Expertisepunt LOB

De verbinding tussen LOB – alumni – Leven Lang Ontwikkelen

Wanneer LOB, alumni en LLO op de mbo-school aan elkaar verbonden wordt ontstaat er een begeleidingslijn voor een leven lang ontwikkelen van lerende en werkende uit de regio. In onderstaande tools vind je kennis, inspiratie, begeleiding en concreet inzetbaar lesmateriaal om hiermee aan de slag te gaan.

Wet- en regelgeving: Addendum Ambitieagenda LOB

In het addendum van de Ambitieagenda LOB is ‘Alumni inzetten bij LOB’ een van de speerpunten.

Tool: bordspel LLO LOB alumni

Een bordspel om met onderwijsprofessionals te spelen. Hierin leer je wat de relatie is tussen LOB, LLO en Alumni, bedenk je in samenwerking oplossingen om als MBO school het leven lang ontwikkelen binnen de regio te versterken en leer je van elkaars perspectieven.

Webinar: ‘De kansen van alumni binnen LOB’

In dit webinar delen 3 mbo-scholen hun ervaringen over hoe zij alumni-beleid en LOB-beleid met elkaar verbinden, deelt het Customeyes onderzoeksresultaten over ‘Het echte studiesucces’ en zie je een presentatie over AVG in relatie tot alumni-gegevens.

Georganiseerd in samenwerking met project Alumni.

Film: ‘De mbo-school als opleidingspartner voor een leven lang ontwikkelen in de regio

De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een leven lang ontwikkelen. De mbo-school is voor de student een plek waar dit mogelijk is. In deze animatiefilm is zichtbaar dat de mbo-school een leven lang ontwikkelen mogelijk maakt met beleid en een programma op het snijvlak van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), alumni en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De vier uitgangspunten hiervoor zijn:

  • De basis voor een LLO is LOB

  • LOB en LLO is van iedereen.

  • Binding met de student is essentieel.

  • Onderwijs wordt in samenhang met partners in de regio georganiseerd.

Ontwikkeld in samenwerking met Project alumni en Kennispunt mbo Leven Lang Ontwikkelen.

Tool: Gespreksleidraad voor beleid en programma op het snijvlak van LOB, alumni en LLO

Om binnen een mbo-school tot beleid en een programma te komen op het snijvlak van LOB, alumni en LLO maak je met elkaar keuzes via deze gespreksleidraad. Dit doe je door:

  • jullie visie te bespreken

  • te bepalen op welke beleidsterreinen je gezamenlijk beleid en/of programma inzet

  • te bepalen hoe je je binding vormgeeft en hoe je de balans tussen geven aan en nemen bewaakt en zichtbaar maakt.

  • te bepalen hoe je de registratie, het beheer en het gebruik van alumnigegevens borgt in een systeem.

Ontwikkeld in samenwerking met Project alumni en Kennispunt mbo Leven Lang Ontwikkelen.

LOB-opdrachtenbank

Hier vind je vrij beschikbare LOB-opdrachten waar alumni zijn ingezet. Deze LOB-opdrachten kan je vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma en bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Praktijkvoorbeelden

Hoe geven mbo-scholen in Nederland vorm aan de verbinding tussen LOB, alumni en LLO? Hier vind je ter inspiratie praktijkvoorbeelden. Je kunt de voorbeelden vrij gebruiken voor je eigen LOB-programma. Wil je zelf een mooi praktijkvoorbeeld van jouw school met ons delen? Graag! Stuur ons een bericht naar info@expertisepuntlob.nl.