Expertisepunt LOB

Kansrijk opleiden/arbeidsmarktinformatie

Expertisepunt LOB, voor het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen (VH) en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het Expertisepunt opereert sector overstijgend en ondersteunt vo-, mbo- en hbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding van leerlingen en studenten. Het Expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit informatie over LOB/SLB op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen bij het Expertisepunt terecht met vragen over o.a. de implementatie van LOB/SLB, de kwaliteitsborging, professionalisering,  over het inzetten en de meerwaarde van een goed LOB-programma  en over LOB op de overgangen (vo-mbo-hbo).