LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Handreiking LOB mbo: Van oriëntatie naar ontwikkeling

Deze handreiking voor slb’ers, loopbaanbegeleiders (lob’ers), mentoren/ docenten, lob-coördinatoren, decanen en teamleiders in het mbo is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken van de bestaande loopbaanbegeleiding van studenten. In deze handreiking lees je wat moet en wat mag. De school beslist op welke manier LOB wordt gefaciliteerd en past bij de eigen visie en het beleid. Vervolgens besluiten de opleidingsteams hoe ze LOB organiseren, coördineren en uitvoeren.