Expertisepunt LOB

Samenwerken in de regio aan LOB

Samen werken aan LOB

Je kunt de regio-contactpersonen kosteloos benaderen voor het meedenken over en ondersteunen bij: 

  • deskundigheid bieden op het gebied van LOB
  • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging
  • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s  en de door het Expertisepunt LOB ontwikkelde tools
  • de invulling van LOB-activiteiten
  • het delen van praktijkvoorbeelden    
  • het in contact brengen met andere LOB-professionals 
  • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken   
  • regionale beleidsontwikkelingen


Nb. Bovenstaande geldt in principe niet voor individuele schoollocaties. 

Voor het Expertisepunt LOB is Nederland verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regio-contactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen.  Klik op jouw regio voor jouw regio-contactpersoon.