Expertisepunt LOB

LOB in het MBO

In het mbo worden jaarlijks ruim 500.000 studenten opgeleid. Daarom kent het mbo een drievoudige kwalificatieplicht: opleiden voor een vak, opleiden voor een vervolgopleiding en opleiden voor goed burgerschap. LOB vormt een wettelijk onderdeel van deze drievoudige kwalificering. Studenten ontwikkelen tijdens hun opleiding de loopbaancompetenties verder waarmee zij in het voortgezet onderwijs zijn begonnen. 

 

Praktijkvoorbeelden

Tools

Handreiking

Benieuwd hoe andere scholen uitvoering geven aan LOB? Laat je inspireren door deze praktijkvoorbeelden!

Maak gebruik van deze tools om LOB op jouw school te versterken.
 

Krijg zicht op welke facetten en wet- en regelgeving van belang zijn bij LOB, zodat je LOB kunt vorm geven, versterken en borgen.

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

“Ik heb nu een audio-opleiding gekozen. Maar wil wel graag ontdekken welke kant ik op wil. Ga ik studio of live doen? Of misschien voor mezelf beginnen? En ik vind het heel belangrijk dat we concreet leren hoe we doelen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld: hoe maak je een goede Linkedin? Het is fijn om dat allemaal op een rijtje te hebben, dat geeft overzicht.”
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

“Kwaliteiten- en motievenreflectie is iets voor de middelbare school als je nog een studiekeuze moet maken. Ik weet dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Nu wil ik aan de slag met mijn toekomst en wat ik moet doen om mijn doelen te behalen.”
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Over het belang van stages: “Ik heb het ontzettend naar mijn zin op stage. Ik vind het fijn om lekker bezig te zijn. Ik zie nu pas hoe ik mijn studie in de praktijk kan toepassen. Toen ik aan mijn studie begon, kwam ik blanco binnen. Ik had geen idee wat ik kon doen met ICT eigenlijk.”
Teamleider mbo-opleiding

Teamleider mbo-opleiding

Even geleden heeft onze regiocontactpersoon een interactieve LOB inspiratie ochtend verzorgd. Deze ochtend is goed ontvangen! Verschillende docenten zijn nu bezig met het onderwerp. Nu is het tijd voor de volgende stap.
ROC Mondriaan, mbo-2

ROC Mondriaan, mbo-2

Wij hebben absoluut LOB op de radar. We willen dat graag structurelere aandacht geven en zorgen dat we gerichtere loopbaanbegeleiding aan onze niveau 2-studenten kunnen geven.  Heel fijn dat het Expertisepunt LOB daarbij zo op maat wil ondersteunen, dat helpt. 

 

Beleidsmedewerker Zadkine

Beleidsmedewerker Zadkine

Rijnmond/ZHZ

Vanuit het expertisepunt hebben we toegang tot veel kennis en ervaring rondom het succesvol invulling geven aan LOB. Een partner om beter te leren kennen!
Expertisepunt LOB

Kwaliteitskader LOB

In opdracht van de MBO Raad, het ministerie van OCW, het Kennispunt MBO Burgerschap en het Expertisepunt LOB heeft Oberon tussen april en december 2021 een ontwerponderzoek begeleid. Hierin is met veel betrokkenen uit de sector gewerkt aan concrete handvatten voor de kwaliteitsverbetering van loopbaanontwikkeling (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo.

Download het Kwaliteitskader LOB mbo

- Download het volledige rapport

Doorstroomrechten mbo

Doorstromen van het ene naar het andere onderwijsniveau of -sector is onlosmakelijk verbonden met LOB. LOB staat namelijk voor leren kiezen. Dus wanneer jongeren dit hebben geleerd, dan kunnen zij op basis van hun zelfkennis en opleidingsbeeld ook een keuze maken naar welk onderwijs zij door willen stromen.

Bij het doorstromen hebben jongeren wettelijke rechten, de zogenaamde doorstroomrechten. De volgende doorstroomrechten gelden rondom het mbo:

Doorstromen van vmbo naar het mbo

Jongeren hebben in Nederland een kwalificatieplicht. De wettelijke toelatingseisen voor het MBO zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Er zijn opleidingen waar aanvullende toelatingseisen voor gelden en nadere vooropleidingseisen (verplichte vakken) voor niet-verwante doorstroom. Wanneer een leerling voor keuze van een MBO opleiding staat ontvangt hij een brief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met daarin de informatie aangaande het studiekeuzeadvies waar de leerling recht op heeft bij inschrijving vóór 1 april. In de doorstroomatlas vmbo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt duidelijk aangegeven hoe de doorstroom vanuit het vmbo plaatsvindt.


Doorstromen van havo naar mbo

Middels een overgangsbewijs kan er worden doorgestroomd van havo 3 naar het MBO niveau 3 of 4.


Studiekeuzeadvies mbo

Een aspirant-student die zich voor 1 april aanmeldt, heeft het recht op een studiekeuzeadvies. Naast een plaatsingsgesprek kan een mbo-school deelname aan verplichte intakeactiviteiten van de student eisen. Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo entree, 2, 3 en 4.

Bindend studieadvies binnen het mbo Als een student begint aan een mbo-opleiding, krijg hij in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA).

Doorstroming binnen het mbo

Studenten met een diploma mbo-niveau-2 hebben recht op toelating tot een niveau-3 of -4 opleiding. Zij dienen zich voor 1 april aan te melden en hebben dan formeel dezelfde status als vmbo-leerlingen uit kader, gl of tl die naar het mbo gaan.


Tussenjaar na het mbo

Het is mogelijk om na het behalen van het mbo-diploma (niveau-2 of hoger) te kiezen voor een tussenjaar. De leerling is dan niet meer leerplichtig.


Doorstroomrechten van mbo naar hbo

Kom je uit een mbo4-opleiding, dan ben je toelaatbaar voor alle bachelor- en Ad- opleidingen met uitzondering van de pabo. Voor de toelatingseisen vanuit de 21+ regeling verwijzen we je naar de website van de door jou gekozen opleiding/instelling.

 

Associate degree-opleiding (AD)

Een Associate degree-opleiding is een 2-jarige praktijkgerichte hbo-opleiding met een wettelijk erkend hbo-diploma. Qua niveau zit deze opleiding tussen het mbo en een hbo-bachelor in. Deze opleidingsvorm is in het leven geroepen om het gat te dichten tussen het mbo - en hbo-onderwijs. Een Associate degree is meer beroepsgericht dan een reguliere hbo-opleiding. Voor een Associate degree gelden dezelfde toelatingseisen als voor een reguliere hbo-opleiding. Een Ad-diploma sluit ook aan op de arbeidsmarkt. Studenten worden toegelaten wanneer zij in het bezit bent van een havo, vwo, of mbo-4 diploma.

Lees meer over de AD-opleiding