LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Betrokken partijen
Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Ervaren in de beroepspraktijk

Inclusief jongerenopdracht
  • Jongeren verbreden en verdiepen hun werkbeeld. Verbreden door werk te onderzoeken waar ze nog geen beeld van hebben, verdiepen door werk te onderzoeken waar ze interesse in hebben, maar nog een onvolledig beeld.
  • Jongeren leren kiezen en nemen steeds meer de regie in handen, hetgeen het eigenaarschap en de motivatie bij jongeren vergroot.
  • Jongeren vergroten hun zelfbeeld door te reflecteren op de praktijkervaring en hier conclusies uit te trekken over hun kwaliteiten en motieven.