Wegwijzer arbeidsmarktinformatie & LOB

Arbeidsmarktinformatie en LOB

Arbeidsmarktinformatie is een van de onderdelen van LOB die jongeren ondersteunt bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze.

Jongeren maken loopbaankeuzes uitgaande van de eigen kwaliteiten en motieven. Door daarbij ook rekening te houden met kansen op de arbeidsmarkt, hebben jongeren meer kans op een baan met perspectief. Daarnaast kan het helpen om sectoren met een tekort aan personeel te voorzien van arbeidskrachten.

Belangrijke oorzaken voor switchen en spijt van de studiekeuze zijn onvoldoende intensieve en/of gerichte loopbaanbegeleiding en het gebruik van goede arbeidsmarktinformatie hierbij (Fouarge, 2016). Rekening houden met de arbeidsmarkt is dus belangrijk, maar niet eenvoudig. Bewustwording en kennis bij begeleiders over de vraag hoe jongeren arbeidsmarktinformatie systematisch en afgewogen in hun LOB proces kunnen gebruiken, is daarbij essentieel.

Webinar Arbeidsmarktinformatie

Het is in ieders belang dat jongeren een keuze maken voor een vervolgopleiding/beroep dat passend is en baankansen biedt. In sommige sectoren is er veel werkgelegenheid en hebben werkgevers momenteel veel moeite om personeel te vinden. Toch behoren nog ruim één miljoen mensen tot het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel. Er is een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt.

Een groot deel van de jongeren is geïnteresseerd in heldere en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt, zoals baankansen, salaris en voorlichting over beroepen. Daarmee krijgen ze inzicht in de kansrijke beroepen. Het lijkt dus belangrijk inzicht in deze perspectieven mee te nemen als een onderdeel van LOB en hiermee jongeren te ondersteunen bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze.

In dit webinar van het Expertisepunt LOB bekijken we arbeidsmarktinformatie vanuit verschillende perspectieven. Wat zegt onderzoek op dit gebied, wat doen scholen al met dit thema en wat kun jij zelf doen op jouw school?

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wegwijzer arbeidsmarktinformatie & LOB

Wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB

Deze Wegwijzer beschrijft wat arbeidsmarktinformatie inhoudt, waarom het belangrijk is, hoe het kan worden ingezet en wat dit vraagt van onderwijsprofessionals.

Download de wegwijzer (pdf)

Landelijke websites en instrumenten

Arbeidsmarktinformatie is dus belangrijk bij het maken van een loopbaankeuze. Maar hoe kom je aan informatie? Er zijn diverse betrouwbare landelijke websites en instrumenten voorhanden waar jongeren en onderwijsprofessionals arbeidsmarktinformatie kunnen vinden. In de wegwijzer Arbeidsmarktinformatie en LOB staat op pagina 8 een tabel van veel gebruikte websites, voor welke doelgroep ze geschikt zijn, welke informatie er te vinden is en welke bron hiervoor gebruikt is.

Overzicht websites arbeidsmarktinformatie

De regionale arbeidsmarkt

Veel jongeren doen praktijkervaring op school of tijdens hun opleiding op. Hierbij is het van belang dat jongeren meer beeld krijgen van de (regionale) arbeidsmarkt en een (regionaal) netwerk kunnen benutten. De volgende organisaties kunnen een rol spelen bij het ondersteunen van onderwijsprofessionals in het verkennen van de (regionale) arbeidsmarkt. Zij doen dit door arbeidsmarktinformatie te koppelen aan o.a. gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages, beroepspraktijkvorming enz. en het opbouwen van een netwerk.

Websites met arbeidsmarktinformatie

 • UWV
  Op de vernieuwde website www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie brengt UWV de arbeidsmarkt gedetailleerd in beeld. Zo heeft iedere arbeidsmarktregio haar eigen regiopagina, is er een interactief arbeidsmarktdashboard en vind je publicaties over kansen, ontwikkelingen en achtergronden.
 • Leerwerkloket
  Het Leerwerkloket is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en ROC’s in 35 arbeidsmarktregio’s. Op basis van relevante arbeidsmarktinformatie ondersteunen Leerwerkloketten ROC’s onafhankelijk en kosteloos bij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
 • SBB
  Via stages (stagemarkt.nl) en leerbanen (leerbanenmarkt.nl) leren MBO-studenten de (regionale) arbeidsmarkt kennen.
 • Expertisepunt LOB
  Regio-contactpersonen, LOB-opdrachtenbank, Praktijkvoorbeelden LOB.
   

Gastlessen, bedrijfsbezoeken, enz.

 • FNV
  De gastlesdocenten leren jongeren op het mbo wat ze op de arbeidsmarkt kunnen verwachten.
 • CNV Jongeren
  CNV Jongeren biedt diverse gastlessen aan om jongeren van arbeidsmarktinformatie te voorzien. Denk aan: studievoorlichting/kansrijke beroepen (Ambassadeurs van de Zorg, TechActivators), inclusieve arbeidsmarkt (Realisten Academie) en voorbereiden op werk (Ambassadeurs van de Toekomst, onepager Ambassadeurs van de Toekomst).
 • VHTO
  Vrouwelijke professionals geven meisjes in het voortgezet onderwijs meer beeld van bèta/technische opleidingen en beroepen.
 • On Stage
  On Stage is gericht op hulp bij beroepskeuze op het vmbo en het leggen van duurzame contacten met beroepsbeoefenaren.
 • JINC
  Tijdens een Bliksemstage bezoeken leerlingen van de basisschool en het vmbo een bedrijf voor een kennismaking met een aantal beroepen. Ze doen een dagdeel lang echt ervaring op. Ook kan een professional naar school komen om de leerlingen kennis te laten maken met het bedrijf en bijbehorende beroepen.
 • Jet-Net en TechNet
  Het Jet-Net & TechNet Loket biedt gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages, projectopdrachten en nu ook videogastlessen met thema-lesbrieven. Bij het Jet-Net & TechNet Loket vinden scholen en technische bedrijven elkaar om samen jongeren de wereld van techniek en technologie te helpen ontdekken!

Arbeidsmarktinformatie borgen in loopbaanontwikkeling

Om arbeidsmarktinformatie systematisch deel te laten uitmaken van de loopbaanontwikkeling van de jongeren is het belangrijk dat arbeidsmarktinformatie:

 • is opgenomen in de strategische visie en het beleid van de school
 • is geïntegreerd in het (LOB-)curriculum van de jongeren
 • is geborgd via professionalisering van onderwijsprofessionals
 • dat de kwaliteit hiervan periodiek wordt geëvalueerd en verbeterd.

Tools

 • Euroguidance
  Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren, een handreiking voor loopbaanprofessionals voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen.
 • Expertisepunt LOB
  LOB-curriculumplanner
  LOB-scan
  LOB-taken
 • Kies mbo/SBB
  Via de website KiesMBO is lesmateriaal beschikbaar dat docenten en mentoren kunnen gebruiken.
  Daarnaast kan in de les gebruik gemaakt worden van de MBO-stad module waarmee leerlingen in een spelomgeving kennis kunnen maken met MBO-beroepen. KiesMBO kan door middel van de open datafunctie geïntegreerd worden in ander lesmateriaal.
 • NVS-NVL
  De (online) trainingen, cursussen en modules van de NVS-NVL Academie geven onderwijsprofessionals meer inzicht hoe ze arbeidsinformatie kunnen borgen binnen de LOB-aanpak van de school.  
 • Studiekeuze123.nl
  Op de website van Studiekeuze123.nl is materiaal voor decanen en andere onderwijsprofessionals beschikbaar. Daarin staat uitgelegd hoe zij de informatie van SK123 (waaronder de arbeidsmarktinformatie die bij de opleidingen staat) in de studiekeuzebegeleiding kunnen opnemen. De onderwijsprofessionals kunnen uitleg
  geven aan jongeren over de toepassingsmogelijkheden.
 • VVSL
  Via professionalisering van leden en via communicatiekanalen wordt arbeidsmarktinformatie verspreid.

 

Expertisepunt LOB

Interessante links en bestanden