LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Wie zou jij aannemen als collega en waarom?

Inclusief jongerenopdracht
Jongeren bespreken met elkaar waar ze op zouden letten als ze een nieuwe collega aan zouden moeten nemen. Jongeren ervaren wat het is om sollicitatiebrieven te bekijken. Jongeren ervaren dat solliciteren in feite bouwen aan een netwerk is. Jongeren ervaren dat wat zij van anderen verwachten ten aanzien van een sollicitatie zij in feite ook van zichzelf moeten verwachten.