Expertisepunt LOB

LOB in havo en vwo

 

Loopbaanontwikkeling helpt jongeren een onderbouwde keuze voor een profiel, vervolgopleiding of werk te maken. Leerlingen leren van ervaringen en reflecteren hier op.  Door met jongeren in gesprek te gaan en hen te begeleiden bij het ontdekken van hun talenten, ontwikkelen zij een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en het beroepenveld. 

Praktijkvoorbeelden

Tools

Handreiking

Benieuwd hoe andere scholen uitvoering geven aan LOB? Laat je inspireren door deze praktijkvoorbeelden!
Maak gebruik van deze tools om LOB op jouw school te versterken.
 
Krijg zicht op welke facetten van belang zijn bij LOB, zodat je LOB kunt vorm geven, versterken en borgen.
 
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

“Wat wil ik en wat kan ik, vind ik het meest belangrijk. Want het is mijn leven en ik zal het moeten leiden. Dus ik wil wel een leven leiden waarin ik iets doe wat ik écht wil en wat ik leuk vind. Daarnaast moet je wel iets doen dat je goed kan, anders gaat het werk je later veel moeite kosten”
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Over perspectief op de toekomst: “Ik vond het superspannend om een keuze te maken, want wat als je het verkeerde kiest? Het is belangrijk dat ze laten zien wat er allemaal kan in de toekomst: welke opleidingen er zijn en welke richtingen. Achteraf had ik daar meer hulp bij gewild.”
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Over het belang van praktijkgericht opleiden: “Tijdens CKV moesten we een film maken in groepjes. Er kwam iemand vertellen die op een set werkt. We moesten daarna ook rollen verdelen binnen de groep. Dan ga je wel echt nadenken of het iets voor je is.”
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

“Mijn mentor kijkt wel echt naar wat er bij me past en hoe ik ben. Hij kan echt een half uur met me praten, en echt persoonlijk naar mij kijken. Hij kent me. Mijn mentor geeft naast mentoruur ook maatschappijwetenschappen, dus ik denk dat hij daarom ook automatisch meer betrokken is. Haar [over vriendin in dezelfde klas] mentor is niet zo. Zij heeft alleen een 10-minuten gesprekje gehad.”
decaan van een vo-school

decaan van een vo-school

De opdrachtenbank van de site is super bruikbaar! Je kunt perfect aanhaken op de fase waarin een klas of leerling zich bevindt op hun loopbaan! 
vo-school n.a.v. de LOB scan

vo-school n.a.v. de LOB scan

Fijn om met decanen, mentoraat en schoolleiding in gesprek te gaan over LOB aan de hand van de LOB-scan. De begeleiding van de regiocontactpersoon gaf ons goede input. Zo’n gesprek over LOB  was niet eerder gebeurd Het heeft echt draagvlak opgeleverd voor het versterken van LOB.

Doorstromen tijdens en na de havo

De havo (duur 5 jaar) bereidt leerlingen voor op een studie in het hbo (hoger beroepsonderwijs).

 • Doorstroom naar de bovenbouw van de havo
  In het derde jaar moet de leerling een keuze maken voor een van de 4 profielen. Naast een vast programma per profiel kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen. Wanneer een leerling voor een profiel kiest hoort daar een aantal verplichte vakken bij.
 • Doorstromen van havo naar mbo
  Met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 kan worden doorgestroomd naar mbo niveau 3 of 4.
 • Doorstromen van havo naar hbo
  Met een havodiploma kan een leerling zich aanmelden voor een opleiding aan een hbo-instelling. Meer informatie over doorstroom naar hoger onderwijs vind je op de website van studiekeuze123.
 • Extra toelatingseisen en aanvullende eisen
  Sommige opleidingen hebben naast diplomaeisen nog extra toelatingseisen, bijvoorbeeld een auditie of een toelatingstoets.
 • Deficiënties wegwerken
  Niet elk havo-profiel geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding. We spreken over deficiëntie als je wel een havo- diploma hebt, maar niet voldoet aan de gestelde toelatingseisen wat het betreft het profiel of de specifiek voorgeschreven vakken. Door het succesvol afronden van één of meerdere toelatingstoetsen kun je je deficiëntie wegwerken en ben je alsnog toelaatbaar op de opleiding.
 • Doorstromen van havo naar vwo
  Op 17 juni 2020 is de AMvB rondom het doorstroomrecht havo-vwo gepubliceerd. Hiermee worden de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het kader van de wet 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Deze wet en de gepubliceerde AMvB bepalen dat gediplomeerde havisten zonder voorwaarden kunnen doorstromen naar het 5e leerjaar van het vwo.

De leerling heeft met het havo-diploma een startkwalificatie en is niet meer leer- of kwalificatie plichtig. Hij (zij) mag bijvoorbeeld een tussenjaar nemen of gaan werken.

Doorstromen tijdens en na het vwo

 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (duur 6 jaar) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit.

 • Doorstroom naar de bovenbouw vwo
  Voor de bovenbouw van vwo (klas 4, 5 en 6) kiest de leerling uit 4 richtingen (profielen).
 • Doorstromen van vwo naar hbo en wo
  Met een vwo-diploma kan een leerling een opleiding gaan volgen aan een hbo-instelling of een universiteit. Sommige hbo- en wo-opleidingen hebben naast diplomaeisen ook extra toelatingseisen, zoals het doen van een auditie of het maken van een toelatingstoets.  Meer informatie over doorstroom naar hoger onderwijs vind je op de website van studiekeuze123.
 • Deficiënties wegwerken
  Niet elk profiel in het vwo geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-of wo-opleiding. We spreken over deficiëntie als je wel een vwo-diploma hebt, maar niet voldoet aan de gestelde toelatingseisen wat het betreft het profiel of de specifiek voorgeschreven vakken. Door het succesvol afronden van één of meerdere toelatingstoetsen kunnen leerlingen de deficiëntie wegwerken en zijn ze alsnog toelaatbaar op de opleiding.

De leerling heeft met het vwo-diploma een startkwalificatie en is niet meer leer- of kwalificatie plichtig. Hij (zij) mag bijvoorbeeld een tussenjaar opnemen of gaan werken

 

 

 

 

 

Tussenjaar na havo of vwo?

Na een havo of vwo opleiding kan een leerling kiezen voor een tussenjaar. Het tussenjaar kenniscentrum adviseert scholen om de mogelijkheden van een tussenjaar in het LOB-programma van de scholen op te nemen. Aan een tussenjaar kleven zowel voor- als nadelen. De Rijksoverheid heeft een tool ontwikkeld waarmee leerlingen en/of hun ouders zich kunnen voorbereiden op een tussenjaar.