LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Stereotypen, feit of mening?

Jongeren kunnen omschrijven wat een stereotype is en hoe denken in stereotypen hun eigen denken en handelen beïnvloedt. Jongeren ervaren dat het denken in stereotypen van negatieve invloed kan zijn bij een bedrijfsbezoek en dat zij dit eventueel kunnen ontkrachten door hun bedrijfsbezoeken actief voor te bereiden.

Opdracht afkomstig van het project LOB Gelijke Kansen