LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

LOB-leeromgeving

Deze infographic laat zien welke leeromgeving een jongeren nodig heeft om zijn arbeidsidentiteit te ontwikkelen middels het ontwikkelen van zijn loopbaancompetenties. Daarnaast geeft deze infographic de samenhang weer tussen:
  • de loopbaangerichte leeromgeving (pijlers: praktijkgericht, dialogisch en vraaggericht). Wat op schoolniveau moet worden gefaciliteerd.
  • de lob-cyclus (ervaren, reflecteren, loopbaansturing). Wat op begeleidingsniveau moet worden aangeboden.