LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

De LOB-opdrachten uit deze opdrachtenbank kan je op jouw school inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van de loopbaancompetenties en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt. Onze docentenhandleidingen zijn meestal met een kleine verandering aan te passen aan je eigen wensen of behoeftes. Je kunt bijvoorbeeld van een docentenhandleiding die speciaal is ontwikkeld voor de BPV kun je met een kleine aanpassing een opdracht maken voor stages binnen het vo.

Wil je zelf een LOB-opdracht maken, maak dan gebruik van onze formats voor de docentenhandleiding en jongerenopdracht. Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

< overzicht

Ouders en loopbaankeuzes – Organiseren LOB ouderbijeenkomsten: Bijeenkomst 3 – Hulp van familie en

  • Bewustwording van het belang, het benutten en uitbreiden van het sociaal kapitaal.
  • Bewustwording van het belang van de mensen in je omgeving (familie, vrienden, kennissen) bij de studie- en beroepskeuze.
  • Handvatten voor ouders en leerlingen om het (ook digitale) netwerk te benutten. (Subdoelen hierbij zijn: Gesprek voeren/interactie ouder-kind, Mediavaardigheden m.b.t. sociaal kapitaal, Leren kennen relevante netwerken school, Bewustwording mogelijk actieve rol van ouders bij schoolactiviteiten, het vinden van een stageplek, etc.)