Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie
regio

23maart

bijeenkomst leidinggeven aan LOB

Waarom een schoolleidersbijeenkomst? Het Expertisepunt LOB hoort en ziet waar de kansen en mogelijkheden liggen om LOB onderdeel te maken van de onderwijsvisie. Een essentieel onderdeel hierin is de rol en taak van het management binnen LOB. Dit is een belangrijk aspect dat voor de leerling uiteindelijk voor veel impact kan zorgen.

Drenthe College in Assen, nadere locatie volgt nog | 15.00-17.30 uur

In deze bijeenkomst komen de volgende thema’s aan bod: draagvlak, facilitering, succesfactoren, scholing en het creëren van de loopbaangerichte leeromgeving.  Dit wordt gedaan aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische hulpmiddelen. 
Kortom, u wordt geholpen en geïnspireerd bij het leiding geven aan LOB. 
 
Het programma ziet er als volgt uit:
•    Praktijkvoorbeeld 1: Plein Joure – directeur Alinka Spijkers 
•    Praktische tools/hulpmiddelen: leidinggeven aan LOB 
•    Pauze + netwerken (hapje/drankje)
•    Praktijkvoorbeeld 2: Pieter Zandt (pilotschool havoP) - teamleider Theo Mulder 
•    Uitwisselen & delen & actie (opdracht/werkvorm) 


Aanmelden

Er zijn geen kosten aan verbonden. Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door het Expertisepunt LOB. 

28maart

Kenniskring ISK en LOB

Op dinsdagmiddag 28 maart van 15:30 tot 16:45 vindt er een online kenniskring ISK en LOB plaats. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende LOB-thema’s aan de orde die relevant zijn voor de ISK.

Online | 15.30 - 16.45 uur

Dit keer staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 

Thema: doorstromen na de ISK

 • Daan van Geel van het Pontem College vertelt ons hoe zij ouders en leerlingen op de hoogte brengen van de uitstroom mogelijkheden van de leerlingen (van alle uitstroomleerlingen). Hij laat ons ook het materiaal zien dat ze gebruiken.

 • MBO Rijnland vertelt over het project Stagefit en leerwerkmogelijkheden voor ISK-leerlingen die beter leren in de praktijk.

 • Patricia Vrolijk van ISK Gouda neemt ons mee hoe zij leerlingen laten proefstuderen op het mbo.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor interactie om ervaringen uit wisselen.

 

Mocht je collega’s hebben voor wie deze bijeenkomst ook interessant is stuur dan deze uitnodiging gerust door. Ze zijn van harte welkom. 

 

Deze bijeenkomst wordt gegeven door:

Marieke Bakema en Annet Hermans

 

 

Inschrijven

29maart

STO LIVE-webinar

Er wordt tijdens dit webinar aandacht gegeven aan effectieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding binnen een STO-project, gekoppeld aan de zeven dimensies van techniek.

online | 15.00 tot 16.00 uur

Binnen het vmbo is LOB (loopbaanontwikkeling en begeleiding) een heel belangrijk onderdeel. Door LOB leren leerlingen zichzelf kennen, kennis te maken met de wereld om hen heen en keuzes te maken. Maar hoe richt je LOB effectief en efficiënt in? Het Kohnstamminstituut heeft onderzoek gedaan naar LOB en de regio Zuidoost Groningen heeft ervaring. Beide komen aan het woord tijdens STO LIVE.

 

Merlijn Karssen (onderzoeker bij het Kohnstamm instituut) komt vertellen over het onderzoek wat zij heeft gedaan rondom LOB waar zeven kenmerken voor effectieve LOB uit zijn gekomen, waarna Peter Zwiers (projectleider STO bij het Scholengemeenschap Ubbo Emmius) en Jeltske Beeksma (projectleider STO regio Zuidoost Groningen en Regio contactpersoon bij Expertisepunt LOB) zullen reflecteren op de mogelijke praktische invulling van deze 7 punten.

 

Meer informatie en aanmelden

 

 

 

3april

Doorstroomcijfers ontcijferd (vervolg 9 maart)

Dit is een online leernetwerk met meerdere bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je handvatten hoe je voor jouw school aan de slag kunt met doorstroomgegevens.

online | 15.30-17.00 uur

Bestemd voor onderwijsprofessionals vanuit havo en vwo.

 

Dit doen we aan de hand van de volgende thema’s:  
•    Inzicht in de cijfers 
•    Het verhaal achter de cijfers 
•    Wat is er nodig?  


Voor de bijeenkomsten heb je toegang nodig tot de doorstroomgegevens van jouw school. Denk hierbij aan Vensters VO, de NCO-rapportage en rapportages die je krijgt vanuit de hoger onderwijsinstelling waar de meeste van jouw leerlingen naar toe gaan. 


De data: 
-    Donderdag 9 maart 10.00-11.00 uur (is geweest)
-    Maandag 3 april 15.30-17.00 uur 
-    Maandag 19 juni (optioneel) inloopspreekuur van 16.00-17.00 uur.  
 

Aanmelden

4april

Regiodag van 12 praktijkscholen

workshop over LOB praktijkopdrachten

Grolsche Veste in Enschede | 10.00 - 15.30 uur

Regiodag van 12 Praktijkscholen: een workshop over LOB praktijkopdrachten.

 

Geen externe inschrijving mogelijk (life)

4april

VIP-event voor mbo-medewerkers

-onder voorbehoud-

Zwolle | 10-00 - 15:30 uur

VIP-event voor mbo-medewerkers (Landstede Groei Opleidingen, Landstede MBO, mbo Menso Alting en StartCollege). Thema: ‘Lekker in je vel als medewerker en student’. Samen gaan we binnen dit thema aan de slag met Verbinden, Innoveren/Inspireren en Professionaliseren (kortom: VIP). Workshop Veranderstappen in je loopbaan. 

 

Externe inschrijvingen niet mogelijk.

5april

MBO-Inspiratiedag

Het doel van de dag is om MBO-studenten te inspireren, te laten zien dat er veel beroepen zijn die aansluiten bij de opleidingen die zij volgen.

Concertgebouw in Amsterdam | ca. 9.00-13.00 uur

Het programma start met het gezamenlijk bijwonen van de repetitie van het Concertgebouworkest in de Grote Zaal. Daarna lopen de studenten een route waarbij zij begeleid worden door een rondleider die veel over het gebouw kan vertellen. De route heeft drie stops bij een medewerker die vertelt over de werkzaamheden. Per route is plaats voor drie groepen, dit zijn de routes:

 

Geel: facilitair en theatertechniek

 • Mick van der Werff, medewerker theatertechniek: Wat zijn de technische mogelijkheden bij een concert of event?

 • Walther Brathwaite, medewerker receptie en beveiliging: Hoe ziet de dag van een portier eruit en wat zijn de verantwoordelijkheden?

 • Edwin van der Heijden, manager facilitaire dienst: Wat is er achter de schermen nodig om een orkest op het podium speelklaar te hebben?

 

Blauw: marketing, klantenservice/verkoop en social media (DEZE ROUTE IS INMIDDELS VOL)

 • Iris Heijmans, marketeer: Marketing van familieconcerten, educatie & participatieprojecten, hoe bereik je de doelgroepen?

 • Hante Rogaar, assistent-coördinator klantcontact en verkoop: Hoe zorg je dat de klantreis goed begint en eindigt?

 • Pétrie de Vries, social mediaspecialist: Hoe wordt social media ingezet om het orkest te promoten?


Rood: educatie/productie, events en online events

 • Caroline van den Ende, accountmanager events: Wat komt er kijken bij de voorbereiding en opbouw van een event?

 • José de Haan, medewerker educatie: Wat moet er geregeld worden om een schoolprogramma uit te voeren met het orkest in Het Concertgebouw?

 • Bart Hermans, manager ICT: Tijdens corona werden veel vergaderingen en events online georganiseerd. Hoe ging dat in zijn werk en hoe werden deze online Zoom-sessies steeds professioneler?

 

meer informatie en aanmelden

 

 

6april

online leerkring: thema LOB beleid

thema LOB beleid: goed voorbeeld, wie is verantwoordelijk voor LOB beleid

online | 16.00-17.00 uur

geen externe inschrijving mogelijk.

6april

Conferentie ‘Passende Beroepspraktijkvorming (BPV) in de regio Limburg’

De beroepspraktijkvorming (BPV) is voor studenten in het mbo een belangrijk onderdeel.  Zonder stage- of leerwerkplek immers geen mbo-diploma. Voor mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte is het leren op de werkvloer vaak een extra uitdaging.

Gilde Opleidingen, Kasteel Hillenraedtstraat 1, 6042 KA in Roermond | 14.30 - 18.00 uur

Let op: de conferentie is bedoeld voor Ingrado-leden en niet-leden uit Limburg

Dat geldt ook voor leerbedrijven, BPV-begeleiders, praktijkbegeleiders en medewerkers van gemeenten. Samen met hen gaan we in gesprek over hoe je de BPV-begeleiding tot een gezamenlijk succes kan maken.

Ben jij betrokken bij de BPV van mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte in de provincie Limburg? Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan de ‘BPV-conferentie in de regio’. 

Tijdens de conferentie gaan we samen aan de slag. Het programma is zo opgezet dat het voeren van een constructieve dialoog met elkaar centraal staat. We halen successen, nieuwe ideeën en inspiratie op die we na afloop met iedereen delen

 

Voor wie: BPV-begeleiders, BPV-coördinatoren, RMC, gemeenten, SBB-consulenten, leerbedrijven, studenten en iedereen die interesse heeft voor passende BPV.

 

Aanmelden en meer informatie: 

 

Deze conferentie wordt georganiseerd door werkgroep 4 passend onderwijs mbo (initiatiefnemer van het BPV-handboek) en Gilde Opleidingen Roermond.

11april

Het inspireren en motiveren van HAVO leerlingen

Gezamelijke bijeenkomst van HACO-HAVOPlatform en Expertisepunt LOB over het vormgeven van een dynamische leeromgeving.

vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht | 12.00 - 17.00 uur

Hoe zorg je ervoor dat Havo leerlingen weer gemotiveerd raken om hun talenten te benutten? Om naar school te gaan, te leren, over hun toekomst na te denken (bijvoorbeeld overgang naar vervolgstudie) en samen te werken? De een wil niets. De ander wil juist van alles tegelijk, maar het lukt toch niet om ze op een goede manier in beweging te krijgen. Het Havo platform, Havisten competent en het Expertisepunt LOB organiseren over dit thema inspiratiemiddag. 


Tijdens een interactieve presentatie op 11 april geeft James Smith van Youngworks je direct inzicht in de drijfveren van deze generatie leerlingen. Ook krijg je concrete tips over wat leerlingen in het contact met jou als onderwijsprofessional nodig hebben in het kader van een goede leerling begeleiding. 

 

Gedurende het Havo congres van februari 2023 werden er workshops en lezingen aangeboden, circa de helft hiervan ging over stress, welzijn en motiveren, reguleren. Vanuit Havistencompetent zijn er afgelopen jaar verschillende Webinars georganiseerd die ook deze thema’s raken. Actuele en thema’s die nu spelen. Vanuit deze invalshoek organiseren het Havo platform, Havisten competent en het Expertisepunt LOB deze bijeenkomst. Samen met collega’s brainstormen over het havo-onderwijs en gezamenlijk nadenken over de mogelijkheden om het havo-onderwijs nog meer een eigen gezicht te geven. 
 
Opzet programma

 • Lunch staat om 12:00 uur voor iedereen klaar  

 • Start programma 12:45 uur

 • Start programma met Interactieve sessie onder leiding van James Smith van Youngworks 

 • Aan de slag met elkaar als vervolg op de sessie

 • Centrale afsluiting

 • Borrel

 

Inschrijven

 

Routebeschrijving

 

14april

Conferentie ‘Passende BPV in regio Gelderland en Twente’

Ben jij betrokken bij de BPV van mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte in de regio Gelderland en Twente? Dan ben je van harte welkom op de conferentie ‘Passende BPV in de regio?’.

Civon Innovatiecentrum in Ulft | 09.30 - 14.00 uur

Let op: de conferentie is bedoeld voor Ingrado-leden en niet-leden uit Gelderland en Twente

 

De beroepspraktijkvorming (BPV) is voor mbo-studenten een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zonder stage- of leerwerkplek immers geen diploma. Voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte is het leren op de werkvloer vaak een extra uitdaging. Dat geldt ook voor leerbedrijven, BPV-begeleiders, praktijkopleiders en medewerkers van gemeenten.

Tijdens de conferentie gaan deelnemers samen aan de slag. Het programma is zo opgezet dat het voeren van een constructieve dialoog met elkaar centraal staat. Er worden successen, nieuwe ideeën en inspiratie opgehaald die we na afloop met iedereen delen.

 

Programma en inschrijven

 

 

18april

Leerkring (2 van 5) LOB binnen een praktijkgericht programma

Hou verhoudt LOB zich tot een praktijkgericht programma? Hoe organiseer je voldoende aandacht voor LOB binnen een praktijkgericht programma? Deze leerkring is gericht op het opleveren van gezamenlijke opbrengsten, ervaringen en initiatieven. Leren van en met elkaar op dit thema staat centraal. In totaal zijn er 5 sessies gepland.

Online | 15.00 - 16.30 uur

De volgende leerkring staat gepland op 7 maart aanstaande en we nodigen je hiervoor van harte uit. In het programma staat centraal hoe je vanuit je rol als LOB-professional het praktijkgericht programma loopbaangericht(er) kunt maken. Daarnaast willen we ruimte geven aan de vragen van de leerkringdeelnemers. Als die er zijn, mail ons dan van tevoren je vragen zodat we hier rekening mee kunnen houden. Deze leerkring is voor alle scholen die aan de slag zijn of gaan met een praktijkgericht programma en is kosteloos.

Deze sessies worden begeleid door: Netty Bonouvrié en Michel Zijffers.

Inschrijven

19april

Aan de slag met loopbaangesprekken!

Veel beroepen waar we studenten nu voor opleiden, bestaan over tien jaar niet meer, daarom moeten we onze leerlingen voorbereiden op een leven lang leren zodat zij zich kunnen blijven aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt.

GO Academy Gilde Opleidingen | 9.00-12.00 uur

Een goed loopbaangesprek is daarom onmisbaar bij het begeleiden van studenten in hun loopbaan. Alleen op die manier kun je betekenis geven aan hun ervaringen en samen vooruitkijken. 

 

Voer jij regelmatig loopbaangesprekken en wil jij eens andere vragen stellen als: waar ben je goed in? 
Wat vind je leuk of wat wil je worden? Wil jij praktisch aan de slag met het voeren van 
loopbaangesprekken waarbij je je leerlingen écht aan het denken zet? Kom dan naar de workshop 
“aan de slag met loopbaangesprekken” van het Landelijke Expertisepunt LOB. In deze praktische 
workshop ga je aan de slag met het voeren van loopbaangesprekken en krijg je praktische tips die je 
meteen kunt toepassen in de praktijk. 


Voor wie: Docenten LOB, studieloopbaanbegeleiders, decanen en iedereen die loopbaangesprekken 
voert en werkt met loopbaanoriëntatie.


Hoe lang: de workshop duurt ongeveer 2 – 2,5 uur

 

Deze workshop wordt gegeven door Monique Pauli en Chantal Kleuters.

 

 

Deze bijeenkomst is helaas vol.

20april

Inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst LOB-cv

Doel van deze werkbijeenkomst is om concrete handvatten te bieden voor het invoeren van het LOB-cv en inzicht te geven hoe het LOB-cv bijdraagt aan het soepeler maken van de doorstroom vo-hbo.

Haagse Hogeschool, Den Haag | 9.30-11 uur

Het Expertisepunt LOB, De Haagse Hogeschool en Spirit4you organiseren gezamenlijk een inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst over hoe je het LOB-cv kunt gebruiken en inzetten in het LOB-programma. Doel is om samen met vo, mbo & hbo in de regio te gaan opschalen. Maar hoe gaat het eraan toe in de praktijk? Vanuit het vo en het hbo worden ervaringen gedeeld. Daarnaast gaan we graag in gesprek hoe het LOB-cv voor jouw school of opleiding zou kunnen werken.


De volgende punten staan 20 april centraal:

 • Korte intro LOB-cv (doel en gebruik)

 • Gebruik en ervaringen LOB-cv; vo, mbo & hbo

 • LOB-cv - inzet landelijk 

 • Knelpunten/belemmeringen LOB-cv en eventuele oplossingen

 • LOB-cv integreren in het LOB-programma 

 

Aanmelden

 

 

20april

inspiratiesessie voor schoolcoaches

actuele ontwikkelingen

Zone college, alle locaties |

Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van LOB? De opdrachtenbank van het Expertisepunt: what’s new? En ondersteunen van mijn collega’s bij het voeren van loopbaangesprekken, hoe doe ik dat?

 

Geen externe aanmeldingen mogelijk.

20april

Reflecteren op LOB-activiteiten

Hoe wordt reflectie effectief?

online | 9.30-1045 uur

Scholen steken veel energie in het ontwikkelen van een mooi LOB-programma, waarbij jongeren ervaringen kunnen opdoen om meer inzicht te krijgen in hun talenten en motieven. Om deze ervaringen betekenisvol te maken is reflectie essentieel.


In deze werksessie kijken we, ook vanuit onderzoek, hoe reflectie effectief is. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën, inspiratie en tips die je direct in praktijk kunt brengen.


Deze werksessie wordt gegeven door:

Marieke Bakema en Annemieke Rebel

 

Inschrijven

8mei

online leerkring: thema LOB in de vakles

LOB in de vakles: hoe geef je lob vorm in reguliere vakken, ook de avo-vakken? Collega’s en ouders betrekken bij lob.

online | 16.00-17.00 uur

Geen externe aanmeldingen mogelijk.

23mei

save the date - regionale conferentie Ingrado - Utrecht

regio Utrecht

Nieuwegein |

save the date - nadere informatie volgt.

7juni

save the date - regionale conferentie Ingrado - Noord Nederland

regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe)

waarschijnlijk Leeuwarden |

save the date - nadere informatie volgt.

8juni

Save the date - regionale conferentie Ingrado - West Brabant en Zeeland

regio West-Brabant en Zeeland

Scalda, Zeeland |

save the date - nadere informatie volgt.

8juni

Kennisdelingsbijeenkomst: Het regionale loopbaandossier als hulpmiddel voor een doorlopende leerlijn

Begeleiding en dialoog in een loopbaangerichte leeromgeving

KW1C, Vlijmenseweg 2, Den Bosch (ruimte volgt nog) | 14.30-17.00 uur

In de regio Oost Brabant werken het vo en het mbo (met o.a. het Techniekloket) intensief samen om een doorlopende begeleidings-/leerlijn te realiseren van het vo naar het mbo. Hierbij blijkt goede begeleiding van de leerling, in een loopbaangerichte leeromgeving, voorwaardelijk te zijn. De mentor/coach/studieloopbaanbegeleider heeft hierbij een cruciale rol.
Dit proces helpt de leerling om meer bewust te zijn van zijn/haar ontwikkeling en keuzeproces op het vo en wat hierbij van belang is voor een goede start op het mbo. 

 

In deze workshop leer je:
1.    Waarom de loopbaanbegeleiding van leerlingen op de overgang van vmbo naar het mbo een doorlopend en continu proces moet zijn en waar het vo en mbo een gedeelde verantwoordelijkheid in hebben. 


2.    Hoe je als mentor/coach/studieloopbaanbegeleider de leerling begeleidt zodat hij/zij goed  voorbereid is op de volgende stap en hoe op het mbo hier vervolg aan gegeven kan worden.


3.    Welke hulpmiddelen, handvatten en tools hierbij ondersteunend kunnen zijn. 


Specifiek staan we stil bij het regionale loopbaandossier wat de scholen in de regio gezamenlijk ontwikkeld hebben. Dit kan een hulpmiddel zijn waarmee de leerling zichzelf kan presenteren / introduceren op het mbo zodat hij/zij hier beter in beeld is  / gekend wordt bij de start van de opleiding. Op deze wijze kan op het mbo vervolg gegeven worden aan de loopbaanbegeleiding die gestart is op het vmbo door bijvoorbeeld het bieden van maatwerk. 
Hiermee wordt een doorlopende leer-/begeleidingslijn voor LOB én een soepele overgang naar het mbo voor alle vmbo leerlingen geborgd.

 

Voor mentoren/coaches/studieloopbaanbegeleiders/LOB-professionals vo-mbo-hbo

 

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Jolanda Cuijpers en Noortje Neervoort.

 

Aanmelden

 

*Aanmelding is kosteloos. Wanneer u zich echter aanmeldt en binnen twee weken voor aanvang zonder opgaaf van gegronde reden afmeldt of op de dag zelf niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt 80 euro in rekening te brengen als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten.

 


 

 

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.