LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Betrokken partijen
Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Ouders en loopbaankeuzes – Organiseren LOB ouderbijeenkomsten: Bijeenkomst 2 – Onderwijs en beroep,

  • Ouders informatie geven over het Nederlandse onderwijssysteem, de routes hierin en hoe hierin te bewegen, zodat zij hun kind beter kunnen begeleiden.
  • Ouders inzicht geven in keuzemogelijkheden en hulpbronnen bij studiekeuzevragen en hen weerbaar maken in het belang van een adequate studiekeuze (hen bijv. wijzen op de doorstroomregeling en de regels rond toelating).
  • Ouders leren vanuit de idealen van de leerling te kijken en hoe je stapsgewijs een traject kunt uitstippelen om het ideaal te bereiken. Oriënteren op sectoren en beroepen en zo bevorderen dat ouders een breder blikveld krijgen op keuzemogelijkheden en eventuele vooroordelen tegengaan.
  • Bewustzijn bij ouders dat werkgevers competenties zoals collegialiteit, samenwerken, problemen zelfstandig oplossen en ook houding en motivatie belangrijk vinden.
  • Bewustwording van veranderende arbeidsmarkt en een ‘leven lang leren’.