Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Paspoort voor Succes

voor een succesvolle start op het mbo

Vanuit de werkwijze ‘Warme Overstap’ wordt, bij de overgang naar het mbo en in samenwerking met verschillende partijen, in meerdere regio’s in Nederland gewerkt met een (regionaal) overstapdocument: het Paspoort voor Succes (PvS). Idee hierbij is dat de vo-decaan en de intaker op het mbo niet samen informatie uitwisselen óver de jongere, maar dat de jongere zélf deze informatie in het PvS zet en deze informatie vervolgens deelt met de mentor, de ouders en de intaker op het mbo. De jongere zelf aan zet dus!

Het PvS is onderdeel van het LOB-curriculum binnen het vo en is een samenvatting van het door de jongere gevolgde LOB-traject, aangevuld met eventuele informatie vanuit ‘passend onderwijs’ en over de gezondheids- en thuissituatie van de jongere. In het PvS geeft de jongere aan het eind van zijn of haar LOB-traject zelf antwoord op vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’, ‘wat heb ik nodig en van wie’.

Jouw route naar het mbo en verder

Betrokken organisaties

Regio IJssel-Vecht

regio NW-Veluwe

Contactpersonen

Regio IJssel-Vecht: Jannette Klaver, projectleider Overstap en Paspoort voor Succes: j.klaver@zwolle.nl

Regio NW Veluwe: Derko Slot – projectleider vanuit regio NW-Veluwe: dslot@landstedegroep.nl