Expertisepunt LOB

Associate Degree Opleiding

Een Associate degree-opleiding is een 2-jarige praktijkgerichte hbo-opleiding met een wettelijk erkend hbo-diploma. Qua niveau zit deze opleiding tussen het mbo en een hbo-bachelor in. De opleiding heeft een totale studielast van 120 studiepunten (één studiepunt is gelijk aan 28 uur studie).

Deze opleidingsvorm is in het leven geroepen om het gat te dichten tussen het mbo - en hbo-onderwijs. Een Associate degree is meer beroepsgericht dan een reguliere hbo-opleiding. Voor een Associate degree gelden dezelfde toelatingseisen als voor een reguliere hbo-opleiding. Een Ad-diploma sluit ook aan op de arbeidsmarkt. Studenten worden toegelaten wanneer zij in het bezit bent van een havo, vwo, of mbo-4 diploma.

Hebben studenten geen van deze diploma’s, maar willen ze toch graag een Associate degree doen, dan is het op sommige hogescholen mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Op de website van de hogeschool vind je hier meer informatie over.

Studiekeuze123

Overlegplatform Associate degrees

Informatie over welke hogescholen de AD-opleiding aanbieden.

Bij het Overlegplatform Associate degrees zijn hogescholen aangesloten die Associate degrees (Ad-opleidingen) verzorgen.

Wanneer kiezen voor een Ad-opleiding?

  • Wanneer je een mbo-4 opleiding hebt afgerond en je kansen op de arbeidsmarkt wilt vergroten

  • Wanneer je een vierjarige hbo-studie te lang vindt

  • Wanneer je wilt doorgroeien in je werk, jezelf wilt specialiseren of een hogere functie wilt bekleden en deze stap wilt onderbouwen met een Ad-diploma

  • Wanneer je studieresultaten tijdens de propedeuse tegenvallen en je merkt dat een hbo bachelor toch te hoog gegrepen is

Beroepspraktijk

In Ad-opleidingen heeft het leren in de beroepspraktijk een centrale plaats om praktijkgerichte Ad-professionals te kunnen opleiden. Het gaat om leeractiviteiten in een authentieke leerwerkomgeving (zoals een praktijkplek, een stage of de eigen werkplek), of in een gesimuleerde leeromgeving bij de opleiding of ergens daartussenin. Het gaat niet alleen om leren in voltijd. Ook het leren in deeltijd of duaal is van belang, aangezien de helft van de Ad-studenten werkt en een deeltijd- of duale Ad-opleiding volgt. Bij leeractiviteiten in een beroepspraktijk zijn loopbaanontwikkeling en loopbaancompetenties van belang. Deze kunnen goed opgenomen worden in het totale opleidingsaanbod. Loopbaanontwikkeling (LOB) wil zeggen: het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school studenten tijdens hun opleiding ondersteunt bij het leren maken van loopbaan- en studiekeuzes.

Het gaat daarbij om het aanleren van vaardigheden om een leven lang te ontwikkelen en om het leren maken van keuzes, zodat studenten hun loopbaan kunnen (bij)sturen en kunnen manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt. LOB draagt bij aan de ontwikkeling van studenten tot wendbare en zelfsturende professionals, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling. Inzicht in talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden zijn van belang voor het maken van weloverwogen keuzes in studie en loopbaan.

Expertisepunt LOB

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties:

  • kwaliteitenreflectie

  • motievenreflectie

  • werkexploratie

  • loopbaansturing

  • netwerken

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgen jongeren meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelen hiermee een beeld van welk werk en welke werkomgeving het beste bij hen past. Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaatsvindt. In deze wegwijzer lees je welke loopbaancompetenties er zijn, welk doel ze hebben en hoe kun je ze kunt inzetten.

De begeleiding van de school is niet alleen gericht op het ontwikkelen van de loopbaancompetenties, maar ook op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het leren kiezen voor een (studie)loopbaan die bij de student past. Dit gebeurt door het aanbieden van (arbeidsmarkt)informatie, het laten opdoen van ervaringen, het vastleggen van inzichten over de ontwikkeling van de loopbaancompetenties en het begeleiden van de leerling/student middels het voeren van o.a. loopbaan(reflectie)gesprekken.
Expertisepunt LOB

In het Ad-onderwijs is al veel expertise en ervaring opgebouwd met leren in de beroepspraktijk. Wil je als begeleider/ slb’er meer ontdekken?

Aan de slag
In de opdrachtenbank van het Expertisepunt LOB staan voorbeelden van opdrachten die je op je school kunt inzetten. De opdrachten gaan uit van de loopbaancompetenties en dragen bij aan kansengelijkheid.

Module versterken Loopbaanontwikkeling
In de zes hoofdstukken van de (kosteloos te gebruiken) module Loopbaanontwikkeling kies je je eigen pad. Welk thema voor jou interessant is, kan ook afhangen van je rol binnen het onderwijs. Heb je 1 of meer thema’s gevolgd? Dan kun je aan de slag binnen het LOB-programma van je eigen school. Je doorloopt de module individueel of samen met collega’s (binnen en buiten je school).

Regiocontactpersonen van het Expertisepunt LOB
Voor het Expertisepunt LOB is Nederland verdeeld in regio’s. In iedere regio zijn regiocontactpersonen werkzaam voor het ondersteunen bij het versterken van LOB in de school en op de overgangen.