LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Voorbeeldvragen loopbaangesprek

In het document voorbeeldvragen loopbaangesprek zijn richtvragen opgenomen die als leidraad bij het loopgesprek kunnen worden gebruikt. Het is van belang dat deze richtvragen vertaald worden naar de gesprekssituatie en daarmee aansluiten bij de situatie en de jongere.