Nieuws

Expertisepunt LOB

Praktijkvoorbeeld van de maand "Universiteiten slaan een brug naar het vo"

vrijdag 22 september 2023

Hoe kunnen we jongeren helpen bij de overstap van het vwo naar de universiteit?

Het is een onderwerp waar Jacqueline Hoornweg (Universiteit Leiden) en Loes Mulders (VU Amsterdam) zich al lange tijd mee bezig houden. Ze ontwikkelden diverse programma’s om de overstap succesvoller te maken, en als leden van het Landelijk Overleg Aansluiting vo-wo zetten ze zich in voor meer samenwerking – niet alleen tussen de universiteiten, maar ook met vo-scholen.

Lees het gehele interview

Lees verder >

Nieuwe checklist LOB uit

maandag 18 september 2023

In september is het resultaat van een mooie samenwerking tussen VO-Raad, BiOND, LAKS en het Expertisepunt LOB opgeleverd: een nieuwe checklist LOB!

De vernieuwde checklist LOB is voorzien van handige linkjes die verwijzen naar relevante documenten, tools, wegwijzers of andere hulpmiddelen per afvinkbare 'check'. Je kunt de checklist op elke website van de samenwerkende partners vinden, en op de site van het LAKS staat er ook een handige checklist specifiek voor leerlingen!

 

Download de checklist hier.

Lees verder >

Motie ingediend met betrekking tot Praktijkvoorbeeld 'Aan de bak garantie'

donderdag 14 september 2023

In de Tweede Kamer is door de leden El Yassini en Kwint een motie ingediend om te ondezoeken op welke manier het programma Aan de Bak garantie breder kan worden ingezet door mbo-instellingen in heel Nederland. Zij zijn van mening dat dit programma kan bijdragen aan een vliegende startop de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Meer weten over Aan de Bak Garantie.

Download dan ons praktijkvoorbeeld 'Gaan voor een baan' over dit LOB-programma.

Lees verder >

In mbo-klas leert havist zichzelf kennen

donderdag 7 september 2023

Steeds meer havisten lopen vast in de vierde klas. Ze blijven zitten of stappen zonder diploma over naar het mbo. In een pilotklas op ROC Midden Nederland kunnen zij alvast proeven aan het mbo. 

 

“Waarom moet ik dit leren, wat is het doel ervan?” Dat is wat Stef Sillekens (16) zich bij elk vak afvroeg op de havo. “Alleen maar leren voor een goed cijfer werkt voor mij niet motiverend”, vertelt de leerling die ondanks zijn hoogbegaafdheid vastliep in de vierde. Ook Deejee Henzen (19) kon de motivatie niet opbrengen om huiswerk te maken en te leren. “Ik vond het op school wel leuk, maar vooral vanwege vrienden. Daardoor moest ik alles wat ik in de les had kunnen doen, thuis doen. Dat ging dus niet goed.”

Beide jongens zouden (opnieuw) blijven zitten, maar zover komt het niet. Samen met zestien andere scholieren namen ze voor de zomer deel aan een pilotklas op ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Gedurende vier maanden konden ze twee dagen per week proeven aan het mbo en leerden ze zichzelf beter kennen. Het doel van het ‘Mbo-talentprogramma voor havisten’ is dat iedere deelnemer een goede vervolgstap kan zetten, of dat nou op het mbo, toch de havo of elders is. “En dat is gelukt”, vertelt projectleider Mireille Aalfs van ROC Midden Nederland. “Alle leerlingen hebben een keuze kunnen maken die bij hen past. En alle middelbare scholen willen weer meedoen, dus de pilot is geslaagd.”

Lees het volledige artikel

Download het praktijkvoorbeeld

Lees verder >

Bordspel LLO LOB alumni

woensdag 30 augustus 2023

Weet jij wat de relatie is tussen LOB, LLO en Alumni? Bedenk samen oplossingen om als mbo-school het leven lang ontwikkelen binnen de regio te versterken. Speel het bordspel met collega’s en leer van elkaars perspectieven.

Het LOB, LLO, Alumni spel is een unieke samenwerking tussen Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen, Project Alumni en Expertisepunt LOB. Met dit spel transformeren we jouw mbo-school tot de ideale opleidingspartner, waarin loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB), alumni en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) samenkomen. Leer elkaars perspectieven spelenderwijs kennen en voer daarna het gesprek over de samenwerking tussen LOB, LLO en Alumni.

Waar beginnen? Duik in het LOB LLO Alumni spel en laat je meeslepen in een avontuur van ontwikkeling, plezier en succes.

Meer weten?

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld "Informatie is de sleutel voor een succesvolle overstap naar het mbo"

woensdag 30 augustus 2023

Hoe verminder je uitval van leerlingen in het mbo, en hoe verminder je het aantal leerlingen en studenten dat wel ingeschreven staat maar geen onderwijs volgt, de thuiszitters? Door ze intensief te begeleiden, bijvoorbeeld door een overstapcoach.

Het project ‘Overstapcoaches’ van het Samenwerkingsverband VO Waterland heeft als doel het aantal schoolverlaters en thuiszitters te laten dalen door leerlingen intensief te begeleiden bij de overstap van vmbo naar mbo. In dit praktijkvoorbeeld vertellen overstapcoaches Rob Molenaar en Ashley Finch vertellen over hun aanpak, en waarom die zo goed werkt. “Je moet eerlijk zijn tegen leerlingen, anders blijven ze in hun bubbel.”

Lees het gehele praktijkvoorbeeld

Lees verder >

Monitor LOB

woensdag 30 augustus 2023

Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, wordt door onderzoeksbureau AO Consult de LOB Monitor uitgevoerd. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2023. Dit rapport vat de uitkomsten samen van de eindmeting in 2023.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en met input vanuit een sessie met vertegenwoordigers van betrokken stakeholders is een reeks aanbevelingen opgesteld om LOB in vo en mbo verder te verbeteren.

Download de eindmeting van de LOB Monitor

Lees verder >

Decanensymposium UVA-HvA: Kansrijk Kiezen

woensdag 2 augustus 2023

Op donderdag 21 september 2023 vindt het 34ste Nationaal Decanensymposium UvA-HvA plaats, met als thema kansrijk kiezen. Het programma van het symposium is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Expertisepunt LOB.

Mag je studiekeuze sturen in het collectief belang?

In veel sectoren - ook de essentiële - is er op dit moment een groot tekort aan medewerkers, met grote gevolgen voor de samenleving. En er speelt meer. De arbeidsmarkt gaat de komende decennia onherkenbaar veranderen. Robotisering bedreigt vele banen én zal zorgen voor gloednieuwe werkzaamheden die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen.

Wat betekent dit voor het onderwijs? Moet je dit soort arbeidsmarktinformatie meenemen in de studie- en beroepskeuzebegeleiding van jongeren? Enerzijds is er een zwaarwegend maatschappelijk belang én maakt het de beroepskeuze van jongeren kansrijker. Anderzijds is er de verworvenheid van individuele keuzevrijheid van jongeren.
En wat betekent deze ontwikkeling voor de rol van de begeleider? Is het beter om je hart te volgen of te kiezen op grond van kansen op de arbeidsmarkt?

We onderzoeken het spanningsveld tussen arbeidsmarktperspectieven en de persoonlijke keuzevrijheid en wat dit betekent voor de begeleiding door decanen, studiekeuzeadviseurs, mentoren en loopbaanbegeleiders uit het vo en mbo. We maken praktische en morele dilemma’s zichtbaar en bespreekbaar en nodigen je uit je eigen positie hierin te onderzoeken.

In de break-out sessies reiken we perspectieven, ideeën en concrete handvatten aan.

Dit jaar is het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA in nauwe samenwerking met het Expertisepunt LOB tot stand gekomen.

Programma en aanmelden

Lees verder >

Vacature projectleider Expertisepunt LOB

donderdag 27 juli 2023

Het Expertisepunt LOB heeft een vacature vanwege onze vertrekkende projectleider. Ben of ken jij de spin in het LOB-web, die kan makelen en schakelen tussen de onderwijssectoren, met ministeries, met samenwerkingspartners, nieuwe en oude initiatieven, stakeholders en een team van adviseurs in een projectteam landelijk en een team van contactpersonen in diverse regio's?

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe projectleider! 

Lees de vacaturetekst en maak je motivatie en werkervaring aan ons kenbaar voor 3 september 2023.

Lees verder >

Nieuws over subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

maandag 3 juli 2023

Op de website van DUS-I vind je nu aanvullende informatie over deze subsidieregeling, zoals FAQ's en databestanden die je kunt raadplegen. 

In vervolg op het webinar en de vragen die zijn gesteld is nu op de website van DUS-I een FAQ gepubliceerd. Ook vind je hier databestanden van opleidingen waarbij het percentage studenten dat in het eerste jaar het onderwijs verlaat of wisselt naar een opleiding in een andere sector minimaal 15% bedraagt en databestanden van de instroom mbo en hbo. 

Op de hoogte blijven, abonneer je dan op de speciale nieuwsbrief.

 

Lees verder >