Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie
regio

29november

Gratis online proeverij leergang loopbaancoaching

Jongeren helpen bij het maken van keuzes, zoals kiezen van een baan of opleiding.

online | 20.00-21.00 uur

Heb jij in je werk te maken met jongeren die op school of tijdens hun loopbaan voor belangrijke beslissingen staan? Zoals een profielkeuze, het kiezen van een opleiding of een eerste baan? Tijdens de leergang Loopbaancoaching ga je aan de slag met wetenschappelijke kennis uit de psychologie, praktische coachingsvaardigheden en -instrumenten waarmee jij deze jongeren tot bloei laat komen.

 

meer informatie en aanmelden

 

30november

Hybride netwerkbijeenkomst extra begeleiding en nazorg mbo

In de afgelopen jaren hebben mbo scholen extra begeleiding en nazorg (aanpak jeugdwerkloosheid) georganiseerd voor jongeren die het lastig vinden om de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt te maken.

MBO Raad te Woerden of online | 13.30-16.45 uur

Extra begeleiding en nazorg in het mbo

De ministeries van OCW en SZW vinden het belangrijk dat deze extra ondersteuning structureel kan worden gegeven en werken daarom aan een wetsvoorstel. De beoogde invoeringsdatum van dit wetsvoorstel is medio 2025. Tot die tijd kunnen scholen hun ingezette aanpak voortzetten via de Subsidieregeling nazorg mbo die wordt verlengd en met de € 25 miljoen voor extra begeleiding, die onderdeel uitmaakt van verhoogde bekostiging voor niveau 2. 

 

Bijeenkomst 30 november
Op woensdag 30 november organiseert de MBO Raad een hybride netwerkbijeenkomst voor scholen over dit onderwerp. De netwerkbijeenkomst start om 13.30 uur. Het plenaire deel eindigt om 15.50 uur. Daarna is er een netwerkborrel tot uiterlijk 16.45 uur. 

 

Tijdens deze bijeenkomst licht het ministerie van OCW de hoofdlijnen van het wetsvoorstel toe en geven zij toelichting op de nieuwe subsidieregeling. Vervolgens lichten 3 scholen toe hoe zij de extra begeleiding en nazorg aanpakken, wat er goed gaat en waar aandachtspunten zijn. Deze eerste twee programmaonderdelen zijn ook online te volgen. 

 

In het tweede deel van de netwerkbijeenkomst is er ruimte voor scholen om ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurt tijdens de netwerkborrel en is alleen mogelijk voor de deelnemers die in Woerden aanwezig zijn. 

 

Hybride karakter en aanmelding
Op de locatie in Woerden is ruimte voor maximaal 60 deelnemers. Bij aanmelding kunt u aangeven of u fysiek of online wilt deelnemen. Wanneer zich meer dan 60 deelnemers aanmelden voor de fysieke bijeenkomst, zullen we deelnemers van dezelfde school vragen om onderling af te stemmen wie fysiek aanwezig is en wie online aansluit. 
 

Aanmelden

 

Programma

Tijdstip

Wat

Vorm

13:00-13:30

Inloop

Fysiek

13:30-13:40

Welkom

Hybride

13:40-14:10

Inleiding OCW

Toelichting op het wetstraject en de subsidieregeling

Hybride

14:10-14:35

Voorbeeld Rijn IJssel

Hybride

14:35-14:45

Pauze

14:45-15:10

Voorbeeld Friesepoort

Hybride

15:10-15:35

Voorbeeld ROC Tilburg

Hybride

15:35-15:50

Ruimte voor vragen en discussie

Hybride

15:50-16:45

Netwerk borrel in groepen

Fysiek

1december

Reflecteren op LOB-activiteiten

Bekijken vanuit onderzoek hoe reflectie effectief is.

online | 15.30-16.45 uur

Scholen steken veel energie in het ontwikkelen van een mooi LOB-programma, waarbij jongeren ervaringen kunnen opdoen om meer inzicht te krijgen in hun talenten en motieven. Om deze ervaringen betekenisvol te maken is reflectie essentieel.


In deze werksessie kijken we, ook vanuit onderzoek, hoe reflectie effectief is. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën, inspiratie en tips die je direct in praktijk kunt brengen.


Deze werksessie wordt gegeven door:

Marieke Bakema en Annemieke Rebel

Inschrijven

1december

Kenniskring decanen Vmbo BKG - regio Rijnmond/ZHZ

Deze Kenniskringen zijn bedoeld om kennis te delen, maar hebben ook als doel collega’s te leren kennen en met elkaar te sparren over thema’s die jullie bezighouden.

Focus Beroepsacademie, Dierensteinweg 4, 2991 XJ Barendrecht | 9.00-10.30 uur

Ben jij decaan als verantwoordelijk voor LOB in een school voor Vmbo met de basis, kader en/of gemende leerweg? En ben je geïnteresseerd in uitwisseling van kennis en ervaring met collega-decanen in de regio Rijnmond/ZHZ? Dan zijn de kenniskringen die wij vanuit het Expertisepunt LOB voor onze regio organiseren vast iets voor jou. De Kenniskringen zijn bedoeld om kennis te delen, maar hebben ook als doel collega’s te leren kennen en met elkaar te sparren over thema’s die jullie bezighouden. 

 

We organiseren dit jaar drie Kenniskringen voor decanen Vmbo BKG en de eerste is op 1 december 2022 van 09.00 – 10.30 bij Focus Beroepsacademie in Barendrecht. In deze eerste staat het Thema Lob geïntegreerd in het hele onderwijsprogramma centraal. We sparren met jullie over de mogelijkheden om niet alleen de mentoren, maar ook alle vakdocenten te betrekken bij de Loopbaanbegeleiding van de leerlingen. 

 

We sluiten voor de thema’s van de volgende twee Kenniskringen voor decanen Vmbo BKG graag aan bij de behoefte van de deelnemers. In de eerste bijeenkomst zullen we daarom in overleg de inhoud van de volgende bijeenkomst afstemmen.

 

Tijdens deze Kenniskring informeren wij jullie ook over wat het Expertisepunt LOB is en welke ondersteuning wij scholen of groepen van scholen kunnen bieden bij de ontwikkeling van LOB. 

 

Wij kijken naar jullie uit!

Jannie Steegenga j.steegenga@expertisepuntlob.nl 
Martha Netten m.b.netten@expertisepuntlob.nl

 

Aanmelden kan t/m 25 november 2022

INSCHRIJVEN
 

8december

LOB en kansengelijkheid

Gelijke kansen in het onderwijs blijft een thema waar aandacht aan geschonken moet worden. Maar, hoe staat het er eigenlijk voor met kansengelijkheid en hoe kan je er nu mee aan de slag? Hoe kan je LOB als instrument gebruiken om kansengelijkheid te bevorderen?

online | 15.30 -17.00 uur

Kansengelijkheid op basis van een migratieachtergrond is een bekend thema. Hoe zit het eigenlijk met de studiekeuze en de loopbaanvraagstukken van deze doelgroep? In een recent onderzoek is hier aandacht aan besteed en wordt tijdens dit webinar gepresenteerd. Maar er zijn nog meer oorzaken voor kansenongelijkheid en mogelijkheden om kansengelijkheid te bevorderen. Met een expertpanel wordt besproken welke mogelijkheden er zijn en welke tips scholen ter harte kunnen nemen om kansengelijkheid te stimuleren.

 

Je krijgt daarnaast praktische tips en toelichting op ontwikkelde instrumenten op het gebied van LOB en hoe je daarmee kunt werken aan kansengelijkheid.

 

Tijdens deze webinar komen onderwijsprofessionals, onderzoekers, afgevaardigden van de ministeries en het Expertisepunt LOB aan het woord. De webinar is bedoeld voor onderwijsloopbaanprofessionals, -leidinggevenden, mentoren en docenten in het vo, mbo en hbo. Je kunt de webinar kosteloos volgen.
 

Inschrijven

14december

SWLO, studie-werksucces met leerorkest

Een nieuw geluid met impact. Door de taal van muziek – krijgen deelnemers op een creatieve manier inzicht in hun kwaliteiten en ontwikkelen zij vaardigheden die bijdragen aan het lerend vermogen.

Amphion, Bizetlaan 1 Doetinchem | 15.30-18.00 uur

Het SWLO (Studie Werk Leerorkest) geeft een concert.

Dagvoorzitter Wendelien Wouters


•    Je maakt kennis met en ervaart wat het betekent om deel te nemen aan het SWLO. 
•    Je ontdekt wie zijn betrokkenen bij het SWLO.
•    Je ontdekt de verbinding met Leerorkest Nederland.
•    Je leert over het onderzoek verbonden aan het SWLO en je ontdekt de reikwijdte van het SWLO, regionaal (Achterhoek, Gelderland) en landelijk.
•    Je maakt kennis met de rol van het SWLO als katalysator in de dialoog rondom Transitie en Leven lang ontwikkelen

 

Programma:

15.30- 16 uur    
Inloop
Tentoonstelling: De rode draad van het SWLO
    
16-17 uur    
Presentatie en concert:
SWLO en Leven Lang Ontwikkelen
    
17-18 uur    
Netwerkborrel
Presentaties van deelnemers, stakeholders, onderzoekers
 

Bekijk ook ons praktijkvoorbeeld over het SWLO: Muziek maken met een loopbaanvraag binnen het SWLO: Een leertraject zonder grenzen

 

Aanmelden

15december

Inspiratiesessie startende decanen

Ben jij ook startende decaan in Regio Noord?

locatie: nader te bepalen | 15.00-16.30 uur

Inspiratiesessie startende decanen
Vanuit het Expertisepunt LOB willen we jou graag ondersteunen en faciliteren met alles wat met LOB te maken heeft. Soms is het lastig om een goed overzicht te krijgen van wat verplicht is, wat mag, wat handig is en waar je alles vindt. Welke ontwikkelingen zijn er gaande en welke komen eraan? Wanneer kun je spreken van een loopbaangerichte leeromgeving? En ben jij overal verantwoordelijk voor ? 
 
In de inspiratiesessie willen we graag veel inzichten en ervaringen delen, expertise uitwisselen en proberen je vragen te beantwoorden. 
 
Voor wie? 
Er zijn veel startende decanen in regio Noord, vandaar dat het ons goed lijkt om ze allemaal bijeen te brengen voor een mooie inspiratie sessie. Ben je decaan van het vmbo, havo, vwo of het mbo; van harte welkom. En ben je als decaan gestart in het vorige schoolseizoen, dan ben je ook nog zeer welkom!
 
Doel: je rijdt stuiterend naar huis, vol ideeën, inzichten en enthousiasme om aan de slag te gaan met LOB.
 
Waar?
Aan de hand van de aanmeldingen kiezen we een centrale locatie uit. 

 

Opgave
Je kunt je aanmelden via deze aanmeldlink
 

2februari

Havocongres 2023 'Trots op Havo!'

Meer leerlingen meer leren, dat is waar het om draait. Maar lukt het ons nog om de havist te bedienen met zijn behoefte aan contact, maar weerstand tegen bemoeienis?

Congrescentrum ‘De Werelt’, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren | 9.30 - 16.00 uur

De tiende(!) editie van het havocongres ‘Trots op Havo’ is rondom dit thema geprogrammeerd.

 

In een tijdperk waarin we zoekende zijn naar een passende manier om jongeren educatief te ontwikkelen, lijkt -sterker dan ooit – een wisselwerking te bestaan tussen het gedrag van docenten en leerlingen. In deze tiende editie van het havocongres ligt het accent op de vraag ‘waar vinden wij elkaar weer’? Lukt het ons nog om de havist te bedienen met zijn behoefte aan contact, maar weerstand tegen bemoeienis? We hebben aandacht voor de impact die wij hebben op het leren van de leerlingen en gebruiken daarbij de kennis over het mentale welzijn en de kennis over hoe leren van jongeren gaat.

 

Eveline Crone zal de inhoudelijke aftrap doen op 2 februari en daarna volgt, zoals gebruikelijk, een gevarieerd keuzeprogramma rondom deze problematiek.

Meer informatie

Programma

 

Doelgroep: Mensen die werkzaam zijn op (of zich bezighouden met) de havo.
Kosten:  € 395,- per deelnemer*, inclusief materiaal en catering. Elke volgende deelnemer van dezelfde school en vrienden van het havoplatform betalen € 375,- 

 

Aanmelden


 

 

16februari

Inspiratie sessie LOB is van iedereen!

Hoe krijgt LOB een duurzame plek binnen jouw school?

online | 15.30-16.45 uur

De 'O' van LOB staat al lang niet meer alleen voor Oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) Ontwikkeling. LOB wordt daarmee iets waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, iedereen draagt bij aan het belang van goede LOB en de implementatie daarvan binnen het onderwijsprogramma. Als je hier meer over wilt weten én over hoe LOB een duurzame plek krijgt binnen je school of organisatie, schrijf je dan in voor deze werksessie. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën, inspiratie en praktische tips die je direct in praktijk kunt brengen.

 

Deze werksessie wordt gegeven door:

Marieke Bakema en Annemieke Rebel

Inschrijven

9maart

LOB past in alle lessen

Hoe besteed je aandacht aan loopbaanontwikkeling in de les.

online | 15.30-16.45 uur

De 'O' van LOB staat niet meer alleen voor oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) ontwikkeling. Loopbaanontwikkeling wordt daarmee iets waarvoor ook binnen de les aandacht moet zijn. Tijdens deze inspiratiesessie laten we zien hoe je op een laagdrempelige manier aandacht kunt besteden aan Loopbaanontwikkeling in de les en welke ruimte hiervoor is binnen het PTA. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën en voorbeelden die je direct in de praktijk kan brengen. De sessie is interessant voor zowel decanen/LOB-coördinatoren als (vak)docenten.

 

Deze werksessie wordt gegeven door:

Marieke Bakema en Annemieke Rebel

Inschrijven

20april

Reflecteren op LOB-activiteiten

Hoe wordt reflectie effectief?

online | 9.30-1045 uur

Scholen steken veel energie in het ontwikkelen van een mooi LOB-programma, waarbij jongeren ervaringen kunnen opdoen om meer inzicht te krijgen in hun talenten en motieven. Om deze ervaringen betekenisvol te maken is reflectie essentieel.


In deze werksessie kijken we, ook vanuit onderzoek, hoe reflectie effectief is. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën, inspiratie en tips die je direct in praktijk kunt brengen.


Deze werksessie wordt gegeven door:

Marieke Bakema en Annemieke Rebel

Inschrijven

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Anti-spam
Typ bovenstaande code over.