Foto afkomstig van toptraject.nl

Samenwerken in de regio aan LOB

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bron: Toptraject.nl    

LOB regio

Midden en Oost-Brabant

Contactpersonen

Jolanda Cuijpers

Noortje Neervoort

LOB regio

West

Contactpersonen

Annet Hermans

Marijke Barnhoorn

LOB regio

Oost

Contactpersonen

Carlo Kok

Ellis van Dam

LOB regio

West-Brabant

Contactpersonen

Regio West-Brabant: Stuur een mail naar info@expertisepuntlob.nl

LOB regio

Midden

Contactpersonen

Netty Bonouvrié

Michel Zijffers

LOB regio

Rijnmond/ZH-Zuid

Contactpersonen

Jannie Steegenga

Martha Netten

LOB regio

Zeeland

Contactpersonen

Bianca van der Meijden

LOB regio

Limburg

Contactpersonen

Chantal Kleuters

Monique Pauli-Jansen

Sandra Stals

LOB regio

Noord

Contactpersonen

Jeanine IJtsma

Jeltske Beeksma

Rolienke van der Velde

LOB regio

Noordwest

Contactpersonen

Marieke Bakema

Annemieke Rebel

Regionale samenwerkingsverbanden gericht op doorstroom en LOB: Wat werkt?

Hoe zorg je ervoor dat je goede samenwerking met je partners in de regio realiseert? Welke elementen zijn van belang om het verbeteren van de doorstroom in jouw regio in samenwerking met elkaar te realiseren? Wat zorgt ervoor dat mensen zich ook echt verbonden voelen en met elkaar aan de slag gaan?
In opdracht van het Expertisepunt LOB is een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame principes en ontwerpcriteria van succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van doorstroom en aansluiting met een focus op LOB.

Ben jij benieuwd naar de resultaten? En wil je graag meer weten over hoe je de samenwerking op het gebied van doorstroom en aansluiting in jouw regio kunt verbeteren? Bekijk dan het webinar van 12 oktober 2021 of download de Handreiking en reflectietool Samenwerken in de regio aan doorstroom.

Reflectie-instrument VO-raad voor versterking regionale samenwerking

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.

Meer weten?