LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

De LOB-opdrachten uit deze opdrachtenbank kan je op jouw school inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van de loopbaancompetenties en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt. Onze docentenhandleidingen zijn meestal met een kleine verandering aan te passen aan je eigen wensen of behoeftes. Je kunt bijvoorbeeld van een docentenhandleiding die speciaal is ontwikkeld voor de BPV kun je met een kleine aanpassing een opdracht maken voor stages binnen het vo.

Wil je zelf een LOB-opdracht maken, maak dan gebruik van onze formats voor de docentenhandleiding en jongerenopdracht. Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

< overzicht

Ouders en loopbaankeuzes – Organiseren LOB ouderbijeenkomsten: bijeenkomst 0 - Kennismakingsgesprek

Doelen kennismakingsgesprek:

  • Vertrouwensband opbouwen tussen de trainer en ouders en leerling.
  • Uitleg geven over het belang van ouderbetrokkenheid, het doel van het programma, de bijeenkomsten en verwachtingen omtrent aanwezigheid en het onderzoek.
  • Inzicht krijgen in de uitgangssituatie en de bijeenkomsten goed te kunnen voorbereiden.
  • Meegeven eerste huiswerkopdracht: Vraag aan drie andere volwassenen in de omgeving van de leerling wat de leerling goed kan en schrijf dit op een (meegeleverd) kaartje. (Het kaartje wordt uitgereikt met daarop voorgedrukte tweeledige vragen: “Waar is de leerling goed in?” en “Waaraan heeft u/hebben zij gemerkt dat de leerling goed is daarin?) Dit kaartje moet worden meegenomen naar de eerste bijeenkomst