LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Voorstellen: dit ben ik!

Inclusief jongerenopdracht

Ter introductie op het bedrijfsbezoek maken jongeren een filmpje of vlog waarop zij zichzelf voorstellen aan de praktijkbegeleider van het bedrijf dat zij gaan bezoeken. Door hun ‘verborgen’ talent daarin te laten zien, kan het zijn dat zij stereotypen bij de praktijkbegeleider ontkrachten.

Opdracht afkomstig van het project LOB Gelijke Kansen