Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Regionale aanpak online oriënteren op het mbo

Denken vanuit de leerling om voortijdig schoolverlaten te voorkomen

In regio Eem is vanuit Aanpak VSV Eemland een website ontwikkeld (www.lobeemland.nl) om de leerlingen te ondersteunen bij het oriënteren op een vervolgopleiding in het mbo en een goed beeld mee te geven van mogelijke beroepen. LOBeemland.nl is een onderdeel van het project Versterken loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het vmbo in samenwerking met de arbeidsmarkt en het mbo. Dit project maakt deel uit van de programmalijn Aansluiting vmbo-mbo binnen het regionaal programma voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Betrokken organisatie

LOBEemland.nl

Contactpersoon

Daniël Kers, projectleider, d.kers@meerscholen.nl
Karen Molhoek, projectleider, k.molhoek@rocmn.nl