LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Handreiking LOB vmbo: Van noodzaak naar kans

In deze handreiking krijg je zicht op wat LOB is, welke facetten van belang zijn bij LOB en hoe hier op het vmbo in praktische zin invulling aan gegeven kan worden. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van de bestaande loopbaanbegeleiding en kan ook gebruikt worden als inspiratiedocument. Dit document is een handreiking aan decanen, mentoren/docenten, teamleiders en schoolleiders in het vmbo. De werkende LOB-elementen worden aangereikt en het is aan de school te beslissen hoe deze het beste ingezet kunnen worden, passend bij de eigen visie en beleid. Het doel van deze handreiking is om te informeren en voorbeelden te geven om LOB, als examenonderdeel van de profiel-programma’s, vorm te geven.