Doorstroomgegevens

Expertisepunt LOB

Veel jongeren vallen gedurende hun vervolgopleiding uit. Switch of zelfs uitval liggen met name in het eerste jaar op de loer. Scholen bereiden jongeren zo goed mogelijk voor op de overstap naar vervolgonderwijs. Toch verdwijnen jongeren, als zij eenmaal de overstap gemaakt hebben, vaak uit beeld bij de toeleverende school. Steeds meer zien verschillende schoolsectoren studiesucces als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Scholen vinden het belangrijk te weten hoe hun oud-leerlingen/ -studenten het doen in het vervolgonderwijs. Er zijn veel mogelijkheden voor scholen om het studiesucces in het vervolgonderwijs te vergroten. Maar hoe kom je aan de juiste informatie? Wat zeggen die doorstroomcijfers vervolgens en in hoeverre zijn de cijfers aanleiding om het LOB-beleid aan te passen? 
Om inzicht te krijgen in studiesucces en daarop te anticiperen neemt een school een drie stappen om doorstroomgegevens te gebruiken als kwaliteitsborging van het LOB-beleid:

Kwantitatieve doorstroomdata generen middels databanken. Voor de verschillende onderwijssectoren zijn diverse databanken beschikbaar. Handreiking gebruik doorstroomdata* ondersteunt om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Kwalitatieve doorstroomdata genereren middels alumni-beleid. Voor het verhaal achter de kwantitatieve gegevens is het gesprek met de student nodig. Er zijn verscheidene manieren denkbaar waarop scholen met hun oud leerlingen/ of studenten in contact blijven. Denk aan enquêtes, alumni-bijeenkomsten, LinkedIn-groep enz.

LOB-beleid aanscherpen. Tot slot geven de kwantitatieve en kwalitatieve data (soms) gerichte verbeterpunten in het LOB-beleid, in de ontwikkeling van studievaardigheden bij jongeren of om in samenwerking met de vervolgopleiding de vak-inhoud beter af te stemmen.  

*) Let op. Handreiking is geschreven voor de doelgroep vo. Echter is deze ook goed te gebruiken voor de doorstroom mbo-hbo, wanneer andere databanken worden gebruikt.


Kwantitatieve doorstroomdata genereren middels databanken
 

Handreiking gebruik doorstroomdata – VO-raad*Databanken vo  mbo/hbo

Databank- Vensters

Databank - Nationaal Cohort OnderzoekDatabanken mbo  hbo

Databank - DUO

Landelijk beeld – Vereniging Hogeschool

Landelijk beeld- Onderwijs in cijfers


Kwalitatieve doorstroomdata genereren middels alumni-beleid
 


Praktijkvoorbeeld

Alumni-beleid mbo-school: Leijgraaf-next (link naar dit praktijkvoorbeeld)LOB-beleid aanscherpen