LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Webinar: Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving, 29 november 2021

Hoe kun je als school- of teamleider toekomstbestendige LOB faciliteren en wat betekent dit voor het LOB-programma en de regionale samenwerking?

Ontwikkelingen als de Nieuwe Leerweg en het praktijkgerichte havo-vak versterken de noodzaak van regionale verbinding met bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Tijdens deze middag voor schoolleiders en teamleiders staan toekomstbestendige LOB en goede samenwerking met regionale partners hiervoor centraal. Aan bod komen vragen als: wat is toekomstbestendige LOB? Hoe kun je leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van een realistisch beeld van de (toekomstige) beroepspraktijk en arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor het LOB-programma en de samenwerking met bedrijven en andere partners in de omgeving? Hoe kun je dit als school- of teamleider faciliteren?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij? In onderstaande presentatie gaat Jeany van Beelen-Slijper, Associate lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap Hogeschool Inholland, in op hoe we jongeren én werkenden in het kader van een leven lang leren kunnen voorbereiden op een duurzame loopbaan in een complexe veranderende maatschappij. Deel 1 gaat over het trilemma bij loopbaanontwikkeling en de kracht van verbinding: ‘De wereld van de kiezende jongeren en de rol van beroepsbeelden’, deel 2 over 'De veranderende arbeidsmarkt' en deel 3 over 'De opleiders'.

Meer weten?