LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

De LOB-opdrachten uit deze opdrachtenbank kan je op jouw school inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van de loopbaancompetenties en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt. Onze docentenhandleidingen zijn meestal met een kleine verandering aan te passen aan je eigen wensen of behoeftes. Je kunt bijvoorbeeld van een docentenhandleiding die speciaal is ontwikkeld voor de BPV kun je met een kleine aanpassing een opdracht maken voor stages binnen het vo.

Wil je zelf een LOB-opdracht maken, maak dan gebruik van onze formats voor de docentenhandleiding en jongerenopdracht. Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

< overzicht

De beroepencarrousel

  • Jongeren verbreden en/of verdiepen hun werkbeeld. Verbreden door in gesprek te gaan over werk waar ze weinig beeld van hebben, verdiepen door in gesprek te gaan over werk waar ze interesse in hebben, maar nog onvoldoende beeld.
  • Jongeren vergroten hun zelfbeeld, door te reflecteren op de gesprekken met beroepsbeoefenaren en hier conclusies uit te trekken over hun kwaliteiten en motieven.
  • Jongeren leren kiezen, wat bijdraagt aan hun motivatie en het eigenaarschap van hun lob-traject.