Nieuws

Expertisepunt LOB

Subsidie-oproep: MDT-kort in het onderwijs: ervaar wat MDT voor jouw onderwijsinstelling kan beteken

woensdag 2 november 2022

Deze subsidieoproep biedt onderwijsinstellingen de kans om kennis te maken met maatschappelijke diensttijd (MDT).

Met MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken, iets doen voor een ander en/of de samenleving en anderen ontmoeten. MDT kan hiermee bijdragen aan een praktische invulling van bijvoorbeeld het burgerschapsonderwijs, loopbaanbegeleiding of loopbaan oriëntatie.

Lees verder >

LOB Versterkers

woensdag 12 oktober 2022

We weten steeds beter wat studenten in het mbo nodig hebben op het gebied van LOB.

Door JOB en MBO Raad zijn dan ook afspraken gemaakt om LOB op scholen te versterken op de volgende thema's:

  • LOB op school integraal aanpakken

  • LOB in de beroepscontext versterken

  • Alumni inzetten bij voorlichting en LOB

  • Versterken van voorlichting over vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

Collega's van 16 mbo-scholen hebben samen met het Expertisepunt LOB tools en inspiratiematerialen ontwikkeld waarmee je zelf op jouw school praktisch aan de slag kan: de LOB Versterkers.

De addendum op de Ambitieagenda LOB was hierbij richtinggevend.

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand “Je talenten ontdekken, dat gun je leerlingen van álle schooltypen”

woensdag 12 oktober 2022

Een verlegen meisje dat een dichtbundel schrijft en eruit voordraagt. Een leerling die een uitzendbureau begint voor interessante bijbaantjes. Een leerling die vrijwilligerswerk doet in het buitenland of een leerling die een lessenserie voor docenten ontwerpt over hoe ze om kunnen gaan met onzekerheid onder leerlingen. Het HonoursProgramma van de Gymnasia (HPG) gaat om je talenten ontdekken, dat gun je leerlingen van álle schooltypen.

In het Honoursprogramma van de Gymnasia (HPG) richten leerlingen zich op een project naar keuze, dat aansluit bij hun passies en interesses en waarmee ze bovendien competenties ontwikkelen. Lees het volledige interview met Yvonne Lommen en José van Zwieten van Stichting Het Zelfstandig Gymnasium waarin ze vertellen waarom dit programma ook buiten de gymnasia goed zou kunnen werken.

Lees verder >

9 november 2022: workshop voor teamleiders/schoolleiders in het vo/mbodie werkzaam zijn in het vo/mb

dinsdag 11 oktober 2022

Loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB) heeft tegenwoordig een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma. Men is er zich steeds meer van bewust dat LOB een belangrijke bijdrage kan leveren aan de motivatie en persoonlijke ontwikkeling waardoor jongeren steeds meer beeld krijgen van hun kwaliteiten en interesses en van opleidingen en werk.

Voor het vmbo en mbo zijn er wettelijke kaders opgesteld voor het inrichten van LOB. Voor havo en vwo is dat (nog) niet zo, maar wordt het thema wel benoemd binnen de examenprogramma’s van de verschillende vakken. Deze wettelijke kaders vormen een belangrijke maar niet voldoende voorwaarde; alle onderwijsprofessionals moeten het belang zien van loopbaanontwikkeling en goede handvatten hebben om jongeren hierin te begeleiden. In deze workshop komt aan de orde welke rol je daar als leidinggevende in hebt.

We gaan dieper in op het belang van LOB en wat jongeren nodig hebben voor het maken van loopbaankeuzes. We laten bewezen effectieve interventies zien, bespreken hoe je een loopbaangerichte leeromgeving inricht en welke rollen en taken er zijn voor de verschillende medewerkers. Met behulp van een aantal tools, ontwikkeld door het Expertisepunt LOB krijg je concrete handvatten. Door het volgen van deze workshop weet je wat je rol is als leidinggevende in visieontwikkeling, aansturen en faciliteren van betrokken medewerkers in de ontwikkeling en uitvoering van LOB. 

Lees verder >

Lancering website Leeroverzicht

maandag 10 oktober 2022

Werk je en wil je meer kennis over je vak of beroep? Of zoek je werk en wil je eerst een opleiding doen? Op deze website vind je informatie over opleidingen en manieren om die te betalen. Ook kun je zoeken naar een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. De website Leeroverzicht is onafhankelijk. Het is een initiatief van de Rijksoverheid, de vakbonden, werkgeversorganisaties en organisaties van opleiders. De website is bedoeld om jou te ondersteunen om je een leven lang te blijven ontwikkelen.

Hoe herken je signalen van somberheid en angst bij jongeren volgens de jongeren zelf?

zaterdag 8 oktober 2022

Altijd al willen weten waar je op moet letten bij jongeren die mogelijk niet lekker in hun vel zitten? Of ben je benieuwd welke tips deze jongeren geven aan professionals, docenten of hun naaste omgeving? Dan biedt deze brochure, ontwikkeld door de HvA, uitkomst!

Somberheid en angst komen bij jongeren veel voor, ongeveer 1 op de 5 jongeren geeft aan sombere en/of angstige gevoelens te ervaren. Het is niet altijd makkelijk voor de omgeving om deze klachten op te merken. Jongeren die deze gevoelens ervaren, weten als geen ander hoe het is om deze klachten te hebben en hoe je ze kunt signaleren. In dit kwalitatieve onderzoek zijn daarom de ervaringen van 20 jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud geanalyseerd.

Lees verder >

Wat is de invloed van een oriëntatietraject voor de start in het mbo op uitval en switch van student

maandag 26 september 2022

Vmbo’ers vinden het moeilijk om een vervolgopleiding te kiezen, ondanks de loopbaanoriëntatie en -begeleiding die scholen voor vmbo verzorgen. Enkele roc’s bieden daarom een oriëntatietraject aan voor leerlingen die een mbo-opleiding willen gaan volgen, maar nog niet weten welke.

De meeste leerlingen die het vmbo verlaten, zo’n 84 procent, stromen door naar het mbo. Een deel van deze studenten valt in het eerste jaar uit of switcht van opleiding. Studenten geven als belangrijkste reden daarvoor dat ze een verkeerde studie hebben gekozen.

Naar de invloed van dat oriëntatietraject op uitval en switch van studenten is nog geen onderzoek gedaan. Wel zijn er aanwijzingen te geven over hoe een effectieve aanpak voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding van vmbo’ers er uit kan zien.

 

Lees verder >

Onderzoeken naar Onbedoelde zelfselectie van de Onderwijsinspectie

maandag 26 september 2022

De Inspectie van het Onderwijs heeft de onderzoeken naar ‘onbedoelde zelfselectie’ uitgevoerd naar aanleiding van de motie-Van den Hul, waarin de regering werd verzocht om een onderzoek te (laten) doen naar de factoren die ervoor zorgen dat jongeren afzien van een vervolgstudie in het hoger onderwijs terwijl ze wel de benodigde kwalificaties hebben.

Het tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo 4 studenten’ bevat de eerste resultaten van een onderzoek naar zelfselectie. Dit onderzoek richt zich op mbo 4-studenten in het laatste jaar van hun opleiding. Via een vragenlijst- en vignettenonderzoek is achterhaald welke factoren voor welke groepen studenten een rol spelen bij zelfselectie. Daartoe hebben de mbo 4-studenten verschillende fictieve situaties voorgelegd gekregen en is hen telkens gevraagd aan te geven of ze onder de beschreven hypothetische omstandigheden een keuze voor het hbo zouden maken.

Het tweede onderzoek naar zelfselectie ‘Onbedoelde zelfselectie: drempels die gekwalificeerde jongeren ervan weerhouden om een specifieke opleiding in het hoger onderwijs te kiezen’ beschrijft welke de rol zelfselectie speelt bij de afweging die mbo-4-studenten en havo- en vwo-scholieren maken om al dan niet voor hun favoriete opleiding in het hoger onderwijs te kiezen. Daarbij is gekeken naar drempels in opleidingen (zoals de selectieprocedure of de taal), achtergrondkenmerken van studenten (zoals geslacht of de opleiding van ouders) en naar specifieke persoonlijkheidskenmerken (zoals faalangst of risicoaversie).

Lees verder >

Inspiratiesessies LOB binnen D&P

donderdag 22 september 2022

Het platform vmbo Dienstverlening en Producten geeft dit schooljaar extra aandacht aan LOB binnen het profielvak D en P. Dit vertaalt zich (onder andere) in inspiratiesessies tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten worden de aanwezige docenten, begeleiders en leidinggevenden meegenomen in het belang van LOB. Ook worden de aanwezigen de weg gewezen in het opzetten van een loopbaangerichte leeromgeving en (het organiseren van) het loopbaangesprek. Inspiratie gaat niet zonder dialoog! Er is daarom tijdens deze sessies voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over LOB-thema's of -dilemma's.

 

Lees verder >

Minister Dijkgraaf benoemt opdracht 'Emancipatie mbo'

dinsdag 6 september 2022

Minister Robbert Dijkgraaf ziet het als zijn opdracht om het mbo te emanciperen. Binnen de waaier van opleidingen die Nederland kent verdient het mbo een gelijkwaardige positie. Dat zei de minister van Onderwijs in discussieprogramma Buitenhof.

Volgens Dijkgraaf is er in Nederland sprake van een achterhaald hiërarchisch onderwijsmodel. De universitaire opleiding geldt als ‘hoog’, de mbo-studie als ‘laag’. Daarbij genieten studenten op de universiteit allerlei voordelen, zoals een uitgebreid introductieprogramma, eigen verenigingen en allerlei sportfaciliteiten. Jongeren op het mbo hebben, aldus de minister van Onderwijs, deze voorrechten niet.

 

Bron: mbo-today.nl

 

Lees het volledige artikel dat is gemaakt naar aanleiding van het optreden van de minister in het discussieprogramma Buitenhof.

Lees verder >