Expertisepunt LOB

Lang leve LOB!

Werk jij al mee aan het succes van LOB?

Van 14 tot en met 18 februari 2022 organiseerde het Expertisepunt LOB een vijfdaagse LOB-marathon 'Lang leve LOB' met korte werksessies over LOB. Heb je deze gemist en/of op zoek naar filmpjes, handige links en meer informatie om zo je kennis te vergroten en LOB binnen jouw school tot een succes te maken? Kijk dan verder op deze webpagina.

LOB is van iedereen!

Maandag 14 februari, 15.30 - 16.30 uur | Annemieke Rebel en Marieke Bakema

De O van LOB staat al lang niet meer alleen voor Oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) Ontwikkeling. LOB wordt daarmee iets waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, iedereen draagt bij aan het belang van goede LOB en de implementatie daarvan binnen het onderwijsprogramma. Wil je LOB een duurzame plek geven binnen je school of organisatie kijk dan deze sessie terug en bekijk de praktische tips die je direct in praktijk kunt brengen.

LOB in de vakles

LOB is van iedereen, Daphne Wiersema

LOB door de ogen van jongeren

Dinsdag 15 februari - Rolienke van der Velde en Netty Bonouvrié

We zijn altijd heel druk bezig met alles te regelen omtrent LOB dat we soms bijna vergeten de mensen te betrekken voor wie we het doen, de leerling en de student!
Tijdens deze online sessie luisteren we daarom naar wat jongeren te vertellen hebben over LOB via vertegenwoordigers van de landelijke studentenbonden. Welke wensen leven er onder leerlingen en studenten? Kunnen de verschillende schooltypen iets van elkaar leren en zo ja, wat dan? Wat zou de ideale begeleiding zijn volgens hen? Naast deze vragen worden tips gegeven aan de scholen en komt de eigen rol van jongeren bij hun loopbaanontwikkeling aan bod. 

Hieronder vertellen jongerenorganisaties Laks, JOB en LSVb over het belang van LOB, hoe je LOB interessant en aantrekkelijk maakt voor jongeren, het belang van de samenhang in LOB-activiteiten en geven tips aan mensen in de onderwijspraktijk.

Het belang van LOB

Interessant en aantrekkelijk LOB

Samenhang in de LOB-leerlijn

Tips

Regionale samenwerking en afspraken vo-mbo bij aanmelding en intake, als sleutel voor studiesucces.

Woensdag 16 februari, 16.00 - 17.00 uur | Bianca van der Meijden, Jolanda Cuijpers en Carlo Kok

  • Wat is nodig om in de regio afspraken te maken over  het loopbaandossier, zodat dit als hulpmiddel gebruikt wordt in het loopbaangerichte aanmeld-,intake- en kennismakingsproces op de overgang van het vo naar het mbo?
  • Op welke wijze kan je dit proces vormgeven voor (toekomstige) studenten die dit loopbaandossier niet hebben?
  • Wat kan je doen om op een gestructureerde manier, naast de basisgegevens uit de CAMBO, aanvullende informatie op te halen bij je toekomstige student?
  • En heel belangrijk; hoe krijg je alle loopbaanbegeleiders, die betrokken zijn bij de aanmelding/kennismaking, mee in dit proces?

In de regio NO Brabant, Zwolle en Zeeland zijn er door intensieve samenwerkingsverbanden mooie overstapdocumenten ontwikkeld als startpunt van een doorgaande LOB lijn in het mbo. Tijdens deze sessie is er niet alleen aandacht voor het overstapdocument "Paspoort voor succes" en het regionale loopbaandossier van Zeeland en Brabant, maar ook voor het proces dat nodig is om gezamenlijk tot de inhoud én implementatie van een overstapdocument te komen. 

Opname webinar

Noordoost Brabant

Zeeland

Arbeidsmarktinformatie integreren binnen je LOB-programma (vo)

Donderdag 17 februari, 16.00 - 17.00 uur | Annet Hermans en Marieke Bakema

Jongeren maken tijdens hun schoolloopbaan meerdere loopbaankeuzes zoals het kiezen van een profiel, een vervolgopleiding en de keuze voor een eerste baan. Hun kwaliteiten en motieven zijn bij die keuzes vaak leidend. Uit onderzoek weten we dat jongeren die kansen op de arbeidsmarkt meewegen bij de keuze vaker tevreden zijn met hun studiekeuze. In deze online sessie geven we handvatten om arbeidsmarktinformatie te verweven binnen LOB

Opname werksessie

Een loopbaangesprek dat er toe doet!

Het voeren van een goed loopbaangesprek met een leerling/student vraagt tijd en energie. In deze workshop maak je kennis met een leuke en effectieve manier waarop je dit gesprek in 15 minuten kunt voeren. Het Expertisepunt LOB heeft hiervoor een gesprekskaart ontwikkeld. In een groepje van 4 personen word je in een halfuurtje meegenomen in het voeren van een dergelijk gesprek. Daarna heb je de tools in handen om als mentor of decaan het loopbaangesprek te voeren dat er toe doet!

Binnenkort worden er sessies georganiseerd in jouw regio, hou daarvoor onze website en nieuwsbrief in de gaten of neem contact op met jouw regio-contactpersoon.


 

In een online sessie samen met je leidinggevende: “ hoe gaat het met lob op school? Samen kun je meer!”

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB. Onze regiocontactpersoon Ellis of Jannie gaat met jullie in gesprek als “ meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB. Zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten. 1+1=3!

Ook met je leidinggevende met LOB aan de slag? Neem contact op met jouw regiocontactpersoon.