Regiocontactpersonen

Expertisepunt LOB

Wat kunnen de regio-contactpersonen voor jou betekenen?

 

Je kunt de regio-contactpersonen kosteloos benaderen voor het meedenken over en ondersteunen bij: 

  • deskundigheid bieden op het gebied van LOB

  • het ontwikkelen of versterken van visie-, beleidsplannen, LOB-programma’s en kwaliteitsborging

  • het verzorgen van themabijeenkomsten, werksessies of presentaties over diverse LOB-thema’s  en de door het Expertisepunt LOB ontwikkelde tools

  • de invulling van LOB-activiteiten

  • het delen van praktijkvoorbeelden    

  • het in contact brengen met andere LOB-professionals 

  • de samenwerking tussen scholen en binnen samenwerkingsverbanden te versterken   

  • regionale beleidsontwikkelingen

Voor het Expertisepunt LOB is Nederland verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regio-contactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen.  Klik op jouw regio voor jouw regio-contactpersoon.

Acquisitie op basis van deze gegevens wordt niet op prijs gesteld.

Regio