Expertisepunt LOB

Ons team

Landelijke en regionale aanpak

Het Expertisepunt opereert landelijk en regionaal. Landelijk gaat het vooral om het ontsluiten van zo veel mogelijk goede praktijkvoorbeelden, bewezen producten en werkwijzen en het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten, zowel fysiek als digitaal. De regionale aanpak richt zich op de begeleiding van scholen en samenwerkingsverbanden vmbo, mbo en hbo. Hierdoor worden individuele scholen beter bereikt, kan de ontmoeting tussen scholen sterker worden gefaciliteerd en kan beter worden ingespeeld op regionale verschillen en behoeften.

Regio-contactpersonen

Voor het Expertisepunt LOB is Nederland verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regiocontactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen. 

 

Landelijk projectteam

Tessa Leonhard
Projectleider
Anita van Vliet
projectassistent
Ellen Heijne
Projectadviseur
Michel Zijffers
projectadviseur vmbo
Karina Baarda
projectadviseur havo, vwo
Ivette Kleijngeld
projectadviseur mbo
Douwe van der Hucht
projectadviseur hbo
Renske Dijkstra
projectadviseur hboRegio contactpersonen

Kitty van Veen
Rijnmond/ZHZ
Jannie Steegenga
Rijnmond/ZHZ
Marieke Bakema
Noord-west
Annemieke Rebel
Noord-west
Rianne Hutten-Koggel
Midden
Jolanda Cuijpers
Midden/Oost-Brabant
Roos Kusters
Midden/Oost-Brabant
Tatja Ruissen
Midden/Oost-Brabant
Dennis Linders
West-Brabant
Monique Pauli-Jansen
Limburg
Bianca van der Meijden
Zeeland