Nieuws

Expertisepunt LOB

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

woensdag 29 maart 2023

De inspectie van het Onderwijs heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona.

In het voortgezet onderwijs zijn er zorgen over leerachterstanden, maar nog meer over motivatie, welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook geven leerlingen aan dat zij door corona minder goed weten waar ze wel en waar ze minder goed in zijn, terwijl dit een belangrijke basis is voor het maken van loopbaankeuzes.

In het mbo waren er vooral knelpunten in de beroepspraktijkvorming. De kans dat een student een stage volgde volgens het onderwijsprogramma, bij een erkend leerbedrijf en binnen de sector van de opleiding, was sterk afhankelijk van de sector waarin de student een opleiding volgde. Hierdoor konden veel studenten minder praktijkervaring opdoen. Er worden echter ook voordelen gezien, zoals de intensievere persoonlijke begeleiding van studenten.

In het ho werd vooral ingezet op een goede digitale lesomgeving, docenten vaardiger maken in afstandsonderwijs en inzet van extra werkruimtes. Als studenten zouden mogen kiezen waarin geïnvesteerd wordt zolang er coronabeperkingen van kracht zijn, hadden ze een voorkeur voor investeringen in begeleiding op het gebied van welzijn van de studenten, in studiebegeleiding en in de organisatie van activiteiten ter versterking van de saamhorigheid.

Lees verder >

Inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst LOB-CV

donderdag 23 maart 2023

Donderdag 20 april 2023, van 09.30 - 11.00 uur, organiseren het Expertisepunt LOB, De Haagse Hogeschool en Spirit4you gezamenlijk een inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst over hoe je het LOB-cv kunt gebruiken en inzetten in het LOB-programma.

Doel is om samen met vo, mbo & hbo in de regio te gaan opschalen. Maar hoe gaat het eraan toe in de praktijk? Vanuit het vo en het hbo worden ervaringen gedeeld. Daarnaast gaan we graag in gesprek hoe het LOB-cv voor jouw school of opleiding zou kunnen werken.

De volgende punten staan 20 april centraal:

  • Korte intro LOB-cv (doel en gebruik)

  • Gebruik en ervaringen LOB-cv; vo, mbo & hbo

  • LOB-cv - inzet landelijk

  • Knelpunten/belemmeringen LOB-cv en eventuele oplossingen

  • LOB-cv integreren in het LOB-programma

Geïnteresseerd, meld je dan aan via onze Agenda.

Lees verder >

Regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027 gepubliceerd

donderdag 23 maart 2023

Vorige maand ondertekenden het ministerie van OCW, JOB, BVMBO, MBO Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, VNG en SBB de landelijke werkagenda mbo en het bijbehorende stagepact.

In de werkagenda zijn doelstellingen en maatregelen opgenomen, waaronder maatregelen uit het coalitieakkoord, waaraan mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid de komende jaren gezamenlijk werken. Met de onlangs gepubliceerde Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2024–2027 kunnen bekostigde instellingen een aanvulling op hun reguliere bekostiging ontvangen om de doelstellingen van de werkagenda te helpen realiseren.

Lees meer

Lees verder >

Profielkeuzetool

maandag 20 maart 2023

Een onderdeel van het werk van LOB-begeleiders in het VO is het begeleiden van een profielkeuze van leerlingen. FlowVO heeft nu een tool ontwikkeld waar in leerlingen, professionals, maar ook ouders en/of andere begeleiders hulp kunnen krijgen bij het maken van die profielkeuze

Een team van onderzoekers heeft deze tool ontwikkeld, waarbij ook het Nationaal Regioorgaan Onderwijsonderzoek bij is betrokken. Na het doorlopen van een aantal vragen, krijg je een advies die je later als PDF aangeboden krijgt.

 

Wil je meer weten, kijk dan op deze link.

Lees verder >

Starten met MDT op jouw school of in jouw regio??

maandag 13 maart 2023

Aankondiging uitwisselingssessie / behoeftepeiling scholen

Maatschappelijke diensttijd als ontdekkingsreis voor jongeren MDT biedt jongeren van 12 tot en met 30 jaar de kans om tijdens een MDT-traject van maximaal 6 maanden, hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Inmiddels hebben al ruim 60.000 jongeren meegedaan. Dat aantal blijft groeien. De ambitie is dat alle jongeren in Nederland een passende MDT kunnen doen van goede kwaliteit.

Verduurzaming MDT binnen jouw school

De school is een belangrijke ontmoetingsplek om jongeren te kunnen werven voor een MDT. Daarnaast kan MDT een logische invulling zijn voor vakken zoals: Loopbaanbegeleiding- en ontwikkeling (LOB) en Burgerschap, maar tegelijkertijd ook een instrument zijn om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te gaan. Uitwisselingssessies over de integratie van MDT Ben jij als onderwijsinstelling geïnteresseerd in de wijze waarop je MDT kan vormgeven binnen jouw school? Wil je ervaring uitwisselen met andere scholen? Welke ondersteuning zou je kunnen gebruiken? Met die vragen gaan we in april 2023 graag met jullie en met elkaar in gesprek. Meer informatie volgt, maar meld je alvast (vrijblijvend) aan via dit e-mail-adres.

Lees verder >

Heb jij de Monitor LOB al ingevuld?

woensdag 8 maart 2023

Wat is jouw beeld van loopbaanontwikkeling en begeleiding in de praktijk en wil jij jouw ervaringen en mening delen? Doe dan mee aan de Monitor LOB en vul de vragenlijst in of meld je aan voor een focusgroep LOB!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB).

Om een goed beeld te krijgen van LOB/SLB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert AO Consult vanaf maandag 13 februari a.s. voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit.

Ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren.

Vul tussen maandag 13 februari en vrijdag 17 maart de online vragenlijst in 

Neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. 

De focusgroepen voor schoolleiders vinden plaats op 3, 5 of 11 april 2023 en voor decanen/LOB-coördinatoren/studieloopbaanbegeleiders op 4, 12 of 13 april 2023. De definitieve datum wordt nader in overleg bepaald.

Aanmelden voor de focusgroepen kan via de vragenlijst of door een mail te sturen naar onderzoek@aoconsult.nl.

Meer weten?

Lees verder >

Een terugblik op het havo-congres

woensdag 8 maart 2023

Op 2 februari bood congrescentrum De Werelt een podium voor een aantal inspirerende sprekers over het havo-onderwijs. Het Expertisepunt LOB verzorgde de workshop ‘Loopbaanontwikkeling is voor iedereen!’

De ervaring van leerlingen met LOB Uit navraag bij scholieren blijkt dat zij de activiteiten voor loopbaanontwikkeling op school vaak niet herkennen als zodanig. Het is veelal theoretische kennis, verweven met het mentoruur, en raakt nauwelijks aan de praktijk, waardoor de loopbaangerichte component vaak ervaren wordt als ‘afvinklijstje’. Havo-leerlingen hebben motivatie nodig, het zijn sociale doeners en zij willen graag weten waarvoor ze iets doen.

Benieuwd hoe jij LOB vrij eenvoudig kunt integreren in je lessen zonder dat daarvoor lang niet altijd een grote tijdsinvestering nodig is, lees dan de samenvatting van deze werksessie of neem contact op met info@expertisepuntlob.nl

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand "Zo organiseer je een succesvol bedrijfsbezoek"

donderdag 2 maart 2023

Waaraan moet een bedrijfsbezoek voldoen zodat het een succes is voor de leerlingen én het bedrijf?

Linda Melis van STO Noord-Midden-Limburg organiseerde daarover een kennisdelingssessie. Met stip op 1: zorg dat er iets lekkers te eten is!

En verder: hou het kort, laat de leerlingen iets doen, maak het interactief en stop er een wedstrijdelement in. Dat wérkt, merkte ze tijdens een pilot. “Na een bedrijfsbezoek begonnen leerlingen zelfs spontaan te applaudisseren.”

Lees het volledige praktijkvoorbeeld

Lees verder >

‘Dat ik nog zoveel kan leren, maakt mij enthousiast over de toekomst’

donderdag 23 februari 2023

Rahek Al Jwabreh (23) is student bij Landstede MBO en begon in de Internationale Schakelklas, stroomde door naar de entreeopleiding in Raalte en deed daar vervolgens ook nog twee niveau 2-opleidingen in één jaar: ‘Omdat ik het leuk vond en het kon.’

Inmiddels is Rahek bijna klaar met haar niveau 4-opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw bij Landstede MBO in Harderwijk. Na het mbo volgt het hbo. Ze weet precies wat ze wil bereiken: ‘Uiteindelijk wil ik nog naar de universiteit, het allerhoogste halen.

Als kind was ik al creatief, ik tekende en schilderde veel, dat doe ik nu nog. Ik wist toen al wat ik wilde worden: een famous architect of interieurdesigner worden die mooie ontwerpen maakt door de Europese architectuur met die van het Midden-Oosten te verbinden.’

Lees het loopbaanverhaal van Rahek uit het onderwijsmagazine Zinmag

Lees verder >