Expertisepunt LOB

Samenwerken in de regio aan LOB

 


Wat kunnen de regio-contactpersonen voor jou betekenen?

Regionale samenwerkingsverbanden gericht op doorstroom en LOB: Wat werkt?

Hoe zorg je ervoor dat je goede samenwerking met je partners in de regio realiseert? Welke elementen zijn van belang om het verbeteren van de doorstroom in jouw regio in samenwerking met elkaar te realiseren? Wat zorgt ervoor dat mensen zich ook echt verbonden voelen en met elkaar aan de slag gaan?
In opdracht van het Expertisepunt LOB is een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame principes en ontwerpcriteria van succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van doorstroom en aansluiting met een focus op LOB.

Ben jij benieuwd naar de resultaten? En wil je graag meer weten over hoe je de samenwerking op het gebied van doorstroom en aansluiting in jouw regio kunt verbeteren? Bekijk dan het webinar van 12 oktober 2021 of download de Handreiking en reflectietool Samenwerken in de regio aan doorstroom.

Reflectie-instrument VO-raad voor versterking regionale samenwerking

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.

Meer weten?

Het Expertisepunt LOB ondersteunt bij het begeleiden van jongeren,
juist in deze hectische coronatijd!

Hoe zorg je er voor dat jongeren zich kunnen oriënteren op de overstap naar vervolgonderwijs?

Hoe zorg je voor een goede begeleiding en motivatie van studenten als ze minder in de school zijn?

Deze vragen zijn nu actueler dan ooit. Juist goede LOB kan voor een hogere motivatie zorgen. Het werkt motiverend als je weet wie je bent, wat je kan en hoe school ervoor kan zorgen dat je je doelen bereikt. Daar komt bij dat de coronatijd onderstreept hoe belangrijk het is dat jongeren loopbaanvaardig worden, zodat ze leren schakelen in een dynamische en onzekere arbeidsmarkt.

Er wordt in deze hectische tijd veel gevraagd van het onderwijs. De meeste scholen doen echter al heel veel aan LOB, zonder zich hiervan bewust te zijn. Het Expertisepunt LOB ondersteunt jou en jouw school bij het verder vormgeven van LOB. Onze tools zorgen ervoor dat wat je al doet met kleine aanpassingen nog beter uit de verf komt. Zo kun je met de LOB-curriculumplanner in vier stappen een samenhangend LOB-programma opstellen en breng je met de webtool LOB-taken snel in kaart wie en op welke wijze de LOB-taken binnen je eigen school uitvoert.
En benieuwd hoe andere scholen LOB aanpakken? Laat je dan vooral inspireren door de mooie LOB-praktijkvoorbeelden. Veel praktijkvoorbeelden zijn toepasbaar in deze coronatijd en een aantal zijn zelfs speciaal hiervoor ontwikkeld.

Dit betekent allemaal tijdwinst.

De regio-contactpersonen van het Expertisepunt LOB denken graag mee over de stappen die binnen jouw school gezet kunnen worden.

Samen werken aan LOB

Je kunt de regio-contactpersonen kosteloos benaderen voor het meedenken over en ondersteunen bij: 

  • deskundigheid bieden op het gebied van LOB
  • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging
  • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s  en de door het Expertisepunt LOB ontwikkelde tools
  • de invulling van LOB-activiteiten
  • het delen van praktijkvoorbeelden    
  • het in contact brengen met andere LOB-professionals 
  • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken   
  • regionale beleidsontwikkelingen


Nb. Bovenstaande geldt in principe niet voor individuele schoollocaties. 

Voor het Expertisepunt LOB is Nederland verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regio-contactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen.  Klik op jouw regio voor jouw regio-contactpersoon.