Foto afkomstig van toptraject.nl

Samenwerken in de regio aan LOB

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bron: Toptraject.nl    

Samenwerken in de regio

Het Expertisepunt LOB is verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regio-contactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen.  Klik op jouw regio voor jouw regio-contactpersoon.

LOB regio

Midden en Oost-Brabant

LOB regio

West

LOB regio

Oost

LOB regio

West-Brabant

Contactpersonen

LOB regio

Midden

LOB regio

Rijnmond/ZH-Zuid

LOB regio

Zeeland

Contactpersonen

LOB regio

Limburg

LOB regio

Noordwest

Je kunt de regio-contactpersonen kosteloos benaderen voor het meedenken over en ondersteunen bij: 

  • deskundigheid bieden op het gebied van LOB
  • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging
  • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s  en de door het Expertisepunt LOB ontwikkelde tools.  
  • de invulling van LOB-activiteiten
  • het delen van praktijkvoorbeelden    
  • het in contact brengen met andere LOB-professionals 
  • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken   
  • regionale beleidsontwikkelingen. 

Regionale samenwerkingsverbanden gericht op doorstroom en LOB: Wat werkt?

Hoe zorg je ervoor dat je goede samenwerking met je partners in de regio realiseert? Welke elementen zijn van belang om het verbeteren van de doorstroom in jouw regio in samenwerking met elkaar te realiseren? Wat zorgt ervoor dat mensen zich ook echt verbonden voelen en met elkaar aan de slag gaan?
In opdracht van het Expertisepunt LOB is een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame principes en ontwerpcriteria van succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van doorstroom en aansluiting met een focus op LOB.

Ben jij benieuwd naar de resultaten? En wil je graag meer weten over hoe je de samenwerking op het gebied van doorstroom en aansluiting in jouw regio kunt verbeteren? Bekijk dan het webinar van 12 oktober 2021 of download de Handreiking en reflectietool Samenwerken in de regio aan doorstroom.

Reflectie-instrument VO-raad voor versterking regionale samenwerking

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.

Meer weten?