktperspectief naast de studieinschrijvingen en concluderen we hieruit dat studiekeuzes niet aantoonbaar meebewegen met de arbeidsmarkt.

Download het volledige onderzoek

Lees verder >

Rapportage Pilots praktijkgericht programma vmbo

dinsdag 13 februari 2024

Vanaf 2021 vindt in het vmbo een pilot plaats waarin er nieuwe praktijkgerichte programma’s (pgp’s) worden ingevoerd in de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl). Op de vmbo-gl of vmbo-tl-scholen in de pilot krijgen leerlingen een praktijkgericht programma.

De rapportage uit 2023 sluit aan op de 1e monitorrapportage (Rapportage monitor- en evaluatieonderzoek pilot praktijkgericht programma en nieuwe leerweg vmbo, september 2022). Het gaat om een pilot in het vmbo met nieuwe praktijkgerichte programma’s (pgp’s) in de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl).

Download de rapportage

Lees verder >

Conferentie voor mbo-professionals

dinsdag 13 februari 2024

Op vrijdag 21 juni 2024 staat het Kwaliteits Kompas, de conferentie voor mbo-professionals op de agenda en we hopen dat jij erbij kunt zijn! Het belooft weer een bijzondere dag vol kennis, inspiratie en netwerkmogelijkheden te worden.