Expertisepunt LOB

Kansrijk opleiden,

arbeidsmarktinformatie

en LOB

Arbeidsmarktinformatie is een van de onderdelen van LOB die jongeren ondersteunt bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze. Jongeren maken loopbaankeuzes uitgaande van de eigen kwaliteiten en motieven. Door daarbij ook rekening te houden met kansen op de arbeidsmarkt, hebben jongeren meer kans op een baan met perspectief. Daarnaast kan het helpen om sectoren met een tekort aan personeel te voorzien van arbeidskrachten.

Belangrijke oorzaken voor switchen en spijt van de studiekeuze zijn onvoldoende intensieve en/of gerichte loopbaanbegeleiding en het gebruik van goede arbeidsmarktinformatie hierbij (Fouarge, 2016). Rekening houden met de arbeidsmarkt is dus belangrijk, maar niet eenvoudig. Bewustwording en kennis bij begeleiders over de vraag hoe jongeren arbeidsmarktinformatie systematisch en afgewogen in hun LOB proces kunnen gebruiken, is daarbij essentieel.

Wet- en regelgeving: Addendum Ambitieagenda LOB

In het addendum van de Ambitieagenda LOB is ‘Versterken van voorlichting over vervolgonderwijs en arbeidsmarkt’ een van de speerpunten.

Wegwijzer: Arbeidsmarktinformatie & LOB

Deze wegwijzer beschrijft wat arbeidsmarktinformatie inhoudt, waarom het belangrijk is, hoe het kan worden ingezet en wat dit vraagt van onderwijsprofessionals.

Webinar: Arbeidsmarktinformatie; een onderdeel van LOB

In dit webinar bekijken we arbeidsmarktinformatie vanuit verschillende perspectieven. Wat zegt onderzoek op dit gebied, wat doen scholen al met dit thema en wat kun jij zelf doen op jouw school?

Online werksessie: Arbeidsmarktinformatie integreren binnen je LOB programma

In deze online sessie geven we handvatten om arbeidsmarktinformatie te verweven binnen LOB.

Online module – 3. LOB en arbeidsmarktinformatie

Deze module is een wegwijzer naar instrumenten en documenten om LOB en arbeidsmarktinformatie te versterken in de school. Je doorloopt de module individueel en wordt gestimuleerd om samen met collega’s verder uit te werken.

LOB-opdrachtenbank

Hier vind je vrij beschikbare LOB-opdrachten waar jongeren met arbeidsmarktinformatie aan de slag kunnen. Deze LOB-opdrachten kan je vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma en bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Praktijkvoorbeelden LOB

Hoe geven mbo-scholen in Nederland vorm aan arbeidsmarktinformatie in hun LOB-programma? Hier vind je ter inspiratie praktijkvoorbeelden. Je kunt de voorbeelden vrij gebruiken voor je eigen LOB-programma. Wil je zelf een mooi praktijkvoorbeeld van jouw school met ons delen? Graag! Stuur ons een bericht naar info@expertisepuntlob.nl.

LOB-onderzoeksbank

Hier vind je op toegankelijke wijze LOB-onderzoeken over arbeidsmarktinformatie. Van ieder onderzoek is een samenvatting beschikbaar, ook is kort beschreven hoe je de betreffende publicatie kunt gebruiken voor de LOB-praktijk.