LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

De LOB-opdrachten uit deze opdrachtenbank kan je op jouw school inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van de loopbaancompetenties en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt. Onze docentenhandleidingen zijn meestal met een kleine verandering aan te passen aan je eigen wensen of behoeftes. Je kunt bijvoorbeeld van een docentenhandleiding die speciaal is ontwikkeld voor de BPV kun je met een kleine aanpassing een opdracht maken voor stages binnen het vo.

Wil je zelf een LOB-opdracht maken, maak dan gebruik van onze formats voor de docentenhandleiding en jongerenopdracht. Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

< overzicht

Ouders en loopbaankeuzes – Organiseren LOB ouderbijeenkomsten: Bijeenkomst 2 – Onderwijs en beroep,

  • Ouders informatie geven over het Nederlandse onderwijssysteem, de routes hierin en hoe hierin te bewegen, zodat zij hun kind beter kunnen begeleiden.
  • Ouders inzicht geven in keuzemogelijkheden en hulpbronnen bij studiekeuzevragen en hen weerbaar maken in het belang van een adequate studiekeuze (hen bijv. wijzen op de doorstroomregeling en de regels rond toelating).
  • Ouders leren vanuit de idealen van de leerling te kijken en hoe je stapsgewijs een traject kunt uitstippelen om het ideaal te bereiken. Oriënteren op sectoren en beroepen en zo bevorderen dat ouders een breder blikveld krijgen op keuzemogelijkheden en eventuele vooroordelen tegengaan.
  • Bewustzijn bij ouders dat werkgevers competenties zoals collegialiteit, samenwerken, problemen zelfstandig oplossen en ook houding en motivatie belangrijk vinden.
  • Bewustwording van veranderende arbeidsmarkt en een ‘leven lang leren’.