Doorstroomgegevens

Expertisepunt LOB

Scholen bereiden jongeren zo goed mogelijk voor op de overstap naar vervolgonderwijs. Toch verdwijnen jongeren, als zij eenmaal de overstap gemaakt hebben, vaak uit beeld bij de toeleverende school.

Om beter te weten hoe oud-leerlingen/studenten (alumni) het doen als ze eenmaal zijn doorgestroomd geven kwantitatieve data (doorstroomcijfers) en kwalitatieve data (het verhaal achter de cijfers) inzicht. 

Het aantal studenten dat in of na het eerste jaar stopt of van studie wisselt is, alhoewel in de afgelopen jaren wat gedaald, nog steeds aanzienlijk. Van de havisten bijvoorbeeld, die in de afgelopen jaren aan een studie op het hbo begonnen stopte ruim een kwart tot een derde van de studenten in of direct na het eerste jaar met hun studie. Factsheet Studievoortgang 2020-2021 (vereniginghogescholen.nl)

Om het studentsucces te vergroten op de overgang van de ene naar de andere onderwijssector en daarmee studieuitval en -switch te verlagen na de overgang dienen de verschillende onderwijssectoren gezamenlijk verantwoordelijkheid te pakken. Om te weten aan welke knoppen je kunt draaien voor het terugdringen van uitval en switch moet je zicht krijgen op de oorzaken hiervan. Doorstroomgegevens (kwantitatief en kwalitatief) geven inzicht in deze oorzaken.

Expertisepunt LOB

De wegwijzer doorstroomgegevens laat in drie stappen zien welke rol het delen en gebruiken van doorstroomgegevens kan spelen, bij het gezamenlijk werken aan studentsucces. De stappen zijn:

  • Het vinden van de beschikbare informatie.

  • Het duiden van de beschikbare informatie.

  • Handvatten voor het naar beneden brengen van de uitval- en switchcijfers.

Inzicht in de uitval- en switchcijfers van oud-leerlingen/-studenten (alumni)

Het verhaal achter de cijfers

De cijfers over uitval en switch zeggen nog niets over waarom de studenten stoppen in het eerste jaar van de studie. Daarom is het zo belangrijk om het kwalitatieve onderzoek aan te vullen met kwantitatief onderzoek binnen de eigen onderwijsinstelling. Naast gesprekken tussen de onderwijssoorten kan het gesprek met alumni ook veel inzicht geven. Niemand kan beter vertellen hoe ze vinden dat ze zijn voorbereid op hun overstap naar het vervolgonderwijs dan de alumni zelf.

Meer weten? 

Expertisepunt LOB

Doorstroomcijfers kunnen helpen om LOB op de kaart te zetten

Hoe kunnen we de aansluiting tussen havo en hbo verbeteren? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) gebruikt de doorstroomcijfers om daarover met middelbare scholen in gesprek te gaan. Marieke Siebrecht (HvA) en Stéphanie Dockx (Hervormd Lyceum Zuid) vertellen over wat dat oplevert, onder meer voor LOB.

________________________________________________________________________________

Tips voor bevordering studentensucces

  • Verbeteringen in het LOB Programma

De LOB-scan geeft scholen inzicht in hoe het ervoor staat met LOB en helpt bij het formuleren van speerpunten voor een verbetering van het LOB-programma

  • Beter voorbereiden op de studievaardigheden die nodig zijn

Hbo-studievaardigheden doorstroom havo-hbo:
Brochure doorstroom havo-hbo (havohbo.nl)
Hbo-studievaardigheden doorstroom mbo-hbo:
Brochure mbo-hbo (mbohbonoordnederland.nl)

Lobbox - bekijkjetoekomstnu
Voor mbo-studenten die overwegen door te stromen naar het hbo wordt op steeds meer mbo-opleidingen een keuzedeel ‘voorbereiding hbo’ aangeboden. Zie Keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ bij ROC Mondriaan en mboRijnland | Expertisepunt LOB

Voor meer verdieping op dit thema zie Eindrapport De eerste honderd dagen in het hoger onderwijs; een overzichtsstudie (nro.nl) en Onderzoeksrapport Het 100-dagen beleid (lsvb.nl)
Ook het vmbo en het mbo werken in verschillende regio’s nauw samen zodat jongeren geen hinder ondervinden bij de overstap van de ene naar de andere onderwijssoort, bijvoorbeeld door het inrichten van doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Voor meer informatie zie sterkberoepsonderwijs.nl 

  • Analyse opnemen in de kwaliteitscyclus
    Een periodieke analyse (bijvoorbeeld elk schooljaar of om het schooljaar) geeft inzicht. De wegwijzer Kwaliteitsborging LOB kan hierbij helpen.

________________________________________________________________________________