Nieuws

Expertisepunt LOB

Vissen in eigen vijver loont

woensdag 21 december 2022

Het Expertisepunt LOB en Voion verzorgden op 23 november tijdens het congres van de VO-raad gezamenlijk de workshop ‘Vissen in eigen vijver’, met als voornaamste thema: de leerlingen die nu in de klas zitten zijn de potentiële leraren van de toekomst.

Onderzoek naar uitstroom van leerlingen Uit onderzoek van ResearchNed (2022) blijkt dat het percentage leerlingen dat voor een lerarenopleiding kiest het grootst is op de havo. Wel zijn er grote verschillen tussen scholen: het aandeel per school met betrekking tot doorstroom naar een lerarenopleiding varieert tussen 0 en bijna 23 procent. Deze verschillen zijn blijvend over meerdere jaren. Het is daarom belangrijk dat scholen nadenken over hoe loopbaanontwikkeling een plek vindt in het onderwijs, welke loopbaanactiviteiten bijdragen aan de oriëntatie op het leraarschap en welke kansen er zijn om deze activiteiten te versterken of uit te breiden.

Inzichten en adviezen

Samen met circa 35 schoolbestuurders, directeuren, rectoren en andere onderwijsprofessionals zijn Voion en het Expertisepunt LOB (loopbaanontwikkeling en -begeleiding) hierover met elkaar in gesprek gegaan. Na het zien van een aantal inspirerende voorbeelden uit de regio, zoals een vlog van een docent van het college De Populier, die terugkwam naar haar ‘eigen oude school’, het traject High potentials voor de klas van de RAP regio West-Brabant en het tutoringsprogramma van de RAP regio Zwolle, deelden de aanwezigen hun inzichten over de mogelijke kansen die er zijn rondom LOB in hun eigen onderwijspraktijk, schoolbestuur of regio. Er werd onder andere gesproken over het creëren van hybride banen, samen opleiden, over stageplekken in de bovenbouw van het vmbo en het stimuleren van de docent als rolmodel.

De workshop werd afgesloten met een aantal adviezen van het Expertisepunt LOB over het versterken van loopbaanontwikkeling:

Ook ontvingen de deelnemers een factsheet met daarin de belangrijkste tips uit het onderzoek van ResearchNed om de doorstroom naar de lerarenopleidingen te bevorderen. Want vissen in eigen vijver loont!

Lees verder >

KiesMBO: verbeteringen maakt kiezen juiste opleiding nog makkelijker

donderdag 15 december 2022

Op KiesMBO.nl is het vanaf nu mogelijk om beroepen makkelijker te vergelijken op basis van kans op stage, startsalaris en kans op werk. Ook zijn deze cijfers recent geactualiseerd. De informatie helpt scholieren om een goed onderbouwde studiekeuze te maken.

Bekijk het webinar LOB en Kansengelijkheid LIVE via dit nieuwbericht

donderdag 8 december 2022

Via onderstaande live-link met de studio in Utrecht, kan je nu via dit nieuwbericht meekijken met de live-uitzending van webinar LOB en kansengelijkheid. Veel kijk-en luisterplezier!

Podcast Zin in lesgeven: Het goede voorbeeld

donderdag 15 december 2022

Van sommige vo-scholen gaan veel meer leerlingen naar een lerarenopleiding dan van andere blijkt uit onderzoek. Dat is opmerkelijk. Zijn de docenten op de scholen die veel doorstroom naar de lerarenopleiding hebben meer ambassadeur van hun vak? Gaat dat dan intuïtief of bewust?

In dit podcastgesprek vertellen twee docenten, oud-leraar Bart Verbaan en zijn oud-leerling en collega Jeroen van den Ende, van het Haagse Lyceum De Populier over hun invloed bij de keuze voor een vervolgopleiding. Ook Karina Baarda van het Expertisepunt LOB reageert op het gesprek.

Luister de podcast

Lees verder >

Subsidieregeling nazorg mbo met jaar verlengd: vanaf 30 november aan te vragen

donderdag 1 december 2022

OCW verlengt de Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 met een jaar. Scholen kunnen vanaf 30 november subsidie voor nazorg in 2023/2024 aanvragen.

Het doel van deze subsidie is mbo-instellingen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Scholen kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding. Voor deze aanvraagronde is weer 10,5 miljoen euro beschikbaar.

Scholen dienen vanaf woensdag 30 november tot en met vrijdag 23 december een aanvraag in via deze link. Resteren er na 23 december nog middelen? Dan wordt er vanaf 15 maart 2023 een nieuw aanvraagtijdvak opengesteld. De subsidie wordt dan verstrekt in volgorde van aanvraag totdat de middelen op zijn.

Lees verder >

Samenwerkingsverband mbo-arbeidsmarkt

woensdag 30 november 2022

Is uw school partner in een samenwerkingsverband dat de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt beoogd te verbeteren? Dan is het goed om te weten dat ook in 2023 subsidie beschikbaar is via het RIF.

Er zijn twee aanvraagrondes. Let op: de eerstvolgende aanvraagronde is al snel en loopt van 1 januari tot en met 31 januari 2023.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van DUS-I. 

Lees verder >

Online platform Leeroverzicht gelanceerd

woensdag 30 november 2022

Het online platform Leeroverzicht is het eerste onafhankelijke opleidingsoverzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies.

Leeroverzicht is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW in samenspraak met het ministerie van SZW, de sociale partners en de onderwijskoepels. Het aanbod van opleidingen op leeroverzicht.nl zal steeds verder worden uitgebreid.

Lees verder >

Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs

woensdag 30 november 2022

Help, ik moet kiezen!

Hoe maak je de leerling wegwijs in het grote aanbod aan studiekeuzeactiviteiten vanuit het ho? Hoe kun je de leerling hierin op weg helpen, zodat hij gemotiveerd op pad gaat?

De ‘Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs' (ho) biedt een overzicht van veel voorkomende loopbaanvragen gedurende het studiekeuzeproces en maakt inzichtelijk welk type studiekeuzeactiviteit(en) hierop aansluit(en).

Ga naar de wegwijzer

Lees verder >

Praktijkvoorbeeld van de maand "Bij Empower vinden hbo-studenten hun spark"

dinsdag 29 november 2022

HBO-studenten die bij Fontys Hogeschool Eindhoven uitvallen, of dreigen uit te vallen, kunnen terecht bij Empower. Hier kunnen ze tijdens een intensief programma van achttien weken ontdekken welke studierichting wél een goede match is.

 

Zo’n 95% van de studenten die deelnemen aan het programma, weet na afloop wat ze willen gaan studeren, of heeft de keuze in elk geval teruggebracht tot twee studies.

Programmaleider Elkie Blokhuis en student Anouk van Kessel vertellen in dit praktijkvoorbeeld waarom het programma zo goed werkt – en waarom er binnen het gehele onderwijs meer ruimte zou moeten zijn voor leerlingen en studenten om hun "spark" te vinden.

Lees verder >

Platform flexibel mbo - samen optrekken in maatwerktrajecten live!

maandag 28 november 2022

Arbeidsmarkttekorten vragen om een snel, flexibel en kwalitatief goed opleidingsantwoord door partijen in het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs.

Kennisdeling en samenwerking zijn daarin van het grootste belang, net als de vindbaarheid van onderwijsmateriaal van maatwerktrajecten. Daar is dit platform voor ingericht.

Lees verder >