Expertisepunt LOB

Nazorg en LOB

De begeleiding van jongeren bij de overstap naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt heeft alles met LOB te maken!

 

Expertisepunt LOB

Jongeren hebben een sterke behoefte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Ze leren graag waar hun talenten liggen en ook over waar ze minder goed in zijn. Juist goede LOB kan voor een hogere motivatie zorgen. Het werkt motiverend als je weet wie je bent, wat je kan en hoe school ervoor kan zorgen dat je je doelen bereikt. Niet voor iedereen is de overstap naar de arbeidsmarkt eenvoudig en juist die studenten kunnen veel baat hebben bij een doorlopende LOB-ontwikkellijn met perspectief. Zodat de wereld ook voor hén open ligt.

Voor een zo effectief mogelijk begeleidingstraject is het belangrijk dat deze plaats vindt in een loopbaangerichte leeromgeving. Ervaringen en de reflectie daarop staan hierbij centraal. De tools, praktijkvoorbeelden en handige links op deze webpagina helpen je verder om LOB te integreren binnen het begeleidingstraject van jongeren richting en tijdens de eerste periode op de arbeidsmarkt.

Vraag tot en met 26 april 2024 subsidie aan voor Nazorg mbo

Bekostigde mbo-instellingen kunnen vanaf 15 maart 2024 subsidie aanvragen via de subsidieregeling Nazorg mbo. Met deze subsidie kunnen instellingen gediplomeerden ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding.

Ga voor meer informatie naar de pagina Nazorg en LOB.

 

Informatie

Factsheet

Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te verbeteren? 
In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met Kennispunt Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland.

Download de factsheet (pdf)

Tools voor LOB

 

Zelfeffectiviteit en empowerment van studenten

Voor het empoweren van studenten kunnen diverse LOB-opdrachten worden ingezet welke je terug vindt in de opdrachtenbank van het Expertisepunt LOB. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de volgende LOB-opdrachten:

Ondersteuning bij zoekgedrag naar werk

Werkervaring, netwerken en kennismaking met werkgevers

Interessante links