LOB-opdrachtenbank

Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en dragen bij aan kansengelijkheid.

De LOB-opdrachten bestaan uit een docentenhandleiding en een jongerenopdracht*) en kunnen (met bronvermelding) gratis worden gedownload, geprint en gebruikt.

Beschik je over materiaal dat voor elke school vrij beschikbaar is en een aanvulling is op het bestaande aanbod? Stuur ons dan een bericht.

*) Work in progress: Nog niet alle LOB-opdrachten zijn geactualiseerd en voorzien van een jongerenopdracht. 

Betrokken partijen
Fase van de opleiding
Loopbaancompetentie
Sector
Tijdsindicatie opdracht
< overzicht

Ouders en loopbaankeuzes – Organiseren LOB ouderbijeenkomsten: bijeenkomst 0 - Kennismakingsgesprek

Doelen kennismakingsgesprek:

  • Vertrouwensband opbouwen tussen de trainer en ouders en leerling.
  • Uitleg geven over het belang van ouderbetrokkenheid, het doel van het programma, de bijeenkomsten en verwachtingen omtrent aanwezigheid en het onderzoek.
  • Inzicht krijgen in de uitgangssituatie en de bijeenkomsten goed te kunnen voorbereiden.
  • Meegeven eerste huiswerkopdracht: Vraag aan drie andere volwassenen in de omgeving van de leerling wat de leerling goed kan en schrijf dit op een (meegeleverd) kaartje. (Het kaartje wordt uitgereikt met daarop voorgedrukte tweeledige vragen: “Waar is de leerling goed in?” en “Waaraan heeft u/hebben zij gemerkt dat de leerling goed is daarin?) Dit kaartje moet worden meegenomen naar de eerste bijeenkomst