Expertisepunt LOB

LOB in het vmbo

 

In het vmbo wordt aan LOB gewerkt om leerlingen keuzevaardiger te maken. Ze reflecteren met hun LOB-begeleider op hun ervaringen en ontwikkelen hiermee hun loopbaancompetenties. Jaarlijks stappen zo'n 90.000 leerlingen over naar het vervolgonderwijs en LOB helpt hen om de keuze voor vervolgonderwijs bewust(er) te maken.

Praktijkvoorbeelden

Tools

Handreiking

Benieuwd hoe andere scholen uitvoering geven aan LOB? Laat je inspireren door deze praktijkvoorbeelden!
Maak gebruik van deze tools om LOB op jouw school te versterken.
 
Krijg zicht op welke facetten en wet- en regelgeving van belang zijn bij LOB, zodat je LOB kunt vorm geven, versterken en borgen
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

“Ik wil het liefst weten wat voor werk bij mij past. Ik kan wel eerst gaan zoeken wat ik kan en dan zoeken wat voor werk daarbij past, maar dat is zoveel moeite. Liever kijk ik eerst welk werk ik leuk vind, daarna zal ik merken of het iets voor mij is en of ik er goed in ben.”
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Over reflectie op stage: “We hebben wel een stage gedaan. Maar daarna hebben we het er helemaal niet over gehad. Ja, we moesten wel vertellen wat we gedaan hadden. Maar we hebben niet besproken wat je ervan vond en of je er verder nog iets mee wilt. Dat vind ik wel echt jammer.”
Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

Uit rapport Youngworks: Jongerenperspectief op LOB

“Onze school doet echt niet genoeg aan LOB. Ze helpen ons op geen enkele manier te ontdekken wat in de toekomst mogelijk is. Die testjes helpen mij onvoldoende. Ik zou graag meer kennis maken met bedrijven.”
Voorzitter decanenkring Zeeland

Voorzitter decanenkring Zeeland

Samenwerking heeft een impuls gegeven aan decanaat. Resultaat is een steeds beter functionerende LOB-website en als kers op de taart een fantastisch LOB symposium in Vlissingen.
decaan van een vo-school

decaan van een vo-school

De opdrachtenbank van de site is super bruikbaar! Je kunt perfect aanhaken op de fase waarin een klas of leerling zich bevindt op hun loopbaan! 
vo-school n.a.v. de LOB scan

vo-school n.a.v. de LOB scan

Fijn om met decanen, mentoraat en schoolleiding in gesprek te gaan over LOB aan de hand van de LOB-scan. De begeleiding van de regiocontactpersoon gaf ons goede input. Zo’n gesprek over LOB  was niet eerder gebeurd Het heeft echt draagvlak opgeleverd voor het versterken van LOB.

Doorstroomrechten binnen het vmbo

Het VMBO kent 4 leerwegen. Behalve in het vmbo TL zijn er in de bovenbouw van het vmbo 10 profielen waaruit een leerling kan kiezen. Naast een vast programma per profiel (profielvak) kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen (keuzevakken). Wanneer een leerling voor een profiel kiest horen daar een aantal verplichte vakken bij.

Meer informatie over het vmbo vind je hier

 

Opstromen binnen het vmbo

Van onderbouw vmbo naar bovenbouw vmbo

Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen een vakkenpakket afgestemd op de leerweg en het gekozen profiel. Leerlingen kunnen tussentijds opstromen naar een hoger niveau of afstromen naar een lager niveau. Hiervoor gelden de regels die de school hier zelf voor heeft opgesteld.


 

Doorstromen na het vmbo

Doorstromen van vmbo naar het MBO

Jongeren hebben in Nederland een kwalificatieplicht. De wettelijke toelatingseisen voor het MBO zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Er zijn opleidingen waar aanvullende toelatingseisen voor gelden en nadere vooropleidingseisen (verplichte vakken) voor niet-verwante doorstroom. In de doorstroomatlas vmbo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt duidelijk aangegeven hoe de doorstroom vanuit het vmbo plaatsvindt. Ook de doorstroom van vmbo-T (mavo) naar havo staat hierin beschreven. Meer weten? Bekijk de handreiking LOB in het vmbo.

Tussenjaar na het VMBO

Na het vmbo gaan veel leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren. Om de overstap naar het mbo makkelijker te maken experimenteren scholen in het vmbo tot 2022 met doorlopende leerlijnen. Hierbij vormen de programma’s van de bovenbouw van het vmbo en het mbo zo veel mogelijk een geheel. Zo kunnen studenten hun opleiding efficiënter doorlopen. Sommige studenten kunnen daardoor ook 1 jaar eerder een diploma halen: de startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma mbo niveau 2 of hoger. Omdat een vmbo-leerling met een diploma nog geen startkwalificatie heeft, is een tussenjaar uitgesloten. Inmiddels zijn er wel mbo-scholen die (her)oriëntatie aanbieden.

Vmbo wet- en regelgeving

In de ‘Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs’ staat voor het vmbo waar LOB aan moet voldoen. In De Kern deel c Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling staat dit beschreven voor vmbo-basis, kader en gemengde leerweg. In Bijlage 3 Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling in de theoretische leerweg van het vmbo staat dit beschreven voor de theoretische leerweg. Hierin staat dat het onderwijs leerlingen vaardig moet maken om de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’. Daarnaast maakt de leerling zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’. Meer informatie is te vinden in de handreiking LOB in het vmbo.