Nieuws

Expertisepunt LOB

Profielkeuzetool

maandag 20 maart 2023

Een onderdeel van het werk van LOB-begeleiders in het VO is het begeleiden van een profielkeuze van leerlingen. FlowVO heeft nu een tool ontwikkeld waar in leerlingen, professionals, maar ook ouders en/of andere begeleiders hulp kunnen krijgen bij het maken van die profielkeuze

Een team van onderzoekers heeft deze tool ontwikkeld, waarbij ook het Nationaal Regioorgaan Onderwijsonderzoek bij is betrokken. Na het doorlopen van een aantal vragen, krijg je een advies die je later als PDF aangeboden krijgt.

 

Wil je meer weten, kijk dan op deze link.

Lees verder >

Starten met MDT op jouw school of in jouw regio??

maandag 13 maart 2023

Aankondiging uitwisselingssessie / behoeftepeiling scholen

Maatschappelijke diensttijd als ontdekkingsreis voor jongeren MDT biedt jongeren van 12 tot en met 30 jaar de kans om tijdens een MDT-traject van maximaal 6 maanden, hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Inmiddels hebben al ruim 60.000 jongeren meegedaan. Dat aantal blijft groeien. De ambitie is dat alle jongeren in Nederland een passende MDT kunnen doen van goede kwaliteit.

Verduurzaming MDT binnen jouw school

De school is een belangrijke ontmoetingsplek om jongeren te kunnen werven voor een MDT. Daarnaast kan MDT een logische invulling zijn voor vakken zoals: Loopbaanbegeleiding- en ontwikkeling (LOB) en Burgerschap, maar tegelijkertijd ook een instrument zijn om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te gaan. Uitwisselingssessies over de integratie van MDT Ben jij als onderwijsinstelling geïnteresseerd in de wijze waarop je MDT kan vormgeven binnen jouw school? Wil je ervaring uitwisselen met andere scholen? Welke ondersteuning zou je kunnen gebruiken? Met die vragen gaan we in april 2023 graag met jullie en met elkaar in gesprek. Meer informatie volgt, maar meld je alvast (vrijblijvend) aan via dit e-mail-adres.

Lees verder >

Heb jij de Monitor LOB al ingevuld?

woensdag 8 maart 2023

Wat is jouw beeld van loopbaanontwikkeling en begeleiding in de praktijk en wil jij jouw ervaringen en mening delen? Doe dan mee aan de Monitor LOB en vul de vragenlijst in of meld je aan voor een focusgroep LOB!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB).

Om een goed beeld te krijgen van LOB/SLB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert AO Consult vanaf maandag 13 februari a.s. voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit.

Ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren.

Vul tussen maandag 13 februari en vrijdag 17 maart de online vragenlijst in 

Neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. 

De focusgroepen voor schoolleiders vinden plaats op 3, 5 of 11 april 2023 en voor decanen/LOB-coördinatoren/studieloopbaanbegeleiders op 4, 12 of 13 april 2023. De definitieve datum wordt nader in overleg bepaald.

Aanmelden voor de focusgroepen kan via de vragenlijst of door een mail te sturen naar onderzoek@aoconsult.nl.

Meer weten?

Lees verder >

Een terugblik op het havo-congres

woensdag 8 maart 2023

Op 2 februari bood congrescentrum De Werelt een podium voor een aantal inspirerende sprekers over het havo-onderwijs. Het Expertisepunt LOB verzorgde de workshop ‘Loopbaanontwikkeling is voor iedereen!’

De ervaring van leerlingen met LOB Uit navraag bij scholieren blijkt dat zij de activiteiten voor loopbaanontwikkeling op school vaak niet herkennen als zodanig. Het is veelal theoretische kennis, verweven met het mentoruur, en raakt nauwelijks aan de praktijk, waardoor de loopbaangerichte component vaak ervaren wordt als ‘afvinklijstje’. Havo-leerlingen hebben motivatie nodig, het zijn sociale doeners en zij willen graag weten waarvoor ze iets doen.

Benieuwd hoe jij LOB vrij eenvoudig kunt integreren in je lessen zonder dat daarvoor lang niet altijd een grote tijdsinvestering nodig is, lees dan de samenvatting van deze werksessie of neem contact op met info@expertisepuntlob.nl

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand "Zo organiseer je een succesvol bedrijfsbezoek"

donderdag 2 maart 2023

Waaraan moet een bedrijfsbezoek voldoen zodat het een succes is voor de leerlingen én het bedrijf?

Linda Melis van STO Noord-Midden-Limburg organiseerde daarover een kennisdelingssessie. Met stip op 1: zorg dat er iets lekkers te eten is!

En verder: hou het kort, laat de leerlingen iets doen, maak het interactief en stop er een wedstrijdelement in. Dat wérkt, merkte ze tijdens een pilot. “Na een bedrijfsbezoek begonnen leerlingen zelfs spontaan te applaudisseren.”

Lees het volledige praktijkvoorbeeld

Lees verder >

‘Dat ik nog zoveel kan leren, maakt mij enthousiast over de toekomst’

donderdag 23 februari 2023

Rahek Al Jwabreh (23) is student bij Landstede MBO en begon in de Internationale Schakelklas, stroomde door naar de entreeopleiding in Raalte en deed daar vervolgens ook nog twee niveau 2-opleidingen in één jaar: ‘Omdat ik het leuk vond en het kon.’

Inmiddels is Rahek bijna klaar met haar niveau 4-opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw bij Landstede MBO in Harderwijk. Na het mbo volgt het hbo. Ze weet precies wat ze wil bereiken: ‘Uiteindelijk wil ik nog naar de universiteit, het allerhoogste halen.

Als kind was ik al creatief, ik tekende en schilderde veel, dat doe ik nu nog. Ik wist toen al wat ik wilde worden: een famous architect of interieurdesigner worden die mooie ontwerpen maakt door de Europese architectuur met die van het Midden-Oosten te verbinden.’

Lees het loopbaanverhaal van Rahek uit het onderwijsmagazine Zinmag

Lees verder >

Kabinetsplannen studiefinanciering 2023

donderdag 23 februari 2023

Er zijn maatregelen gepland voor studiefinanciering vanaf het studiejaar 2023-2024. Sommige zijn alleen voor studenten in het hoger onderwijs, andere alleen voor mbo-studenten. Ook zijn er maatregelen die relevant zijn voor afgestudeerden. De koopkrachtmaatregel geldt zelfs ook voor uitwonende scholieren in het voortgezet onderwijs.

De plannen zijn nog niet definitief, de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dit gebeurt waarschijnlijk in juli.

De geplande maatregelen houden in:

Mbo-studenten

 • koopkrachtmaatregel

 • afschaffing bijverdiengrens

 • studieschuld terugbetalen in 35 jaar

 • na het mbo een hbo-studie proberen

Studenten hbo en universiteit

 • basisbeurs terug

 • koopkrachtmaatregel

 • aanvullende beurs, ook bij hogere inkomens van de ouders

 • tegemoetkoming voor leenstelselstudenten

 • geld in plaats van een studievoucher

 • wijziging voor studenten met een functiebeperking

 

voortgezet onderwijs

 • koopkrachtmaatregel

Deze maatregelen dragen bij aan kansengelijkheid en meer mogelijkheden je loopbaan vorm te geven.

Meer weten?

Lees verder >

Voorkomen voortijdig schoolverlaten met Paspoort voor Succes

dinsdag 21 februari 2023

Gemeenten en scholen in de regio's IJsselvecht en Noorwest Veluwe hebben gezamenlijk een methode ontwikkeld om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Door vroegtijdig in gesprek te gaan met leerlingen en jongeren over hoe zij hun toekomst zien, en wat ze nodig hebben om dit waar te kunnen maken. Zodat deze informatie gestructureerd en effectief mee gaat bij de overstap naar het mbo of werk.

De methode heet ‘Overstap met Paspoort voor Succes’, en wordt sinds dit schooljaar ondersteund door een online tool. We nodigen jongeren uit om in gesprek te gaan over hun toekomst met mentoren, ouders, verzorgers en begeleiders. Zodat zij beter voorbereid zijn op de toekomst. Gebruikers zijn enthousiast. Inmiddels hebben meer dan 13.000 jongeren een Paspoort voor Succes ingevuld. Waarvan 3.100 alleen al dit schooljaar in de online tool.

Meer weten? Lees ons praktijkvoorbeeld Paspoort voor succes.

Lees verder >

Doe mee aan de Monitor LOB!

donderdag 2 februari 2023

Heb je een mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding? Doe dan mee aan de Monitor LOB!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB/SLB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert AO Consult vanaf maandag 13 februari a.s. voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit.

Ook meedoen aan dit onderzoek?

Dat kan op twee manieren. Vul tussen maandag 13 februari en vrijdag 17 maart de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. 

 

Lees verder >

Werkagenda mbo en Stagepact mbo ondertekend

woensdag 15 februari 2023

Adnan Tekin heeft dinsdag 14 februari namens de scholen de werkagenda mbo van het ministerie van OCW getekend. De werkagenda is een vervolg op het bestuursakkoord Trots, Lef en Vertrouwen met de sector, dat liep tot 31 december 2022. "Het is goed dat OCW nu met deze afspraken komt", zegt Tekin in reactie op de nieuwe werkagenda. "Het is bijzonder dat de inhoud van de werkagenda kan rekenen op brede steun van het mbo, maar ook van veel andere partijen die de waarde van het mbo zien."

In de werkagenda wordt een stevige basis gelegd voor versterking van de kwaliteit door onder meer innovatie en zijn afspraken gemaakt waardoor scholen middelen krijgen om de kansengelijkheid te bevorderen. Ook is er geld voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, innovatie en excellentieprogramma’s van mbo-studenten. Hierdoor kunnen studenten zich maximaal ontwikkelen. Ook wordt er een slag gemaakt in de onderzoekskracht van mbo-instellingen.

De werkagenda mbo en LOB

De Werkagenda mbo draagt eraan bij dat mbo-scholen kunnen investeren in en meer aandacht kunnen besteden aan professionalisering van loopbaanoriëntatie, -ontwikkeling en -begeleiding. Scholen focussen zich daarbij op de maatschappelijke opgaven die belangrijk zijn voor de regio. Hierdoor kunnen studenten een weloverwogen keuze leren maken voor een opleiding richting een (kansrijk) beroep, passend bij hun interesses, talenten en capaciteiten.

Scholen kunnen op basis van hun situatie het geld onder meer inzetten voor:

 • het inzetten van extra fte’s voor LOB;

 • het vrijmaken van personeel voor het organiseren van meer en effectieve oriënterende beroeps- of bedrijfsbezoeken en/of het begeleiden van studenten bij het kiezen van een stageplek en -richting;

 • het volgen van een bijscholingscursus of -training om de LOB-deskundigheid van docenten met LOB-taken en loopbaanbegeleiders te verbeteren.

Benieuwd hoe het Expertisepunt LOB hierbij kan ondersteunen? Stuur een mail naar info@expertisepuntlob.nl.

Met de Werkagenda mbo 2023 is ook het Stagepact MBO 2023-2027 ondertekend. In dit pact is afgesproken dat mbo-studenten voortaan een passende vergoeding voor hun stage, met minimaal een onkostenvergoeding krijgen.

Lees verder >