LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Wegwijzer Doorstroomgegevens

Wanneer er zicht is op de oorzaken van uitval/switch kun je gericht aanpassingen doen die er voor zorgen dat jongeren succesvol doorstromen.

De wegwijzer Doorstroomgegevens helpt je hierbij.