Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Eerste hulp bij keuzestress: het hbo is na het vwo ook een optie

Eerste hulp bij keuzestress (EHBK), is een magazine dat vwo’ers wil stimuleren om zich breed te oriënteren op opleidingsmogelijkheden.

Zonder zich daarbij al te veel te focussen op het niveau van de opleiding: wo of hbo.


Ilse Meijer studeert binnenkort af bij de opleiding Human Resource Management bij Fontys Hogescholen in Eindhoven en is de bedenker van het magazine. Vanuit haar opleiding heeft ze stage gelopen bij Bèta Ritme studentbegeleiding. Bèta Ritme is onderdeel van Fontys Engineering en houdt zich in brede zin bezig met studentenwelzijn en ondersteunt studenten die dat nodig hebben op allerlei manieren om van hun studie een succes te maken.

 

Wat was je motivatie om het maken van een magazine te kiezen als afstudeerproject?

“Vanuit een pilotonderzoek van het Wisselstroomproject (zie kader), kwam naar voren dat vwo-leerlingen vaak automatisch kiezen voor een universitaire opleiding. Ook op Fontys is er een heel aantal studenten met een vwo-diploma dat eerst begonnen is op de universiteit, maar al vrij snel de overstap maakte naar het hbo.
De motivatie voor mijn afstudeerproject was om dit gegeven te koppelen aan het ontwikkelen van een praktisch instrument voor (vwo)decanen, zodat zij hun leerlingen beter zouden kunnen informeren over de verschillen tussen hbo en wo en ze te laten onderzoeken welk niveau het beste aansluit bij hun talenten en mogelijkheden. Mijn eigen loopbaantraject motiveerde me ook om het magazine te maken. Ik ben via allerlei omwegen uiteindelijk op mijn pootjes terecht gekomen, maar heb in de begeleiding die ik kreeg op school, echt dingen gemist. Daardoor was ik niet goed op de hoogte van mijn mogelijkheden.”
 

Hoe ben je te werk gegaan bij het ontwikkelen van het magazine?

“Ik ben eerst in gesprek gegaan met decanen om te onderzoeken wat zij nodig hadden om hun vwo-leerlingen goed voor te lichten over de verschillen tussen hbo en wo. De decanen vertelden mij dat ze vooral behoefte hadden aan gebundelde informatie over het thema en aan een concreet product waar leerlingen op een actieve manier mee aan de slag konden gaan. Ik kwam toen op het idee om een magazine te maken. De decanen zijn tijdens het hele ontwikkelproces van het magazine betrokken geweest en konden tussentijdse feedback gegeven.”
 

Hoe ziet het magazine eruit?

“Het magazine is in de eerste plaats gemaakt voor leerlingen en hier is de lay-out dan ook op afgestemd. Maar in het magazine geef ik ook tips en informatie aan begeleiders en ouders. Ik wilde van het magazine graag een soort ‘doeboek’ maken. Daarmee bedoel ik dat leerlingen via allerlei opdrachten en spelvormen op een actieve manier kunnen gaan nadenken over welk type onderwijs het best bij ze past. In het magazine zijn ook vier interviews opgenomen met ervaringsdeskundigen: vwo-leerlingen die de overstap maakten van de universiteit naar het hbo. Verder geeft het magazine o.a. tips over welke websites verdiepende informatie geven. Dit laatste geldt ook voor begeleiders en ouders.
Ik beschouw het magazine dat er nu is als een pilotversie. Het magazine kan nog op allerlei manieren worden aangepast aan de wensen van de gebruikers. Ook denken we na over het maken van een bijbehorende lesbrief.”
 

En jouw toekomst, wat ga je doen na je afstuderen?

“Voor nu stop ik even met studeren en wil ik graag aan het werk, maar het zou heel goed kunnen dat ik in de toekomst toch weer een studie oppak. Ik ben een echte doener, iemand die graag op een creatieve en concrete manier oplossingen zoekt voor vraagstukken en problemen. Ik zou uiteindelijk graag voor mezelf willen werken en problemen oplossen voor bedrijven die me daarvoor inhuren. Dat lijkt me echt heel leuk, maar eerst maar wat werkervaring opdoen!”

__________________________________________________________

Project Wisselstroom

Het project Wisselstroom heeft als doel om vwo-leerlingen door informatie en begeleiding beter en bewuster te laten kiezen voor hbo of wo, zodat studeren aan de universiteit geen automatische keuze is. In het kader van Wisselstroom werken universiteiten en hogescholen samen aan projecten vanuit een subsidie van het ministerie van OCW. Uit de subsidie voor Wisselstroom zijn 25 projecten gestart. De scope van de projecten varieert van opleidingsspecifieke tot instellingsbrede projecten.

De projecten zijn samen te vatten in de volgende categorieën:

  • Het verbeteren van gezamenlijke voorlichting aan middelbare scholieren en versterken van de samenwerking met middelbare scholen;

  • Het in kaart brengen van studentstromen d.m.v. dataprojecten;

  • Het faciliteren van de switch tussen hbo en wo en vice versa, door betere studentbegeleiding op dit onderwerp;

  • Het verbinden van medewerkers van hbo- en wo-instellingen ten behoeve van kennisuitwisseling;

  • Gezamenlijke vakken aanbieden van een opleiding in een propedeusejaar, zodat studenten kunnen ontdekken of hbo- of wo-perspectief beter bij ze past.

__________________________________________________________

TIP

Bekijk in het magazine ook de pagina voor begeleiders over het gebruik van AI bij het maken van een studiekeuze. In het magazine geeft Ilse tips over welke vragen leerlingen het best kunt stellen aan de chatbot als ze hulp nodig hebt bij het maken van een studiekeuze. Verder staat het magazine vol met QR-codes die bijvoorbeeld verwijzen naar filmpjes, een podcast of een infographic die ouders informatie geeft over de verschillen tussen hbo en universiteit.

__________________________________________________________