Nieuws

Expertisepunt LOB

Praktijkvoorbeeld van de maand 'Zo maak je reflectie betekenisvol!'

donderdag 1 september 2022

Reflectieverslagen schrijven – veel leerlingen en studenten hebben er een hekel aan, en uit onderzoek blijkt dat ze er (mede daardoor) vaak weinig van leren.

Innovatiedocent en lerarenopleider Sander Berendsen ontwikkelde een methodiek die studenten vrijer laat en beter werkt: leer studenten om aan de hand van betekenisvolle ervaringen hun eigen verhaal te vertellen. “Dan wordt reflectie écht een hefboom voor persoonlijke ontwikkeling.”

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand "Voor een goed loopbaangesprek is ook zelfkennis nodig"

woensdag 6 juli 2022

In de podcast-serie ‘De Loopbaancoach’ interviewt Japke Ebbinge professionals en onderzoekers en geeft ze ook een kijkje in de keuken van de loopbaancoach: hoe verloopt een loopbaangesprek met een young professional? Welke coachingsinstrumenten worden ingezet, en waarom? “Als loopbaancoach moet je leren om óók naar jezelf te luisteren.”

Bijzonder aan deze podcast: je kunt bij het loopbaangesprek zijn. Niet live, maar door te luisteren naar de podcast ‘De loopbaancoach in actie’. Welke keuzes worden gemaakt? Waar gaat de loopbaancoach wel of niet op in, en waarom?

Het doel is om door middel van de podcast een inkijkje te geven in de rol van loopbaancoaches en loopbaanprofessionals en een idee te geven van hoe je zo’n gesprek kunt aanpakken. Niet vanuit de gedachte ‘Dit is dé manier’, maar ter inspiratie, en ook om de verschillende coachingsinstrumenten te leren herkennen.”

Lees verder >

Leerlab IJburg College/ROC van Amsterdam: Eerst alle focus op LOB

woensdag 6 juli 2022

Wat zijn de eerste stappen op weg naar een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo? Veertien leerlabs werken op het moment aan de ontwikkeling van een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

Inmiddels is duidelijk dat het belangrijk is om eerst de aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren, én de leerlingen al op het vmbo een goed beroepsbeeld te geven, zodat ze een tijdige en bewuste keuze maken voor een mbo-opleiding.

In het Leerlab in Amsterdam, waarin het IJburg College en ROC van Amsterdam samenwerken, is daarom besloten de nadruk eerst te leggen op Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Want om op het mbo succesvol te studeren, is het belangrijk dat leerlingen een studie kiezen die écht bij hen past, en dat ze studievaardigheden op orde te hebben. Dat zijn namelijk de grootste oorzaken van voortijdige studie-uitval en switchen op het mbo.

Lees verder >

Effectieve loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het vmbo: een overzichtsstudie

woensdag 6 juli 2022

Wat zijn effectieve aanpakken voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding van jongeren (al dan niet uit gezinnen met een migratieachtergrond) in het vmbo, op basis van de nationale en internationale literatuur?

Uit de literatuurstudie komen in grote lijnen zeven elementen naar voren die bij kunnen dragen aan effectieve LOB en het studie- en beroepskeuzeproces van vmbo-leerlingen (waaronder voor leerlingen uit gezinnen met een migratieachtergrond).

Lees verder >

Methodiek voor reflectie

woensdag 6 juli 2022

Reflectie is een van de drie pijlers van de loopbaangerichte leeromgeving. Reflectie (leren van ervaringen) is pas zinvol als de ervaring van betekenis is geweest en verhalen vormen hierbij een bron van inspiratie en een startpunt voor betekenisvolle reflectie!

Sander Berendsen – innovatiedocent bij het ROC Graafschap College in Doetinchem en lerarenopleider aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – ontwikkelde een methodiek voor reflectie die is gebaseerd op het verbinden van betekenisvolle verhalen aan ervaring en ontwikkeling. Reflectie wordt hierbij niet gezien als een geïsoleerde activiteit, maar als een ‘way of life’ waarbij de lerende de regie heeft over zijn of haar eigen leven.

De methodiek geeft handvatten voor alle sectoren van het onderwijs en is zowel bedoeld voor jongeren als voor professionals. Bij de start van het nieuwe schooljaar verschijnt er een interview/praktijkvoorbeeld met Sander Berendsen op onze website. Bekijk nu alvast de website www.lerenvanverhalen.nl, hier kun je ook een gratis versie van het boek Leren van verhalen downloaden.

Lees verder >

Kansengelijkheid stimuleren door loopbaanontwikkeling

woensdag 6 juli 2022

Wat kun jij als schoolleider doen?

Als schoolleider speel jij een cruciale rol in het creëren van een schoolomgeving waarin leerlingen gelijke kansen krijgen. Bekijk de inzichten uit onderzoek en ga met de handvatten uit deze infographic aan de slag om te werken aan kansengelijkheid op jouw school.

De factsheet is tot stand gekomen op basis van onderzoek naar effectieve LOB.

Lees verder >

Podcast De loopbaancoach: metaforen van Inkson

woensdag 6 juli 2022

Loopbanen zijn complexe en veelzijdige fenomenen. Een loopbaan omvat veel en uiteenlopende aspecten, waaronder psychologische, sociologische en economische. samenwerkingsverbanden.

In deze aflevering van de Loopbaancoach neemt loopbaanonderzoeker Jouke Post ons mee in de laatste aflevering van de negen metaforen. Het verhaal. Je loopbaan is een reeks gebeurtenissen en acties in de tijd. Als je die reeks aan elkaar denkt dan heb je een verhaal. ‘Mensen zijn de hoofdrolspeler en tevens de auteur van dat verhaal’. Ieder verhaal is uniek. Soms heb je regie op je verhaal, soms overkomen je dingen in je verhaal. Hoe kun je in de loopbaanbegeleiding met deze metafoor werken? Wat zijn de voor- en de nadelen? Welke verhaal vertel je? Luister naar het verhaal. Jouke plaatst begrippen helder in tijd en context.

Beluister de podcast

Lees verder >

Loopbaankansen vergroten van studenten met een functiebeperking; handvatten voor de begeleiding

woensdag 6 juli 2022

Scholen worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor loopbaanontwikkeling van jongeren en niet alleen voor de academische ontwikkeling. Werk, en daarmee ook loopbanen, worden onvoorspelbaarder. Het voorbereiden van jongeren op een arbeidsmarkt waarin duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen gevergd worden, is een nieuwe taak van het onderwijs. Jongeren moeten leren om keuzes te maken in hun ontwikkeling en bij voorkeur in de richting die past bij hun kwaliteiten en motieven: loopbaanontwikkeling.

 

Voor veel jongeren met een functiebeperking zijn loopbaankeuzes beperkt. Zij hebben veelal moeite met het vinden van een stageplek of baan. Zij hebben vaker een minder groot netwerk en een beperkter CV opgebouwd dan jongeren zonder beperking die meer werkervaring hebben kunnen opdoen. Ook ervaren zij vooroordelen over hun beperking en terughoudendheid bij werkgevers omdat die niet goed kunnen inschatten of en op welke manier jongeren met een beperking een waardevolle aanvulling kunnen zijn binnen het bedrijf. Het is voor onderwijsinstellingen en studenten een uitdaging om werkgevers te vinden die bereid zijn om een stageopdracht en de werkomgeving aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van een student met een functiebeperking.

Begeleiders in het onderwijs en in de praktijk spelen voor, tijdens en na werkervaringen een cruciale rol in de begeleiding van jongeren met een functiebeperking om succeservaringen mogelijk te maken en loopbaankansen van deze jongeren te vergroten.

Vanaf december 2020 tot april 2022 is het project Maatschappelijke Diensttijd Loopbaankansen (MDTL) uitgevoerd. De centrale doelstelling van het MDTL-project was om studenten en jonge werkenden met een beperking (psychische/lichamelijke handicap of chronische ziekte) loopbaankansen te bieden, zodat zij duurzaam mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Het MDTL- project heeft kennis opgeleverd over de wijze van begeleiden van jongeren met een beperking bij het vormgeven van hun loopbaan. In deze handreiking delen we onze bevindingen met begeleiders in het onderwijs en de praktijk zodat zij kunnen bijdragen aan de ondersteuning van jongeren met een beperking.

Lees verder >