LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Betrokken partijen
Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Ouders en loopbaankeuzes – Organiseren LOB ouderbijeenkomsten: Bijeenkomst 3 – Hulp van familie en

  • Bewustwording van het belang, het benutten en uitbreiden van het sociaal kapitaal.
  • Bewustwording van het belang van de mensen in je omgeving (familie, vrienden, kennissen) bij de studie- en beroepskeuze.
  • Handvatten voor ouders en leerlingen om het (ook digitale) netwerk te benutten. (Subdoelen hierbij zijn: Gesprek voeren/interactie ouder-kind, Mediavaardigheden m.b.t. sociaal kapitaal, Leren kennen relevante netwerken school, Bewustwording mogelijk actieve rol van ouders bij schoolactiviteiten, het vinden van een stageplek, etc.)