Nieuws

Expertisepunt LOB

Ontdek het Europass platform met een lesmodule voor jongeren

dinsdag 14 februari 2023

Europass heeft een lesmodule ontwikkeld voor jongeren in het mbo en voor leerlingen in het vo. De lesmodule is een meerwaarde voor jongeren die bezig zijn met de oriëntatie en ontwikkeling van hun loopbaan. Tevens laat het zien hoe het Europass platform daarbij kan helpen.

De lesmodule heeft twee doelen:

  1. Oriënteren van de loopbaanontwikkeling

  2. Verkennen en verdiepen van het Europass profiel Europees platform voor loopbaan en opleiding

Europass is het Europees platform voor loopbaan en opleiding.

Hierop vind je online hulpmiddelen en informatie om je te helpen de volgende stap in je loopbaan te zetten. De jongere kan het Europass profiel als portfolio gratis zijn leven lang gebruiken om zo zijn loopbaanmogelijkheden binnen Nederland en Europa te vergroten. In alle Europese landen wordt Europass gebruikt, hierdoor is het internationaal uitwisselbaar en stimuleert het de mobiliteit van de jongeren.

Gratis lesmodule via europass.nl/leren

In de lesmodule leert de jongere de verschillende onderdelen van Europass kennen en hoe deze te gebruiken in zijn loopbaan. Daarnaast krijgt hij inzicht in hoe je een CV en een sollicitatiebrief kunt maken. En ook hoe je diploma’s veilig kunt bewaren en delen. De lesmodule is gratis te downloaden en bestaat uit PowerPointpresentaties, een docentenhandleiding en een werkblad voor de jongeren. Afhankelijk van de behoeften kun je de module flexibel en vrij inzetten, omdat het niet is gekoppeld aan vakken. Wat betreft de tijdsbesteding is de module ontworpen in 2 delen die maximaal in een uur of korter te volgen zijn.

Download de lesmodule

Lees verder >

Praktijkgerichte programma’s havo

woensdag 8 februari 2023

Meld je nu aan voor het beproeven van de praktijkgerichte programma’s klein en/of groot voor schooljaar 2023/2024!

In samenwerking met scholen ontwikkelt SLO praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo. Dit sluit aan bij wensen vanuit onder andere de VO-Raad, Vereniging Hogescholen, de Onderwijsraad en het ministerie van OCW. De programma’s sluiten  aan bij de behoefte van leerlingen om praktisch bezig te zijn en de relevantie van wat ze leren te ervaren.

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand "Stapsgewijs de harde knip overbruggen tussen havo en hbo"

donderdag 2 februari 2023

Hoe kunnen we de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hbo verbeteren, zodat minder studenten uitvallen? De Hogeschool Utrecht sloot daarvoor onlangs een convenant met vo-scholen in de regio. Lieke van Bokhoven, projectleider regionale samenwerking, legt uit welke drie factoren vooral belangrijk zijn om te zorgen dat studenten slagen, en welke plannen er zijn om de kloof tussen vo en hbo te dichten.

’Op het hbo krijg je te pas en te onpas feedback! Dat is zó wennen!’ Het is een uitspraak van een eerstejaars student die illustreert waarom de overstap naar het hbo voor studenten echt verwarrend kan zijn. “Deze docent bedoelt het waarschijnlijk goed,” zegt Lieke van Bokhoven, “maar de eerstejaars studenten denken dat ze iets verkeerd doen en raken in verwarring. Het is beter om de feedback rustig op te bouwen.” Lieke van Bokhoven is projectleider regionale samenwerkingen vo-ho aan de Hogeschool Utrecht. Doel van het project: de doorstroom van met name havisten verbeteren. De vraag is : ‘Hoe kunnen we de landing gemakkelijker voor ze maken?’ Er zijn veel initiatieven van individuele opleidingen en bevlogen docenten om de aansluiting te verbeteren. Het doel van dit project is om krachten te bundelen, elkaar te inspireren en kennis te delen.”

Lees het volledige praktijkvoorbeeld

Lees verder >

Wat is de link tussen LOB en digitaal burgerschap?

donderdag 2 februari 2023

Hoewel de banen voor het oprapen liggen, blijft netwerken belangrijk.

Waarom dat zo is en wat digitaal netwerken precies in houdt en hoe dit kan helpen tegen kansenongelijkheid lees je in dit artikel in de publicatie 'In gesprek over Digitaal burgerschap'.

Netwerken is meer dan een baan zoeken. Het gaat ook om jezelf profileren en jezelf ontwikkelen via je netwerk. Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Via je netwerk kun je over dit soort vragen sparren met bekenden. En digitale middelen maken de lijntjes om te netwerken veel korter.

Binnen LOB is weinig aandacht voor digitaal netwerken. Daar willen we met dit artikel verandering in brengen, want digitaal netwerken biedt mooie kansen. Voor studenten, docenten én bedrijven.

Lees verder >

Subsidieaanvraagtermijn verkort MDT verlengd

vrijdag 27 januari 2023

De subsidieaanvraagtermijn voor een kortlopend MDT-project voor gemeentes en onderwijs is verlengd.

Met een kortlopend MDT-project kunnen gemeentes en scholen 'kennismaken' met de maatschappelijke diensttijd (MDT). Deze projecten helpen jongeren om hun talenten te ontdekken. Deze stageachtige periode draagt bij aan het opdoen van ervaringen in het kader van de (school)loopbaan. Jongeren die op zoek zijn naar een passende (vervolg)opleiding kunnen hieraan deelnemen. Dit kan vanuit school, vanuit een leerplichttraject onder gemeentelijk toezicht, of bijvoorbeeld in een tussenjaar.

 

Meer weten? Klik hier.

Lees verder >

Met aandacht voor LOB heeft de doorlopende leerlijn de beste kans van slagen

donderdag 26 januari 2023

‘Waarom kies je eigenlijk voor die studie?’ Als je vanuit oprechte interesse die vraag stelt, kun je bij je leerlingen echt iets teweeg brengen, aldus Annemieke Rebel van het Expertisepunt LOB toelicht in een artikel van Sterk Beroepsonderwijs.

Kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkveldexploratie, netwerken en loopbaansturing. Dat zijn de vijf loopbaancompetenties waar binnen Loopbaanontwikkelingen en Begeleiding (LOB) mee wordt gewerkt. Vaak zitten die loopbaancompetenties ´verstopt´ in het onderwijs.

Het blijkt dat leerlingen en mbo-studenten vaak niet precies weten wat LOB inhoudt. “Maar als je het ze vervolgens uitlegt, zeggen ze: ´Dat is het belangrijkste wat we willen leren!´”, zegt Rebel. “´Ontdekken wat onze kwaliteiten zijn, en hoe je die kunt koppelen aan een opleiding en beroepsperspectief.´”

Lees verder >

Handreiking LOB havo/vwo geactualiseerd: Van kiezen naar leren kiezen

donderdag 26 januari 2023

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en borgen van het bestaande LOB-programma en kan ook fungeren als inspiratiedocument. Dit document is een handreiking aan decanen, mentoren, docenten, teamleiders en schoolleiders in havo en vwo. De school bepaalt en beslist zelf hoe LOB het beste kan worden ingezet, passend bij eigen visie en beleid.

Binnen het onderwijs wordt als het goed is al vroeg de basis gelegd voor het leren kennen van jezelf. Naast het aanleren van kennis, is het net zo belangrijk om op school brede vaardigheden te ontwikkelen, waarbij je als leerling ontdekt welke talenten je hebt en waar je goed in bent of kunt worden. Dit maakt dat leerlingen (met de juiste begeleiding) passende loopbaankeuzes kunnen maken. Omdat de toekomst onvoorspelbaar is en veel banen zoals we die nu kennen niet meer zullen bestaan, is het belangrijk leerlingen hierop voor te bereiden zodat ze bewuste keuzes kunnen maken en regie krijgen en houden over hun eigen loopbaan.

Lees verder >

Online module Versterken loopbaanontwikkeling uitgebreid met module 'Het loopbaangesprek'

donderdag 26 januari 2023

Wil je aan de slag met loopbaanbegeleiding in jouw organisatie? De module Versterken loopbaanontwikkeling wijst je hierbij de weg en zet aan tot actie! De module is nu uitgebreid met het thema 'het loopbaangesprek'

In deze module wordt dieper ingegaan op het belang van het voeren van loopbaangesprekken en worden allerlei tips en voorbeelden gegeven over hoe je een loopbaangesprek voert. Zo worden jongeren daadwerkelijk geholpen bij het zetten van een stap in hun loopbaanontwikkeling.

Ook interessant:

 

Lees verder >

Podcast Koen Vos over brede vorming in het mbo 'Bied jonge mensen avonturen aan en ze gaan aan’

donderdag 26 januari 2023

“Zonder achtervang leven, of zonder grond waar je op staat, dat is voor veel jonge mensen best zwaar. Ik geloof dat Nietzsche dat al 200 jaar geleden zei (…) Het idee is om met studenten na te denken over: welke oriëntatie zou jij willen kiezen in jouw leven? Op welke manier ga jij koers houden?"

Koen Vos (65) heeft als boegbeeld van het practoraat Brede Vorming bij ROC Friese Poort niet de wijsheid in pacht, maar weet intussen dat ook mbo-studenten wel degelijk geïnteresseerd kunnen raken in kunst, filosofie, literatuur en levensbeschouwing.

In deze NIVOZ-podcast hoor je deze practor over zijn praktijk, zijn denken, de urgentie en zijn aanpak.

Beluister de podcast via: https://lnkd.in/eK5HuiTK

Lees verder >

Publicatie subsidieregeling verbeteren aansluiting beroepskolom loopt vertraging op

donderdag 26 januari 2023

De subsidieregeling verbeteren aansluiting vmbo-mbo-hbo loopt vertraging op. Publicatie van de regeling loopt naar verwachting op zijn minst twee maanden vertraging op.

Over een aantal beslispunten bestaat nog discussie:

  • de focus van de regeling; is deze gericht op (tekort-)sectoren en welke zijn dat dan, of is deze meer breed georiënteerd;

  • de beschikbaarstelling van de doorstroomgegevens (vo-mbo en mbo-hbo) aan de scholen.

Voor de MBO Raad is onduidelijk hoe onze scholen de regeling kunnen uitvoeren zonder deze gegevens. Nadat hierover is beslit moet nog een uitvoeringstoets door DUS-I worden gedaan. Deze toets neemt circa 6-8 weken in beslag. Publicatie van de regeling loopt naar verwachting op zijn minst twee maanden vertraging op.

Lees verder >