LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Ambitieagenda LOB mbo

Een LOB-agenda mbo voor de kwaliteitsverbetering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de ambitieagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering.

In goed overleg is in 2021 door de MBO Raad en JOB besloten om aan de huidige ambitieagenda een addendum toe te voegen dat bevestigd is door het bestuur van de MBO Raad, met drie aandachtspunten:

  • informatie over de arbeidsmarkt en oriëntatie op vervolgopleidingen in het hbo;

  • integraal versterken van LOB in de beroepscontext;

  • alumni inzetten bij LOB.

Dit addendum is - door corona - in april 2022 door JOB en de MBO Raad ondertekend.

De uitvoering van het addendum is in oktober 2021 al gestart door het Expertisepunt LOB met het Versnelteam LOB waaraan 15 scholen deelnemen. Alle opbrengsten en uitkomsten van het project worden gedeeld met de teams in de mbo-scholen en komen ten goede aan het LOB-onderwijs