LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Webinar Arbeidsmarktinformatie; een onderdeel van LOB, 30 november 2021

Het is in ieders belang dat jongeren een keuze maken voor een vervolgopleiding/beroep dat passend is en baankansen biedt. In sommige sectoren is er veel werkgelegenheid en hebben werkgevers momenteel veel moeite om personeel te vinden. Toch behoren nog ruim één miljoen mensen tot het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel. Er is een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt.

Een groot deel van de jongeren is geïnteresseerd in heldere en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt, zoals baankansen, salaris en voorlichting over beroepen. Daarmee krijgen ze inzicht in de kansrijke beroepen. Het lijkt dus belangrijk inzicht in deze perspectieven mee te nemen als een onderdeel van LOB en hiermee jongeren te ondersteunen bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze.

In dit webinar van het Expertisepunt LOB bekijken we arbeidsmarktinformatie vanuit verschillende perspectieven. Wat zegt onderzoek op dit gebied, wat doen scholen al met dit thema en wat kun jij zelf doen op jouw school?

Meer weten over arbeidsmarktinformatie?